Nora Fosvold

Psykisk traume fra barndommen kan føre til ensomhet

Psykisk traume fra barndommen kan føre til ensomhet Psykisk traume fra barndommen kan føre til enshomet i voksen alder

Mange mener vi lever i et ensomt samfunn. Sosiale medier florerer av bilder og filmer der vi har det bra og er ute på vift. Men mange undersøkelser viser at vi føler oss mer ensomme enn noen gang. Kanskje kan svaret på den sosiale ensomheten kommer frem når vi ser nærmere på barndomstraumer og symptomer […]

Hva er rusbehandling?

Hva er rusbehandling? Hva er rusbehandling? Terapi er en del av behandlingen for å behandle de bakenforliggende årsakene til rusavhengighet.

En avhengighet kan ikke alltid ses på utsiden. Uavhengig av jobb, sivil status, familiesituasjon eller andre faktorer som fra utsiden virker bra, kan en person slite med vond og ødeleggende avhengighet. Behandling av rusavhengighet er veien å gå for å bli kvitt avhengigheten. Men hva er rusbehandling? Vi ser nærmere på alternativer til behandling av […]

Hvorfor blir man avhengig av rusmidler?

Hvorfor blir man avhengig av rusmidler? Hvorfor blir man avhengig av rusmidler?

Å være avhengig betyr for de aller fleste å være så opphengt i noe, at du ikke klarer deg uten det. Dette er en enkel forklaring eller definisjon, og viser hvordan vi bruker ordet avhengighet i vår daglige tale. Men det å være avhengig er så mye mer enn bare en enkel forklaring. For hvorfor […]

Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer

Mistanke om rus på jobb – arbeidsplassens ansvar ved rusproblemer Arbeidsplassens ansvar ved mistanke om rus på jobb

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre når det er mistanke om rus på jobb. For hva arbeidsmiljøloven sier om rus, er lite. Stort sett er det forbudt med rus på arbeidsplassen. Det kan finnes unntak dersom arbeidsdagen og arbeidsplassen blandes med sosiale sammenkomster. AKAN-modellen og andre modeller er verktøy som kan […]

Barns rettigheter og barnevernets rolle ved rusmisbruk i samlivsbrudd

Barns rettigheter og barnevernets rolle ved rusmisbruk i samlivsbrudd Barnevernets rolle ved rusmisbruk i hjemmet ivaretar barnets beste interesser

Det er aldri godt når to personer som har elsket hverandre må gi opp kampen og gå hver sine veier. Ekstra vondt blir det hvis barn og rusmisbruk er inne i bildet. Ingen synes det er enkelt å begynne å nøste opp i disse trådene der barn av rusmisbrukere ser sine foreldre gå fra hverandre. […]

Generasjonstraume kan forklare din indre uro

Generasjonstraume kan forklare din indre uro Generasjonstraume kan føre til stress og angst

Å være menneske er et spennende eksperiment. I løpet av vår livstid møter vi på ulike utfordringer og spennende situasjoner som endrer oss og former oss. Dette gjør at vi blir de vi er. Men noen ganger oppleves vanskelige situasjoner som går under kategorien traume. Dette påvirker oss på en måte som er ødeleggende for […]

Hvordan hjelpe en alkoholiker når problemene hoper seg opp?

Hvordan hjelpe en alkoholiker når problemene hoper seg opp? Hvordan hjelpe en alkoholiker?

Det å drikke alkohol regnes som en ganske normal del av våre liv i dag. Vi bruker alkohol når noe skal feires, eller hvis dagen er ekstra fin. Alkohol kan brukes som gledesspreder, som trøst eller for å sprite opp en kjedelig fest. Men det er ikke alle som tåler alkohol like godt, og dette […]

Hva er bekreftelsesbehov, og hvor stammer det fra?

Hva er bekreftelsesbehov, og hvor stammer det fra? Et stort bekreftelsesbehov bunner ofte i mangel på selvaksept og se sin egen verdi

Bekreftelsesbehov er noe vi alle har. Det kommer fra det mest grunnleggende behovet for å bli sett og godtatt som den vi er. En kan også si at vi alle har et behov for selvbekreftelse. Når man får dekket et behov for bekreftelse, opplever man økt selvfølelse og selvtillit. Da føler vi sosial tilhørighet, som […]

5 årsaker til at noen blir avhengig av kjærlighet

5 årsaker til at noen blir avhengig av kjærlighet Når man er avhengig av kjærlighet, kan man miste seg selv i et dårlig forhold

Å være avhengig av kjærlighet fra en partner betyr hverken at man er klengete eller «for mye». På lik linje med andre avhengigheter kan følelsen av konstant kjærlighetsmangel være et symptom på at man bærer på tung «emosjonell bagasje» (Earp, Wudarczyk, Foddy & Savuieschu, 2017). I denne artikkelen diskuterer vi 5 årsaker til at man […]