Parterapi på nett: Kan det redde forholdet etter utroskap?

Kan parterapi på nett redde forholdet etter utroskap? Få svarene her

Parterapi på nett: Kan det redde forholdet etter utroskap?

Hvordan kan parterapi på nett hjelpe etter utroskap?

Utroskap skaper dype sår i et forhold. Tilliten forsvinner, sterke følelser som sinne og sorg dominerer, og selve grunnlaget for forholdet trues. Å bevege seg gjennom denne krisen krever tid, innsats og ærlighet fra begge parter. Kan parterapi på nett virkelig hjelpe etter utroskap?

Følelsesmessige reaksjoner på utroskap

Når utroskap oppdages, oppstår det en rekke intense følelsesmessige reaksjoner som kan inkludere:

 • Sinne: Den bedratte partneren kan føle et sterkt raseri mot den utro partneren.
 • Sorg: Tapet av tillit og sikkerhet fører ofte til en dyp sorg.
 • Forvirring: Spørsmål om hvordan og hvorfor dette skjedde kan dominere tankene.Skam: Den utro partneren kan føle skam og skyld for sine handlinger.
 • Redsel: Begge partene kan være redde for fremtiden til forholdet og om de vil klare å overvinne denne krisen.

Slike intense følelser kan ofte føre til at kommunikasjonen bryter sammen, og forholdet kan virke håpløst. Her kommer parterapi på nett inn som en mulighet for å gjenopprette tilliten, bearbeide følelsene og jobbe mot en bedre fremtid sammen.

Gjenoppbygging av tillit gjennom ved utroskap

For å kunne gjenoppbygge tillit må begge parter være villige til å jobbe med følgende aspekter:

 1. Åpen Kommunikasjon:
 • Det er viktig å etablere en kanal for ærlig og åpen dialog.
 • Begge parter bør uttrykke sine følelser uten frykt for fordømmelse.
 1. Tidsbruk:
 • Helbredelsesprosessen er ikke rask. Det krever tid og tålmodighet fra begge sider.
 1. Ærlighet:
 • Fullstendig ærlighet og åpenhet er nødvendig for å gjenopprette tillit.
 • Alle detaljer om utroskapen bør legges på bordet for å unngå fremtidige misforståelser.

Profesjonell hjelp ved parterapi på nett ved utroskap

Mange par finner det nyttig å søke veiledning fra en erfaren parterapeut som kan hjelpe med:

 • Teknikker for konfliktløsning:
 • Identifisere og forstå triggere for konflikter.
 • Utvikle ferdigheter for rolig og rasjonell diskusjon.
 • Implementere metoder for kompromiss og samarbeid.
 • Strategier for emosjonell regulering:
 • Lære teknikker for å håndtere stress og angst.
 • Bygge bevissthet rundt egne følelsesmessige reaksjoner.
 • Praktisere mindfulness og andre avspenningsteknikker.
 • Øvelse i aktive lytteferdigheter:
 • Forbedre evnen til å lytte uten å avbryte.
 • Bekrefte og validere partnerens følelser og opplevelser.
 • Bruke refleksiv lytting for å sikre riktig forståelse.

Å navigere gjennom konsekvensene av utroskap er en utfordrende prosess, men med riktig støtte og verktøy kan det være mulig å gjenoppbygge et sterkere og mer ærlig forhold. En dyktig parterapeut vil veilede dere gjennom denne reisen ved å tilby strukturerte øvelser, gi innsikt i relasjonelle dynamikker, og fremme en trygg atmosfære hvor begge parter kan uttrykke sine behov og bekymringer.

 

Se våre parterapeuter

 

Slik hjelper parterapeuter med gjenoppbygging av tillit

Erfarne parterapeuter benytter ulike teknikker for å hjelpe par med å gjenoppbygge tillit etter utroskap:

 • Åpen kommunikasjon: Terapeuten legger til rette for ærlige samtaler om følelser, forventninger og fremtidige mål.
 • Strukturert veiledning: Gjennom øvelser og instruksjoner får paret verktøyene de trenger for å jobbe med relasjonen.
 • Håndtering av sterke følelser: Terapeuten hjelper begge parter med å bearbeide sine intense emosjonelle reaksjoner. “Fokus på individuell vekst: Terapeuten oppmuntrer til personlig utvikling og selvinnsikt, slik at begge parter kan forstå seg selv bedre og dermed bidra til en sunnere relasjon.
 • Gradvis gjenoppbygging av tillit: Terapeuten guider paret gjennom trinnvise øvelser og aktiviteter som bidrar til å bygge tillit over tid.
 • Tilpasning av terapien etter behov: Hver relasjon er unik, og terapeuten tilpasser behandlingen etter paret sine spesifikke utfordringer og behov.

Parterapi på nett gir muligheten til å jobbe med en erfaren terapeut fra komforten av eget hjem, samtidig som det reduserer terskelen for å søke hjelp. Ved å investere tid og innsats i parterapi, kan man legge grunnlaget for en sterkere og mer tillitsfull relasjon.

“Rask hjelp kan forhindre irrasjonelle beslutninger i en kaotisk og stresset situasjon – Terapivakten

Konkrete metoder for parterapi på nett ved utroskap

Konkrete metoder brukt av mange terapeuter inkluderer:

 • Emosjonsfokusert terapi (EFT):
 • Emosjonsfokusert terapi retter seg mot å forstå og endre følelsesmessige responser. Denne metoden fokuserer på å skape et trygt miljø hvor begge parter kan uttrykke sine dypeste følelser og behov. Terapeuten hjelper paret med å identifisere negative mønstre i kommunikasjonen og jobber med å utvikle empati og støtte mellom partnerne. Målet er å skape en trygg tilknytning og redusere fryktbaserte reaksjoner.
 • Psykoedukasjon:
 • Psykoedukasjon handler om å informere par om vanlige reaksjoner på utroskap, inkludert sjokk, sinne, sorg, og tvil. Terapeuten gir også innsikt i hva som trengs for helbredelse, som tid, tålmodighet, og aktiv innsats fra begge parter. Disse kunnskapene hjelper paret med å forstå at deres opplevelser er normale og at det finnes veier til gjenoppretting.
 • Gjenoppbygging av intimitet:
 • Arbeid med å forbedre følelsesmessig nærhet og seksuell intimitet gjennom spesifikke øvelser er en viktig del av terapien. Dette kan inkludere aktiviteter som fremmer fysisk berøring, felles interesser, og meningsfull samtale. Øvelsene er designet for gradvis å bygge opp tillit og komfort mellom partene, samtidig som de utforsker ulike aspekter av intimitet på nytt.

Gjennom en kombinasjon av disse metodene kan parterapi på nett være en viktig ressurs for par som ønsker å berge forholdet etter utroskap. Dette integrerte tilnærmingen gir dem verktøyene de trenger for ikke bare å overvinne utfordringene de står overfor, men også styrke båndene sine på lang sikt.

 

Slik hjelper parterapeuter med gjenoppbygging av tillit.

 

Tryggheten ved å få veiledning fra profesjonelle terapeuter hjemme

Parterapi på nett gir par muligheten til å delta i parsamtaler fra komforten av sitt eget hjem. Dette kan være spesielt fordelaktig etter en traumatisk hendelse som utroskap, hvor både emosjonell og fysisk trygghet er avgjørende. Par kan føle seg mer avslappet og åpne når de befinner seg i kjente omgivelser, noe som kan fremme en ærlig og dyptgående dialog.

Fordelene med å velge parterapi på nett ved utroskap inkluderer:

 • Komfort: Hjemmet er et sted hvor man naturlig føler seg tryggere og mer avslappet. Denne tryggheten kan gjøre det lettere å snakke om vanskelige temaer som utroskap.
 • Fleksibilitet: Online terapi gir fleksibilitet når det gjelder tidsplanlegging. Par kan enkelt finne tider som passer begge, uten å måtte bekymre seg for reise eller andre logistiske utfordringer.
 • Anonymitet: For noen kan anonymiteten ved å delta i terapi hjemmefra redusere stigmaet knyttet til å søke hjelp. Dette kan gjøre det lettere for begge parter å delta fullt ut.

Andre fordeler med parterapi på nett

Parterapi på nett tilbyr en rekke fordeler som kan være spesielt nyttige for par som arbeider med komplekse problemer som utroskap. Her er flere fordeler å vurdere:

 • Tilgang til spesialiserte terapeuter: Ved å benytte seg av online plattformer, har man muligheten til å velge blant et bredt spekter av terapeuter med ulike spesialiseringer, uavhengig av geografisk plassering. Dette kan være avgjørende for å finne en terapeut som passer godt til parets spesifikke behov.
 • Økt tilgjengelighet: Parterapi på nett gjør det mulig for par i rurale eller avsidesliggende områder å få tilgang til profesjonell hjelp uten behov for lang reisetid. Dette sikrer at ingen må gå glipp av viktig støtte grunnet praktiske hindringer.
 • Kontinuitet i behandlingen: For par som ofte reiser eller har uregelmessige tidsplaner, gir online terapi en mulighet til å opprettholde kontinuitet i behandlingen. Man kan enkelt delta i sesjoner fra forskjellige steder, noe som bidrar til en stabil og sammenhengende terapiprosess.
 • Kostnadseffektivitet: Online terapi kan ofte være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell terapi. Uten behov for fysisk kontor, kan noen terapeuter tilby lavere priser. I tillegg sparer man tid og penger ved å eliminere reiseutgifter.
 • Redusert stressnivå: Å kunne delta i terapi fra et komfortabelt miljø kan redusere stressnivået knyttet til selve terapien. Dette kan gjøre det lettere å fokusere på de viktige samtalene og arbeidene med forholdet.

Ved å benytte seg av disse fordelene, kan par oppnå en mer fleksibel, tilgjengelig og effektiv terapiprosess, skreddersydd til deres unike situasjon og behov.

 

Start med en GRATIS “Bli kjent” samtale hos våre parterapeuter

 

Utforskning av sårbare emner

Når et forhold har blitt rammet av utroskap, er det ofte mange sårbare emner som må adresseres. Parterapi på nett skaper et trygt rom hvor disse temaene kan utforskes grundig og med støtte fra en profesjonell terapeut.

“Utroskap utfordrer tilliten i et forhold, og det krever tid og innsats for begge partnere å gjenoppbygge denne tilliten.” – Andreas Løes Narum

Profesjonelle terapeuter er trent til å håndtere de intense følelsene og komplekse dynamikkene som følger med utroskap. De kan hjelpe par med:

 • Kommunikasjon: Lære effektive kommunikasjonsstrategier for å uttrykke følelser og behov uten eskalering av konflikter.
 • Tillitsbygging: Utvikle konkrete planer for hvordan man gradvis kan gjenoppbygge tillit.
 • Emotionell regulering: Håndtere sterke følelser som sinne, sorg, og frykt, noe som er vanlig etter utroskap.

Ved å tilby en kombinasjon av veiledning, støtte, og praktiske verktøy, kan online parterapi være en viktig ressurs for par som ønsker å gjenoppbygge forholdet sitt etter utroskap.

Å overvinne motstanden mot parterapi på nett etter utroskap

Utroskap kan føre til en rekke sterke følelser og utfordringer i et forhold. Mange par opplever motstand mot å søke parterapi. Her er noen vanlige bekymringer og måter å håndtere dem på:

Vanlige bekymringer

 • Frykt for dømmekraft: Mange frykter at terapeuten vil dømme dem basert på deres handlinger eller følelser. Profesjonelle terapeuter er opplært til å være nøytrale og støttende, ikke dømmende.
 • Usikkerhet om effektivitet: Noen tviler på om terapi virkelig kan hjelpe. Studier viser at parterapi ofte forbedrer kommunikasjon og tillit mellom partnere. Det finnes verktøy som kan bidra til dette, som metakommunikasjon.
 • Skam og skyldfølelse: Den som har vært utro kan føle stor skam og skyld. Terapeuter hjelper med å bearbeide disse følelsene på en konstruktiv måte. De kan også bistå med å håndtere vold i nære relasjoner som kan oppstå som en konsekvens av utroskap.
 • Bekymring for kostnader: Parterapi kan være en investering, både økonomisk og emosjonelt. Mange finner det verdt kostnaden for å redde forholdet.

Hvordan håndtere bekymringene

 • Velg riktig terapeut: Finn en terapeut med erfaring i å jobbe med utroskap. Dette gir bedre sjanse for at terapien blir effektiv.
 • Sett realistiske forventninger: Terapien er en prosess, ikke en rask løsning. Forbered dere på at det vil ta tid å gjenopprette tillit og bygge opp forholdet igjen.
 • Åpen kommunikasjon: Vær ærlige med hverandre om fryktene og bekymringene dere har rundt terapien. Dette skaper et grunnlag for ærlighet også i terapitimene.

 

Å overvinne motstanden mot parterapi etter utroskap

 

 

Privatlivs-hensyn ved bruk av nettbaserte parterapi tjenester for sensitive saker som utroskap

Personvern og konfidensialitet er kritisk når det gjelder parterapi på nett, spesielt for sensitive saker som utroskap. Nettbaserte terapitjenester slik som de hos oss i Terapivakten tar disse bekymringene på alvor.

Beskyttelse av personvern

Terapeutiske plattformer implementerer flere lag med sikkerhet for å beskytte brukernes personopplysninger:

 • Kryptering: All kommunikasjon mellom klient og terapeut er kryptert. Dette sikrer at samtalene blir private og ikke kan avlyttes eller overvåkes av uautoriserte tredjeparter.
 • Anonymisering: Mange plattformer tilbyr muligheten til anonym bruk, hvor personlige detaljer ikke deles med terapeuten. Dette kan inkludere bruk av pseudonymer eller anonymisert bruker-ID.
 • Sikre Innloggingsprosedyrer: Brukere må gjennomgå flere autentiseringsstadier for å få tilgang til sine kontoer. Dette kan inkludere to-faktor autentisering (2FA), hvor en ekstra kode sendes via SMS eller e-post for å bekrefte identiteten din.

Ytterligere sikkerhetstiltak

I tillegg til grunnleggende sikkerhetstiltak, implementerer mange plattformer avanserte teknologier og prosedyrer:

 • Regelmessige Sikkerhetsoppdateringer: Plattformer sørger for at deres systemer regelmessig oppdateres med de nyeste sikkerhetsoppdateringene for å beskytte mot nye trusler.
 • Strenge Tilgangskontroller: Kun autorisert personell har tilgang til sensitive data. Dette inkluderer omfattende bakgrunnssjekker og opplæring i datasikkerhet.
 • Overvåking og Logging: Alle aktiviteter på plattformen logges og overvåkes kontinuerlig for mistenkelig aktivitet, noe som hjelper med raskt å identifisere og reagere på potensielle sikkerhetsbrudd.
 • Ved å implementere disse omfattende tiltakene, sikrer nettbaserte terapitjenester at dine samtaler om sensitive emner som utroskap forblir konfidensielle og trygge.

Terapisamtaler om utroskap og konfidensialitet

Terapisamtaler om utroskap inneholder ofte sårbare emner. Profesjonelle terapeuter følger strenge etiske retningslinjer for å sikre konfidensialitet:

 • Datahåndtering: Terapeuter lagrer og håndterer data i henhold til gjeldende lover og forskrifter, som GDPR. Dette innebærer bruk av krypterte databaser og sikre kommunikasjonskanaler for å beskytte dine personlige opplysninger.
 • Lukkede Systemer: Plattformene bruker lukkede systemer hvor bare autoriserte personer har tilgang til informasjonen. Disse systemene er designet for å hindre uautorisert tilgang gjennom flere sikkerhetssperrer, som autentisering via biometriske data eller komplekse passord.

 

Start med en uforpliktende GRATIS “Bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten