Hva er rusmisbruk og når blir det til et rusproblem?

Hva er rusmisbruk og når blir det til et rusproblem?

Hva er rusmisbruk og når blir det til et rusproblem?

Hva er rusmisbruk?

Rusmisbruk, også kjent som substansmisbruk, er et komplekst problem som involverer overdreven eller usikker bruk av kjemiske stoffer. Disse kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Alkohol
 • Illegale narkotika (for eksempel kokain, heroin, marihuana)
 • Reseptbelagte medisiner (for eksempel smertestillende midler, beroligende midler)
 • Andre kjemiske stoffer (for eksempel inhalanter, anabole steroider)

Misbruket kan variere i omfang og hyppighet. Noen ganger kan det være sporadisk eller eksperimentelt bruk, mens andre ganger kan det utvikle seg til en fullverdig avhengighet. Det er viktig å merke seg at selv sporadisk rusmisbruk kan føre til alvorlige helseproblemer eller død, spesielt når det gjelder kraftige stoffer som opioider eller når stoffer blandes.

Rusmisbruk påvirker ikke bare den enkelte personens fysiske og mentale helse, men utstråler også bredere effekter. Familier kan bli revet fra hverandre av stress og konflikt forårsaket av rusmiddelproblemer. Samfunnet kan lide under kostnadene ved økt bruk av helsetjenester, kriminalitet og tap av produktivitet. På et nasjonalt nivå kan rusmisbruk bidra til sosiale og økonomiske problemer.

Å forstå rusmiddelmisbruk er avgjørende for å kunne tilby effektiv hjelp og støtte til de som sliter. Dette kan inkludere:

 • Rådgivning eller terapi for å håndtere psykologiske problemer som kan bidra til misbruk
 • Medisinsk behandling for å håndtere abstinenssymptomer eller andre helseproblemer forårsaket av stoffet
 • Støttegrupper eller samfunnsprogrammer som kan gi sosial støtte og praktiske strategier for å håndtere avhengighet

Ved å gjenkjenne og adressere rusmiddelmisbruk, kan vi ta skritt mot å hjelpe de berørte enkeltpersonene og deres familier, samt minimere de vidtrekkende effektene på våre samfunn.

Hva kjennetegner en rusmisbruker?

Å identifisere kjennetegnene til en rusmisbruker kan være utfordrende, ettersom symptomer og atferd kan variere mye blant enkeltpersoner. Imidlertid er det flere vanlige tegn som kan indikere at en person sliter med misbruk av rusmidler:

1. Økende toleranse for rusmidler

Et første tegn på rusmisbruk kan være økende toleranse for rusmidler. Dette betyr at mer av rusmidlet er nødvendig over tid for å oppnå samme effekt som tidligere ble opplevd med lavere doser. For eksempel kan en rusmisbruker som begynte med å drikke noen få glass, trenge å konsumere betydelig mer alkohol for å føle samme nivå av rus.

2. Opplever abstinenssymptomer

Når en rusmisbruker prøver å slutte eller redusere bruken av et rusmiddel, kan de oppleve ubehagelige fysiske og psykologiske abstinenssymptomer. Disse kan variere fra mild angst, irritabilitet og sug etter stoffet, til mer alvorlige symptomer som risting, svetting, kvalme, søvnløshet og til og med hallusinasjoner.

3. Fortsetter bruken til tross for negative konsekvenser

En person som sliter med avhengighet, kan fortsette å bruke rusmidler selv når det forårsaker betydelige problemer i deres personlige liv, jobb eller skole. Disse problemene kan inkludere ødelagte forhold, dårlig arbeidsprestasjon eller fallende karakterer.

4. Vanskeligheter med Å kontrollere Bruken

Et annet kjennetegn ved avhengighet er vanskeligheter med å kontrollere bruken av rusmidler. Rusmisbrukeren kan bruke mye tid på å skaffe seg rusmidler, bruke det eller komme seg etter virkningene. De kan også uttrykke ønske om å slutte eller redusere bruken, men finne seg selv ute av stand til å gjøre det.

Merk: Det er viktig å huske at disse tegnene alene ikke bekrefter et avhengighetsproblem; de er imidlertid sterke indikatorer på at profesjonell hjelp kan være nødvendig. Hvis du legger merke til disse tegnene hos noen du kjenner, er det avgjørende å nærme deg dem med empati og oppfordre dem til å søke profesjonell hjelp.

 

Se våre brukererfarne rusterapeuter

 

Hvordan hjelpe noen som sliter med rus og rusproblemer?

Å støtte av noen som sliter med rusproblemer er en kompleks prosess som krever tålmodighet, forståelse og forsiktig tilnærming. Her er det visse tiltak du kan gjennomføre:

1. Uttrykk bekymring på en ikke-dømmende måte

Det er avgjørende å kommunisere dine bekymringer om deres rusbruk uten å dømme. Fremgangsmåten må være empatisk og støttende, med hensikt å opprettholde personens verdighet.

 • Bruk jeg-uttalelser: Slike uttalelser tar ansvar for egne følelser og oppfatninger. For eksempel, “Jeg er bekymret for din rusbruk” i stedet for “Du ødelegger livet ditt med rus“. Dette vil gjøre at personen føler seg mindre angrepet.
 • Vær spesifikk: Gi konkrete eksempler på situasjoner som har vekket bekymring. Mer generelle uttalelser kan lett misforstås eller avvises.
 • Vis omsorg: Forsikre dem om at din bekymring kommer fra et sted av omsorg og kjærlighet.
 • Unngå beskyldninger: Unngå ordvalg som kan tolkes som anklagende. Ambisjonen er å skape en trygg atmosfære for en konstruktiv samtale.

“Din evne til å kommunisere på en ikke-dømmende måte kan være avgjørende for personens villighet til å søke hjelp.”

Denne tilnærmingen sikrer at personen ikke føler seg angrepet eller defensiv, men heller verdsatt og støttet. Ved å bruke denne metoden, øker du sjansen for at personen vil være åpen for å motta hjelp.

2. Praktiser aktiv lytting

Når de deler sine erfaringer med rus, er det viktig å engasjere seg i aktiv lytting. Dette innebærer mer enn bare å høre ordene deres. Du må også forstå og sette deg inn i deres følelser.

Husk, din rolle på dette tidspunktet er å gi emosjonell støtte, ikke å løse problemet.

Her er noen retningslinjer for effektiv aktiv lytting:

 1. Vis interesse: Når de snakker, vis interesse og bekreftelse ved å nikke eller si “uh-huh” eller “ja”. Dette viser at du hører på dem og vil vite mer.
 2. Unngå avbrytelser: La dem fullføre tankene og setningene sine før du svarer.
 3. Oppsummer hva de har sagt: Å gjenta informasjonen sikrer at du har forstått budskapet deres korrekt.
 4. Still oppklarende spørsmål: Hvis noe er uklart, still spørsmål for å få klarhet.
 5. Vis empati: Prøv å forstå deres perspektiv og følelser uten å dømme.

“Aktiv lytting handler ikke bare om å forstå ordene som blir sagt, men også om å anerkjenne og validere personens følelser.”

Å praktisere aktiv lytting kan hjelpe den andre personen til å føle seg hørt, verdsatt, og forstått – noe som kan være svært hjelpsomt i deres kamp mot rusproblemer.

3. Oppfordre til Profesjonell Hjelp

Det er viktig å erkjenne at rusproblemer oftest krever profesjonell hjelp for effektiv behandling. Selv om støtte fra venner og familie er uvurderlig, kan det være avgjørende å få hjelp fra kvalifiserte helsepersonell eller spesialiserte behandlingsinstitusjoner for avhengighet.

Oppfordre personen til å søke denne type hjelp. Vær proaktiv; tilby deg å hjelpe dem med å identifisere og navigere til passende tjenester, eller til og med følge dem til avtaler hvis de er komfortable med det.

Det kan være nyttig å påpeke fordeler ved profesjonell terapi:

 • Individuell oppmerksomhet: Terapeuter gir personlig støtte basert på individets unike behov og situasjon.
 • Erfaring: Behandlingspersonell har omfattende erfaring og er utdannet til å hjelpe mennesker gjennom utfordringene knyttet til rusproblemer.
 • Konfidensialitet: Alle samtaler med en terapeut er strengt konfidensielle, slik at individet kan snakke fritt om sine bekymringer.
 • Tilgjengelighet: Mange tjenester, som Terapivakten, tilbyr fleksible muligheter, inkludert online terapi og hjemmebesøk.

Husk, det er viktig å opprettholde en støttende og ikke-dømmende holdning når du oppfordrer til profesjonell hjelp. Målet er å hjelpe personen til å føle seg trygg nok til å ta dette skrittet mot bedring.

4. Vær tålmodig og støttende gjennom hele deres vei til bedring

Bedring fra rusproblemer er ikke en rett vei, men heller en lang reise med mange svinger og hindringer. Denne reisen er ofte preget av oppturer og nedturer, inkludert potensielle tilbakefall. Det er viktig å opprettholde tålmodighet og tilby kontinuerlig støtte uavhengig av de tilbakeslag de måtte oppleve.

Her er noen anbefalinger for hvordan du kan gi effektiv støtte:

 • Forstå prosessen: Å forstå at tilfriskning er en prosess som kan ta tid, hjelper deg med å ha realistiske forventninger.
 • Vis empati: Det er viktig å uttrykke forståelse og bekrefte deres følelser og erfaringer.
 • Vær konsekvent: Kontinuerlig støtte kan bidra til å skape et trygt og stabilt miljø.
 • Oppmuntre positiv adferd: Fremhev deres fremskritt, uansett hvor små de måtte være.

Til slutt, husk at det er like viktig for deg å ta vare på din egen mentale helse mens du støtter noen andre.

“Vurder å søke støtte fra selvhjelpsgrupper slik som Al-Anon eller terapeuter for å håndtere dine egne følelser knyttet til situasjonen.”

Dette kan hjelpe deg med å navigere eventuelle følelser av frustrasjon, bekymring eller skyld som du kan oppleve i løpet av denne utfordrende tiden. Ved å ta vare på deg selv, vil du være bedre rustet til å støtte den andre personen på deres vei mot bedring.

Hvordan hjelpe noen som sliter med rus og rusproblemer?

Hva er årsakene til rusmisbruk og rusproblemer?

Årsakene til rusmisbruk kan variere betydelig fra individ til individ, og det er sjelden én enkelt faktor som forklarer misbruket. Flere vanlige årsaker inkluderer:

 1. Genetisk sårbarhet: Visse gener kan gjøre en person mer mottagelig for rusmisbruk. Dette garanterer ikke at de vil utvikle avhengighet, men det øker risikoen.
 2. Mentale helseproblemer: Mange mennesker som sliter med rusmisbruk, har også mentale helseproblemer som angst eller depresjon. Disse tilstandene forekommer ofte samtidig, og i noen tilfeller kan den ene bidra til starten av den andre.
 3. Tidligere traumer: Opplevelser som mishandling i barndom, voldskriminalitet eller andre traumatiske hendelser kan føre til rusmisbruk som en form for selvmedisinering eller mestringsmekanisme.
 4. Sosiale påvirkninger: Gruppepress, samfunnsnormer eller å bo i et miljø der narkotika er vanlig, kan alle øke sannsynligheten for rusmisbruk.
 5. Tilgjengelighet av narkotika: Enkel tilgang på narkotika kan legge til rette for første gangs eksperimentering og fortsatt bruk.

“Å forstå disse risikofaktorene kan bidra til forebyggende tiltak og forbedrede behandlingsmuligheter for personer som sliter med rusmisbruk.”

Det er viktig å huske at rusmisbruk er et komplekst problem som krever en helhetlig tilnærming som tar hensyn til hver persons unike behov for effektiv hjelp og støtte. Hver enkelt har sine egne spesifikke omstendigheter og egenskaper som må tas i betraktning ved bistand.

“Det finnes ingen universell løsning for rusbehandling.”

I noen tilfeller kan medikamentassistert behandling være nødvendig, mens kognitiv atferdsterapi i andre tilfeller kan være mer effektivt. Nøkkelen er å personalisere tilnærmingen basert på personens triggere, mestringsstrategier, sosiale støttesystem og andre relevante faktorer.

“Veien mot bedring fra rusproblemer kan være vanskelig og lang, men med riktig hjelp og støtte er den absolutt oppnåelig.”

Husk at det å vise empati og forståelse for mennesker som sliter med rus, er avgjørende for å hjelpe dem med å komme seg og reintegrere seg i samfunnet.

Hva skjer i hjernen ved rusmisbruk og når man ruser seg?

Når man bruker rusmidler, påvirker det hjernens belønningssystem. Dette systemet er ansvarlig for å gi oss glede og motivasjon. Rusmidler kan utløse en kraftig frigjøring av nevrotransmitteren dopamin, som skaper en følelse av eufori.

 1. Påvirkning på Dopaminproduksjon
 • Etter hvert kan hjernen tilpasse seg denne overstimuleringen ved å redusere produksjonen av dopamin. Dette kan føre til avhengighet og behov for større mengder rusmidler for å oppnå samme effekt.

“Hjernens tilpasning til overstimulering kan resultere i avhengighet, og kreve større mengder av rusmiddelet for å oppnå samme rus opplevelse.”

 1. Effekter på andre deler av hjernen
 • I tillegg kan rusmidler påvirke andre deler av hjernen, som impulskontroll og beslutningstaking, noe som resulterer i økt risikotaking og dårlige valg.

“Rusmisbruk kan svekke kognitive funksjoner og føre til skadelige beslutninger og økt risikotaking.”

 1. Forståelse av nevrobiologiske mekanismer
 • Det er viktig å forstå disse nevrobiologiske mekanismene for å bedre kunne hjelpe personer med rusproblemer.

“Å forstå de nevrobiologiske mekanismene som påvirkes av rusmiddelbruk er avgjørende for å kunne hjelpe de som sliter med avhengighet på en effektiv måte.”

Ved å forstå hvordan rusmisbruk manipulerer hjernens kjemi og påvirker vår atferd, kan vi utvikle mer effektive strategier for forebygging og behandling. Husk at hver persons erfaring med avhengighet er unik – det som fungerer for én person, fungerer kanskje ikke for en annen. Derfor bør behandlingsplaner tilpasses individuelt, med tanke på den enkeltes triggere, mestringsmekanismer, sosiale støttesystemer og andre relevante faktorer.

“En dypere innsikt i disse nevrobiologiske mekanismene kan føre til mer målrettede og effektive strategier for intervensjon.”

Hva skjer i hjernen ved rusmisbruk og når man ruser seg?

Hvordan komme seg ut av rusproblemer?

Å overvinne avhengighet kan være en lang og utfordrende prosess, men det er fullt mulig med riktig støtte og behandlingsplan. Her er noen viktige trinn som kan veilede deg på denne veien mot bedring:

1. Aksepter problemet og ønsk endring velkommen

Det første steget mot bedring er å innse og akseptere at det er et problem. Dette innebærer å være ærlig med deg selv om ditt rusmiddelbruk og dets innvirkning på livet ditt. Det er essensielt å forstå at å erkjenne et problem ikke er en innrømmelse av svakhet, men heller et tegn på styrke og det første steget mot å gjøre positive endringer.

Å innrømme at du har et problem er det første steget mot bedring.

2. Søk profesjonell hjelp

Bedring krever ofte profesjonell hjelp. Det finnes ulike fagpersoner – som leger, psykologer eller avhengighetsspesialister – som kan tilby ulike former for behandling og terapi. De kan vurdere din situasjon, hjelpe deg med å forstå de underliggende årsakene til din avhengighet, og guide deg i utviklingen av en effektiv behandlingsplan.

Ikke vær redd eller flau for å søke profesjonell hjelp; de er der for å hjelpe deg med å finne veien til rusfrihet.

3. Endre livsstilen din og etabler sunne mestringsstrategier

Misbruk av rusmidler går ofte hånd i hånd med en usunn livsstil. Det er derfor avgjørende å gjøre endringer i livsstilen, som å få et balansert kosthold, regelmessig mosjon, gode søvnvaner, osv. I tillegg kan utvikling av sunne mestringsstrategier – som stresshåndteringsmetoder eller engasjere seg i hobbyer – erstatte gamle vaner og bidra til å håndtere sug/lyst.

Å endre livsstilen din og etablere sunne mestringsmekanismer er viktige elementer i en vellykket tilfriskningsprosess.

4. Bygg et sterkt støttenettverk

Å ha et solid støttenettverk rundt deg kan utgjøre hele forskjellen på din vei mot bedring. Dette kan inkludere venner, familiemedlemmer eller andre som har gått gjennom lignende utfordringer. De kan tilby emosjonell støtte, praktiske råd og oppmuntring i vanskelige tider.

Et sterkt støttenettverk er uvurderlig når man skal overvinne avhengighet.

Det er viktig å huske at tilbakefall kan skje. Men de betyr ikke nødvendigvis nederlag – de er en del av prosessen og kan fungere som læringserfaringer for videre vekst.

Tilbakefall er ikke fiasko, men en lærdom på veien mot varig bedring”

 

Se våre brukererfarne rusterapeuter

 

 

 

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten