Sliten og stresset? Slik kan utbrenthet påvirke din psykiske helse

Sliten og stresset? Slik kan utbrenthet påvirke din psykiske helse

Sliten og stresset? Slik kan utbrenthet påvirke din psykiske helse

Hva er utbrenthet?

Definisjon av utbrenthet

Utbrenthet, også kjent som utmattingssyndrom, er en tilstand av kronisk stress som hovedsakelig er arbeidsrelatert. Denne tilstanden kjennetegnes ved tre hovedkomponenter:

 • Emosjonell utmattelse: Følelsen av å være følelsesmessig utslitt og tappet for energi.
 • Depersonalisering: En følelse av negativitet eller kynisme, ofte rettet mot jobben eller kollegaer.
 • Redusert personlig prestasjon: En følelse av ineffektivitet og mangel på prestasjon i arbeidssituasjoner.

Symptomer på utbrenthet og psykiske plager

Symptomer på utbrenthet og psykiske plager kan variere, men typiske tegn inkluderer:

 • Konstant tretthet og energitap
 • Søvnproblemer, som vanskeligheter med å sovne eller våkne uthvilt
 • Redusert konsentrasjon og hukommelse
 • Økt irritabilitet og sinne
 • Tap av interesse for arbeid og daglige aktiviteter
 • Fysiske symptomer som hodepine, muskelspenninger og mageproblemer

Årsaker til utbrenthet og psykiske plager

Flere faktorer kan bidra til utviklingen av utbrenthet og psykiske plager:

 • Høyt arbeidskrav: Lange arbeidsdager, høye forventninger og stramme tidsfrister.
 • Manglende kontroll: Følelsen av at man har liten eller ingen innflytelse over sitt eget arbeid.
 • Utilstrekkelig belønning: Mangel på anerkjennelse eller belønning for innsats.
 • Sosial isolasjon: Manglende støtte fra kollegaer eller ledelse.
 • Arbeidslivsbalanse: Vanskeligheter med å balansere jobbkrav med personlige livsforpliktelser.

Utbrenthet kan ha alvorlige konsekvenser for både psykisk helse og fysisk helse. Forebygging og tidlig intervensjon er nøkkelen til å håndtere denne tilstanden effektivt.

Utbredelsen av utbrenthet og psykiske plager

Vanlige psykiske plager hos voksne

Psykiske plager hos voksne er også utbredt, med vanlige lidelser som angst, depresjon, bipolar lidelse, schizofreni, og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Prevalensen varierer mellom land, men det er en generell trend mot økende forekomst globalt.

Studier fra Folkehelseinstituttet i Norge viser:

 • Rundt halvparten av den voksne befolkningen vil oppleve en form for psykisk plage i løpet av livet.
 • Angstlidelser er de mest utbredte, etterfulgt av depresjon.

Internasjonalt sett viser data fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at mentale helseproblemer står for omtrent 13% av den globale sykdomsbyrden. Dette understreker behovet for effektive tiltak både nasjonalt og internasjonalt for å håndtere psykiske plager hos både barn, unge og voksne.

Vanlige psykiske plager hos voksne

Utbredelsen av psykiske plager hos voksne

Vanlige psykiske plager hos voksne

Psykiske plager hos voksne kan variere fra milde til alvorlige og påvirker mange aspekter av livet. Vanlige psykiske plager inkluderer:

 • Angst: Oppleves som vedvarende bekymringer eller frykt.
 • Depresjon: Karakterisert ved vedvarende følelser av tristhet, håpløshet, og tap av interesse.
 • Søvnløshet: Problemer med å sovne eller opprettholde søvn.
 • Stressrelaterte plager: Kan inkludere irritabilitet, konsentrasjonsvansker og fysisk utmattelse.

Disse tilstandene kan ha betydelig innvirkning på det daglige livet og arbeidsytelsen.

Forekomst av psykiske lidelser hos voksne i Norge og internasjonalt

I Norge viser statistikken en økning i forekomsten av psykiske lidelser blant voksne. Ifølge Folkehelseinstituttet har omtrent 20% av den voksne befolkningen i Norge opplevd en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året. Internasjonalt sett varierer tallene, men Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at over 25% av verdens befolkning vil oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av livet.

Blant de vanligste diagnosene finner vi:

 • Depressive lidelser: Påvirker rundt 5% av voksne på globalt nivå.
 • Angstlidelser: Omtrent 7% lider av alvorlig angst internasjonalt.
 • Bipolare lidelser: Forekommer hos omtrent 1% av den globale befolkningen.

Forekomsten av utbrenthet er også betydelig, spesielt blant yrkesaktive voksne. Spesifikke yrkesgrupper som helsepersonell, lærere og ansatte i IT-sektoren rapporterer høyere nivåer av utbrenthet. Prevalensen av utbrenthet varierer mellom aldersgrupper og yrker, noe som understreker behovet for målrettede tiltak.

Sammenhengen mellom utbrenthet og psykiske plager er tydelig. Langvarig stress og høye krav i arbeidslivet bidrar til utvikling av både fysiske og psykiske helseplager. Dette gjør det essensielt å adressere både forebygging og behandling på tvers av sektorer.

 

Se våre hjelpere

 

Konsekvenser av utbrenthet for den psykiske helsen

Angst og depresjon som følge av utbrenthet

Effekter av utbrenthet på psykisk helse kan være betydelige. Utbrenthet fører ofte til en følelse av håpløshet og hjelpeløshet, noe som kan utvikle seg til alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon. Mange som opplever utbrenthet, rapporterer om konstant bekymring, nervøsitet og en følelse av overveldelse. Depresjon kan manifestere seg gjennom symptomer som vedvarende tristhet, mangel på interesse for tidligere aktiviteter, og tanker om verdiløshet eller skyld.

Eksempler på symptomer:

 • Konstant følelse av tretthet
 • Økt irritabilitet og sinne
 • Manglende evne til å konsentrere seg eller ta beslutninger

Søvnproblemer og fysisk helse knyttet til utbrenthet

Søvnproblemer er en annen vanlig konsekvens av utbrenthet. Mange sliter med å sovne, hyppige oppvåkninger i løpet av natten, eller ikke føle seg uthvilt etter søvn. Dette kan igjen bidra til fysiske helse problemer som svekket immunforsvar, hjerteproblemer og økt risiko for kroniske sykdommer.

Vanlige søvnproblemer:

 • Insomni
 • Fragmentert søvn
 • Hypersomni (overdreven søvnighet)

Fysiske symptomer på grunn av dårlig søvn inkluderer:

 • Hodepine
 • Muskelspenninger
 • Magesmerter eller fordøyelsesproblemer

Utbrenthetens innvirkning på både psykisk og fysisk helse understreker viktigheten av tidlig identifisering og intervensjon. Uten riktig håndtering kan disse symptomene bli kroniske og påvirke livskvaliteten betydelig.

Fysiske symptomer på grunn av dårlig søvn inkluderer

Forebygging og håndtering av utbrenthet

Stressmestringsteknikker for å forebygge utbrenthet

Å håndtere stress effektivt kan redusere risikoen for utbrenthet. Her er noen stressmestringsteknikker:

Mindfulness og meditasjon

 • Mindfulness og meditasjon: Regelmessig praksis kan forbedre mental klarhet og redusere stressnivåer. Ved å fokusere på øyeblikket, kan du minske angst og bekymringer om fremtiden eller fortiden. Prøv å sette av minst 10-15 minutter daglig til enkle pusteteknikker eller guidet meditasjon.

Fysisk aktivitet

 • Fysisk aktivitet: Trening frigjør endorfiner som kan forbedre humøret og redusere stress. Enten det er en rask spasertur, yoga, sykling eller styrketrening, hjelper fysisk aktivitet med å bryte ned stresshormoner og fremme bedre søvn. Mål for minst 30 minutter moderat trening de fleste dager i uken.

Tidsstyring

 • Tidsstyring: Planlegg oppgaver og sett realistiske mål for å unngå overbelastning. Bruk verktøy som kalendere, oppgave-lister og prioriteringsmatriser for å organisere dagen din. Lær å si nei til ekstra oppgaver når arbeidsmengden blir for stor, og ta regelmessige pauser for å unngå mental utmattelse.

Sosial støtte

 • Sosial støtte: Å ha et støttende nettverk av venner og familie kan gi emosjonell støtte. Del dine følelser og tanker med nære personer, og ikke vær redd for å be om hjelp. Sosial interaksjon kan bidra til følelser av tilhørighet og redusere isolasjon.

Avspenningsteknikker

 • Avspenningsteknikker: Teknikker som dyp pusting, progressiv muskelavslapning, eller lytting til beroligende musikk kan hjelpe deg med å slappe av. Sett av tid hver dag til aktiviteter som gir deg ro, enten det er lesing, kunstneriske hobbyer eller bare å nyte naturen.

Ved å integrere disse teknikkene i hverdagen din, kan du bygge en sterkere motstandskraft mot stress og redusere risikoen for utbrenthet.

Behandlingsalternativer for å håndtere utbrenthet

Når utbrenthet allerede har inntruffet, er det viktig å søke passende behandling. Noen behandlingsalternativer inkluderer:

 • Kognitiv atferdsterapi (CBT): Hjelper med å identifisere og endre negative tankemønstre.
 • Livsstilsendringer: Justeringer som sunn kost, regelmessig søvn, og begrensning av koffein og alkohol kan bidra til bedring.
 • Yrkesveiledning: Profesjonell veiledning kan hjelpe med å finne en bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Utvikling av gode vaner kombinert med profesjonell hjelp ved behov kan være nøkkelen til å forebygge og håndtere utbrenthet effektivt.

Ta vare på din mentale helse

Utfordringer knyttet til utbrenthet:

 • Utbrenthet kan føre til alvorlige psykiske helseproblemer som angst og depresjon.
 • Søvnproblemer og fysisk helse kan også bli påvirket av langvarig stress.

Viktigheten av å ta vare på mental helse:

 • Det er essensielt å prioritere egen velvære og søke hjelp ved behov.
 • Bruk stressmestringsteknikker som meditasjon, fysisk aktivitet og gode søvnrutiner.
 • Snakk med en profesjonell dersom du opplever symptomer på utbrenthet eller andre psykiske plager.

Din mentale helse er like viktig som din fysiske helse. Å ta vare på seg selv er ikke bare en nødvendighet, men også en investering i fremtiden. Søk støtte fra venner, familie eller helsetjenester for å håndtere utfordringer knyttet til utbrenthet.

 

Start med en GRATIS “Bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten