Stikkord: symptomer på angst

Symptomer på angst, og hva er et angstanfall?

Symptomer på angst, og hva er et angstanfall?

Angst kan komme til uttrykk på ulike måter, og det finnes flere typer av angst. Noen har fått en angstdiagnose, mens andre er ikke klar over at de fysiske symptomene de opplever kan være relatert til angst. Hva er angst? Angst er en form for frykt. Frykt er en naturlig følelse, og den er livsnødvendig […]