Stikkord: symptomer på utbrenthet

Utbrenthet – symptomer og forebyggende tiltak

Utbrenthet – symptomer og forebyggende tiltak

Utbrenthet er en lidelse som rammer mange yrkesaktive i dag, og kjennetegnes av en rekke symptomer som påvirker oss både fysisk og psykisk. NHI beskriver utbrenthet som en normal stressreaksjon og ikke en egen diagnose. Siden depresjon, sesongavhengig stemningsforstyrrelse og utbrenthet deler så mange symptomer er det vanskelig å definere hvor mange som sliter med utbrenthet […]

Hva er utbrenthet og hvordan kan utbrenthet behandles?

Hva er utbrenthet og hvordan kan utbrenthet behandles?

I moderne tider har utbrenthet blitt et velkjent ord. Det nevnes stadig på sosiale medier, i nyhetsartikler og i reportasjer. Mange kjente og ukjente mennesker deler sine historier og erfaringer, og det er i dag lettere å være åpen om det om du befinner deg i en liknende situasjon. Samtidig er det gjerne slik at […]