10 Symptomer på panikkanfall du bør vite

10 Symptomer på panikkanfall du bør vite

10 Symptomer på panikkanfall du bør vite

En kort intro til Panikkanfall og Panikkangst

Panikkanfall er en plutselig episode av intens frykt som utløser alvorlige fysiske reaksjoner når det ikke finnes reell fare eller åpenbar årsak. Panikkangst refererer til en vedvarende tilstand der en person opplever gjentatte panikkanfall.

Disse anfallene kan opptre uventet eller i situasjoner som fremkaller angst, og de varer vanligvis i noen få minutter. Selv om panikkanfall er ufarlige, kan de være svært skremmende og påvirke livskvaliteten betydelig.

Hyppighet og Innvirkning

 • Vanligst i sen ungdomsalder eller tidlig 20-årene.
 • Mer utbredt blant kvinner enn menn.
 • Kan føre til utvikling av panikkforstyrrelse hvis de vedvarer i over en måned.

Vanlige Symptomer

Vanlige symptomer som oppstår under et panikkanfall inkluderer:

 • Intens frykt og uro
 • Hjertebank eller rask puls
 • Svetting
 • Pustevansker
 • Brystsmerter
 • Svimmelhet
 • Skjelvinger

Disse symptomene på panikkanfall kan føles så overveldende at mange tror de har et hjerteinfarkt eller mister kontrollen. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å håndtere tilstanden effektivt.

1. Fysiske Symptomer på Panikkanfall

Fysiske symptomer på panikkanfall kan være intense og skremmende. Disse symptomene oppstår plutselig og uten forvarsel, noe som gjør opplevelsen enda mer urovekkende. Under et panikkanfall er kroppen i en tilstand av ekstremt stress, ofte uten en klar årsak.

Intens frykt og uro

Intens frykt og uro er kanskje det mest dominerende tegnet på et panikkanfall. Denne følelsen av overveldende angst kan føre til flere fysiske reaksjoner.

Hjertebank og rask puls

 • Hjertebank: Mange opplever at hjertet deres banker hardt eller raskere enn normalt.
 • Rask puls: En merkbart økt hjertefrekvens er vanlig under et panikkanfall.

Kortpustethet og kvelningsfornemmelser

 • Kortpustethet: Det kan føles som om det er vanskelig å puste dypt eller få nok luft.
 • Kvelningsfornemmelser: Mange beskriver en følelse av å kveles eller ha en klump i halsen.

Svimmelhet eller svakhet

 • Svimmelhet: En følelse av å bli ør eller ustø er vanlig.
 • Svakhet: Noen føler seg plutselig svake, som om de kan besvime.

Brystsmerter eller ubehag

Brystsmerter kan være så intense at de etterligner symptomer på et hjerteinfarkt. Dette inkluderer:

 • Skjærende smerter
 • Trykkfølelse

Skjelvinger og skjelvninger i kroppen

Kroppen kan begynne å riste ukontrollert, inkludert:

 • Skjelvinger i hendene
 • Generelle kroppslige skjelvninger

Disse fysiske symptomene er kroppens respons på intens frykt og stress, selv om de kan føles truende, er de ikke farlige.

Husk at disse symptomene varierer fra person til person. Noen kan oppleve alle symptomene nevnt her, mens andre bare har noen få.

 

Fysiske Symptomer på Panikkanfall

 

2. Emosjonelle og Mentale Symptomer på Panikkanfall

Panikkanfall fører med seg en rekke emosjonelle symptomer som kan være like skremmende som de fysiske. Under et panikkanfall kan man oppleve:

 • Overveldende frykt
 • Følelse av hjelpeløshet
 • Intens angst

Den mentale byrden av å leve med gjentatte panikkanfall kan være betydelig. Mange føler en konstant bekymring for når det neste angrepet vil komme, noe som fører til en vedvarende følelse av uro.

Overveldende frykt for å dø eller miste kontrollen

En av de mest karakteristiske emosjonelle symptomene er den overveldende frykten for å dø eller miste kontrollen. Denne frykten kan være så intens at den overskygger alt annet. Eksempler inkluderer tanker om at man har et hjerteinfarkt eller føler at man mister grepet om virkeligheten.

Depersonalisering eller følelsen av å være fjern fra ens egen virkelighet

Depersonalisering er en annen vanlig mental symptom. Dette er følelsen av å være fjernet fra ens egen virkelighet, nesten som om man ser på seg selv utenfra. Det kan oppleves som om kroppen og sinnet ikke henger sammen, noe som øker følelsen av panikk.

Frykt for å bli gal eller miste forstanden

Frykten for å bli gal eller miste forstanden er også hyppig blant dem som lider av panikkanfall. Denne frykten kan gjøre det vanskeligere å sosialisere og delta i daglige aktiviteter, da man er redd for at andre skal oppdage dette og dømme en negativt.

“Jeg følte meg fanget i mitt eget sinn, ute av stand til å kontrollere mine egne tanker.” – En pasients erfaring

Disse emosjonelle og mentale symptomene krever ofte profesjonell hjelp for å håndtere effektivt. Det er viktig å anerkjenne disse følelsene og søke støtte fra helsepersonell for riktig behandling og veiledning.

3. Identifisere og diagnostisere panikkanfall

Diagnose av panikkanfall krever en grundig evaluering av både fysiske og psykiske symptomer. Helsepersonell starter ofte med en detaljert medisinsk historie og fysisk undersøkelse for å utelukke andre medisinske tilstander som kan etterligne et panikkanfall, som hjertesykdom eller skjoldbruskproblemer.

Hvordan helsepersonell identifiserer og diagnostiserer panikkanfall hos en pasient

 1. Medisinsk Historie og Fysisk Undersøkelse
 • Registrering av tidligere episoder.
 • Kartlegging av nåværende helseproblemer.
 • Gjennomgang av familiehistorie for å identifisere genetiske predisposisjoner.
 1. Psykiatrisk Evaluering
 • Bruk av diagnostiske verktøy som DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
 • Samtale om symptomene, deres varighet og alvorlighetsgrad.
 • Vurdering av angstnivået og andre psykiske problemer.
 1. Spesifikke Tester
 • EKG for å utelukke hjerteproblemer.
 • Blodprøver for å kontrollere stoffskiftet og hormonelle ubalanser.
 • Eventuelle andre relevante tester basert på pasientens medisinske historie.

Viktigheten av å utelukke andre medisinske tilstander med lignende symptomer

 • Hjerteinfarkt: Symptomer som brystsmerter og kortpustethet kan likne på panikkanfall. EKG og blodprøver brukes for å bekrefte eller utelukke dette.
 • Skjoldbruskproblemer: Hyperthyreose kan gi symptomer som hjertebank, svetting og angst. Blodprøver for skjoldbruskhormoner er nødvendige.
 • Respiratoriske Tilstander: Astma eller andre luftveisplager kan føre til kortpustethet, noe som må vurderes i diagnosen.

Vurderingsverktøy

 • Panic Disorder Severity Scale (PDSS): Et instrument utviklet for å vurdere alvorlighetsgraden av panikklidelse.
 • Beck Anxiety Inventory (BAI): Et spørreskjema som måler angstnivåer hos pasienten.

Identifisering og diagnose av panikkanfall er kompleks, men essensiell for riktig behandling. Nøyaktig diagnose sikrer at pasienten får rett hjelp, enten gjennom medisinering eller terapi.

 

Hvordan helsepersonell identifiserer og diagnostiserer panikkanfall hos en pasient

 

Behandlingsalternativer for Panikkanfall

Tilnærminger til Behandling av Panikkanfall

Behandling av panikkanfall kan tilpasses individuelt og inkluderer flere tilnærminger. Blant de mest vanlige er kognitiv atferdsterapi (KBT) og legemiddelbehandling. Begge metodene har vist seg effektive, men valget avhenger ofte av pasientens spesifikke behov og preferanser.

Fordeler med Kognitiv Atferdsterapi (CBT)

KBT er ansett som en førstelinjebehandling for panikkanfall. Denne terapiformen hjelper pasienter med å identifisere og endre negative tankemønstre som utløser panikkanfall. Terapien fokuserer på samspillet mellom tanker, følelser og atferd, og gir pasientene verktøy til å håndtere angstfylte situasjoner.

Fordeler med KBT inkluderer:

 • Langvarig effekt: Pasienter lærer ferdigheter som kan brukes livet ut. Dette gjør at de kan håndtere fremtidige stressende situasjoner mer effektivt.
 • Ingen medisinske bivirkninger: Ingen risiko for bivirkninger som man finner ved legemiddelbehandling. Dette gjør KBT til et trygt alternativ for mange.
 • Høy effektivitet: Studier viser at KBT reduserer symptomer hos 7 av 10 pasienter etter 12 uker. Dette gjør det til en av de mest effektive behandlingsmetodene for panikklidelse.

Andre viktige aspekter ved KBT:

 • Strukturert tilnærming: Terapeuten følger en strukturert plan som gir klar retning i behandlingen.
 • Aktiv deltakelse: Pasientene oppfordres til å være aktive deltakere i sin egen behandling, noe som øker deres følelse av mestring og kontroll.
 • Tilpasset behandling: KBT kan skreddersys til den enkeltes spesifikke behov og utfordringer, noe som øker sjansen for suksess.
 • Ved å bidra til bedre selvforståelse og mestringsstrategier, gir KBT pasientene mulighet til å leve et liv med redusert angst og økt livskvalitet.

Betydningen av Tidlig Intervensjon

Tidlig intervensjon og adekvat behandling forbedrer prognosen betydelig for personer med panikkanfall. Ved tidlig diagnose og behandling kan mange oppnå kontroll over symptomene eller bli helt friske.

“Med riktig behandling kan de fleste oppleve enten kontroll eller frihet fra panikkangst.”

Tidlig innsats hjelper også med å forhindre utviklingen av komorbide lidelser som depresjon eller agorafobi, noe som ytterligere bedrer livskvaliteten for den rammede personen.

 

Se våre dyktige hjelpere

 

Å leve godt med panikkanfall: Egenomsorg og Mestringsstrategier

Mestring av panikkanfall krever både egeninnsats og støtte. Implementering av sunne livsstilsendringer kan gjøre en betydelig forskjell. Regelmessig fysisk aktivitet, et balansert kosthold og tilstrekkelig søvn er grunnleggende elementer i å styrke kroppens motstandskraft mot stress.

Sunne Livsstilsendringer

 • Fysisk aktivitet: Trening frigjør endorfiner som reduserer angstnivået.
 • Kosthold: Et sunt kosthold med tilstrekkelig næring kan stabilisere humøret.
 • Søvn: God søvnkvalitet forbedrer mental helse og reduserer risikoen for panikkanfall.

Alternative Terapier

Alternative terapier kan supplere konvensjonelle behandlinger. Mindfulness og meditasjon er teknikker som hjelper med å roe sinnet og redusere angst. Akupunktur og aromaterapi har også vist seg å være nyttige for noen.

 • Mindfulness: Øker bevisstheten om egne tanker og følelser uten å dømme dem.
 • Pusteteknikker: Pusteøvelser har vist seg til å være svært effektive med å redusere panikkangst og panikkanfall
 • Meditasjon: Fremmer avslapning og mental klarhet.
 • Akupunktur: Kan balansere kroppens energi og redusere stress.
 • Aromaterapi: Bruk av essensielle oljer for å fremme ro og velvære.

Støttesystemer og Terapeutisk Støtte

Støttesystemer spiller en kritisk rolle i bedringsprosessen. Familie, venner, og støttegrupper gir emosjonell støtte, mens profesjonelle terapeuter tilbyr veiledning gjennom kognitiv atferdsterapi eller andre teknikker.

Rollen støttenettverk har: Å ha noen å snakke med kan redusere følelsen av isolasjon.

Terapeutisk støtte inkluderer:

 • Kognitiv atferdsterapi (KBT): En strukturert form for terapi som hjelper med å identifisere og endre negative tankemønstre.
 • Bruk av helsetjenester: Regelmessig oppfølging fra helsepersonell sikrer at behandlingsplanen justeres etter behov.

Å mestre panikkanfall innebærer en kombinasjon av egenomsorg, alternative terapier, og sterk støtte fra nettverket ditt.

Når du Bør Søke Hjelp: Om å Rådføre deg med en Helsepersonell

Ved panikkanfall er det essensielt å søke profesjonell hjelp for riktig diagnose og behandling. Panikkanfall kan forveksles med andre medisinske tilstander som hjerteproblemer eller skjoldbruskkjertel-sykdommer, derfor er en grundig evaluering nødvendig.

Tegn på at du bør rådføre deg med en helsepersonell:

 • Økt frekvens eller alvorlighet: Hvis panikkanfallene skjer oftere eller blir mer intense, kan dette indikere en underliggende tilstand som krever behandling. Hyppigere anfall kan også føre til økt angst og redusert livskvalitet.
 • Funksjonsnedsettelse: Når panikkanfall begynner å påvirke din daglige funksjonsevne, inkludert arbeid, skole eller sosiale aktiviteter, kan det være et tegn på at situasjonen krever profesjonell intervensjon. Dette inkluderer vanskeligheter med å utføre daglige oppgaver, unngåelse av visse situasjoner eller steder, og problemer med å opprettholde relasjoner.
 • Uforklarlige fysiske symptomer: Vedvarende fysiske symptomer som brystsmerter, svimmelhet eller pusteproblemer bør sjekkes av en lege. Disse symptomene kan være skremmende og lett forveksles med alvorlige medisinske tilstander. Det kan være lurt å råde deg med en psykolog da disse symptomene kan være relatert til angst. En psykolog kan hjelpe med å identifisere om de fysiske symptomene er et resultat av panikkanfall og tilby passende behandlingsalternativer.

“Panikkanfall er ofte ledsaget av intense følelser av frykt og ubehag, samt en rekke fysiske symptomer som kan virke truende. Det er viktig å ta disse symptomene på alvor og søke hjelp for å sikre riktig diagnose og behandling.” — Norsk Psykologforening

Når du bør søke øyeblikkelig hjelp:

 • Akutt brystsmerter: Som ikke går over etter noen minutter eller er ledsaget av pustevansker.
 • Bevissthetstap: Dersom du besvimer under et panikkanfall.
 • Alvorlig svimmelhet: Som fører til ustøhet eller fall.

Regelmessig evaluering og behandling fra helsepersonell sikrer at behandlingsplanen din justeres etter behov og gir deg de beste mulighetene for bedring.

 

Når du Bør Søke Hjelp: Om å Rådføre deg med en Helsepersonell

 

Hvordan Terapivakten kan hjelpe

Terapivakten tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å støtte de som sliter med panikkanfall. Gjennom individuelle terapitimer kan pasienter få:

 • Kognitiv atferdsterapi (CBT): En effektiv metode for å identifisere og endre negative tankemønstre.
 • Fordeler: CBT hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Ved å endre negative tankemønstre, kan du redusere angst og panikkanfall.
 • Slik fungerer det: Terapeuten vil arbeide med deg for å utvikle strategier og teknikker for å håndtere stressende situasjoner på en mer konstruktiv måte.
 • Eksponeringsterapi: Gradvis eksponering for situasjoner som trigger panikkanfall for å redusere fryktresponsen.
 • Fordeler: Reduserer unngåelsesatferd og hjelper deg med å møte frykten din direkte.
 • Slik fungerer det: Under veiledning av en terapeut, blir du gradvis eksponert for situasjonene som utløser angst, i et trygt og kontrollert miljø.
 • Støttegrupper: Deltakelse i grupper kan gi følelsen av fellesskap og forståelse.
 • Fordeler: Gir emosjonell støtte fra andre som går gjennom lignende opplevelser. Dette kan gjøre det lettere å dele dine egne utfordringer og lære av andres erfaringer.
 • Slik fungerer det: Støttegruppene ledes ofte av en profesjonell terapeut eller rådgiver, og møtene gir en trygg plattform for deling og diskusjon.
 • Mindfulness-basert terapi: Fokus på tilstedeværelse i øyeblikket og reduksjon av stress gjennom mindfulness-teknikker.
 • Fordeler: Hjelper med å redusere stressnivået ved å øke bevisstheten om kroppens signaler og følelser uten dom eller kritikk.
 • Slik fungerer det: Teknikker som meditasjon, pusteøvelser, og kropps-skanning brukes for å fremme ro og selvinnsikt.

Hvis du søker hjelp tidlig nok, øker sjansene for rask bedring og reduksjon av symptomene. Tidlig intervensjon kan forhindre at panikkanfallene eskalerer, noe som gjør det lettere å gjenopprette kontrollen over livet ditt.

Oppsummert kan vi si….

Å leve med panikkanfall kan være utfordrende og skremmende. Det er viktig å huske at du ikke er alene, og at hjelp er tilgjengelig. Hvis du opplever symptomer på panikkanfall, bør du søke profesjonell støtte og behandling.

Oppfordring til handling

 • Søk hjelp: Kontakt oss eller helsepersonell for en riktig diagnose og behandling.
 • Informer deg selv: Lær mer om panikkanfall og behandlingsalternativer.
 • Snakk med noen: Del dine opplevelser med venner, familie, eller støttegrupper.
 • Implementer strategier: Bruk mestringsstrategier og egenomsorgstiltak for å håndtere symptomene.

Panikkanfall kan behandles effektivt med riktig tilnærming. Ta det første skrittet i dag… få den hjelpen du trenger for å forbedre din livskvalitet.

 

Start med en GRATIS “Bli kjent” samtale hos våre hjelpere

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten