Stikkord: mangel på kommunikasjon

Hvordan oppnå bedre kommunikasjon i parforholdet?

Hvordan oppnå bedre kommunikasjon i parforholdet?

I 2019 var det nesten 10.000 par som skilte lag i Norge, et økende tall siden året før. Det finnes ingen en fasitløsning på hvordan man kan redde parforholdet. Likevel er det mulig å bygge en forståelse rundt hvilke behov som ligger dypt i oss mennesker, og hvilke faktorer som ofte leder til problemer i forholdet. […]