Bestill kartleggingstime for behandling av pornoavhengighet

Den første behandlingstimen er en kartleggingssamtale, hvor situasjonen din utredes av en behandler. Det gjør det mulig å legge opp en behandlingsplan som passer nettopp deg. Det første møtet tar som regel ca. 1,5 time. Når du registrerer deg for denne første timen er du ikke automatisk registrert for behandlingsprogrammet og er dermed ikke forpliktet til hele behandlingsløpet. Etterpå velger du selv om du ønsker å gå videre.

Når du er registrert for behandlingsprogrammet, er det viktig at du fullfører hele behandlingsløpet for å øke sannsynligheten for tilfriskning og varig frihet fra pornoavhengighet. Behandlingsprogrammet pågår i 1 år, med mulighet for å forlenge til 1,5 år. I programmet inngår også familieterapi dersom det er ønskelig og nødvendig for din situsjon. Etter at du har sendt inn skjemaet, tar en av våre behandlere kontakt med deg så snart som mulig og dere bestemmer et tidspunkt for første møte.

 

Fordeler med Terapivaktens avhengighetsbehandling:

  • Digitalt og dermed tidssparende
  • Profesjonelle behandlere med egenerfaring
  • Diskret og privat
  • Rask oppstart
  • Landsdekkende
  • Evidensbasert behandling