FAGARTIKLER

Lidelser og psykisk helse
Erika Adele

Gammel, ensom og deprimert

Hvorfor er det så mange som rammes av ensomhet og depresjon blant eldre? Det finnes ikke én sannhet på dette spørsmålet, men mange faktorer som