Hvilke utfordringer kan jeg få hjelp med?

Vi kan hjelpe deg med angst, lettere til moderate depresjoner, selvfølelsen, ensomhet, relasjonsproblemer, atferdsproblemer, tvangstanker, rusproblemer, familieproblemer, ekteskapsproblemer, sorgprosesser og ulike eksistensielle utfordringer.