Stikkord: studiemestring

Studiemestring og studenters livskvalitet

Studiemestring og studenters livskvalitet

Studiemestring henger sammen med livskvalitet. Studenter oppgir å ha dårligere livskvalitet enn jevnaldrende som ikke studerer. Omtrent én av fem studenter opplever det som kan kalles alvorlige psykiske plager. Dette kommer frem i Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT, 2014). Det som går igjen er en følelse av ensomhet, angst og manglende følelse av å mestre […]