Lidelser og psykisk helse

Traumebehandling – hvordan bli kvitt traumer?

Det har vist seg at den beste formen for traumebehandling er samtaleterapi. Traumer kan være både fysiske og psykiske sår fra fortiden. For en person med traumer, vil det være vanskelig å snakke om det man har opplevd. Men det er kun ved å snakke om det at man...

Traume – hva er definisjonen og hvilke symptomer gir det?

Ifølge Store medisinske leksikon er definisjonen på traume at det er en «fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader og belastninger som skyldes påvirkning utenfra». Det finnes altså både psykisk og fysisk traume. Egentlig kan man si at det...

Hvordan få bedre selvtillit? Fem øvelser for bedre selvtillit

Hvordan få bedre selvtillit? Det finnes ikke kun ett enkelt svar på dette som i en fei kan gi deg bedre selvtillit. Selvtillit defineres som en persons tiltro til egne personlige evner til å prestere. Denne tiltroen kan ved hjelp av øvelser og endring av...

Selvtillit og selvfølelse – hva er forskjellen på disse begrepene?

For mange er det vanlig å tenke på selvtillit og selvfølelse som to ulike ord på samme sak. Det mange ikke vet er at disse ordene forklarer forskjellige deler av en persons bilde og oppfatning av seg selv. Selvfølelse og selvtillit har ikke nødvendigvis en sammenheng,...

Stressmestring – hvordan takle stress?

De aller fleste har kjent på følelsen av å være stresset. Stress er en vanlig del av det å være menneske. Men for noen kan stresset ta overhånd i hverdagen, og det kan være vanskelig å takle det på en god måte. Da er det viktig å lære teknikker for stressmestring. Ved...

Symptomer på stress – tegnene du må se opp for

Det finnes mange ulike symptomer på stress, men hvordan det gir utslag hos den enkelte vil være veldig individuelt. Psykisk stress kan ofte føre til alvorlig psykisk eller fysisk sykdom. For noen kan for eksempel fysiske symptomer på stress og angst være de mest...

Få nyhetsoppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på nyheter, bloggposter og tilbud.

Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.