FAGARTIKLER

Hva er rusavhengighet og hvilke former tar det?
Rus og avhengighet
Nora Fosvold

Hva er rusavhengighet og hvilke former tar det?

Definisjonen på rusavhengighet lyder ifølge Store Medisinske Leksikon slik: “Rusmiddelavhengighet er rusmiddelbruk som gjentas gang på gang på tross av negative erfaringer og sanksjoner.” Det