Guide for å slutte med kokain: Fakta, årsaker og veier til bedring

Guide for å slutte med kokain: Fakta, årsaker og veier til bedring

Guide for å slutte med kokain: Fakta, årsaker og veier til bedring

Slik slutter du med kokain

Å bryte fri fra kokainavhengighet representerer en betydelig utfordring. Den fysiske og psykiske avhengigheten som stoffet skaper, kan virke uoverstigelig. Dette er grunnen til at profesjonell hjelp til å slutte med kokain er avgjørende.

 • Kokainavhengighetens kompleksitet: Kokain forårsaker intense belønningssignaler i hjernen, noe som gjør det vanskelig å motstå trangen til bruk. Uten riktig støtte, kan forsøk på å slutte ofte resultere i tilbakefall.
 • Søk profesjonell veiledning: Erfarne terapeuter kan gi den nødvendige støtten og verktøyene for å overvinne avhengigheten. Veiledning hjelper deg å forstå dine personlige utløsere og hvordan du kan håndtere dem.
 • En trinnvis guide: Å følge en strukturert plan øker sjansene for varig bedring. Guiden tar for seg alt fra forberedelse til mestring av fristelser og bygging av støttesystemer.

Denne artikkelen gir en grundig og praktisk trinnvis veiledning om hvordan du kan slutte med kokain. Ved å følge de foreslåtte skrittene, vil du kunne ta kontroll over ditt liv og starte reisen mot et kokainfritt liv.

Fakta om Kokain

Kokain, et sterkt narkotikum som klassifiseres som et stimulerende middel, har dype røtter i historien. Opprinnelig utvunnet fra bladene til coca-planten, har det blitt en av de mest avhengighetsskapende stoffene på jorden.

Hva er kokain?

 • Kokain er et stimulerende stoff, kjent for sine rusgivende effekter.
 • Det øker energinivået, holder en våken og gir følelser av overlegenhet.
 • Misbruk fører ofte til avhengighet på grunn av den intense rusen det gir.

Effekter av kokainbruk

 • Fysiske effekter kan inkludere rask puls, høyt blodtrykk og økt kroppstemperatur.
 • Brukere kan også oppleve følelser av paranoia, fiendtlighet og angst.
 • På lang sikt kan det forårsake alvorlige helseproblemer som hjerteinfarkt, slag og permanente skader på hjernen og nervesystemet.

Risiko og konsekvenser ved bruk av kokain

Kokainmisbruk innebærer betydelige risikoer:

 • Avhengighet – Kokain er svært vanedannende. Den intense rusfølelsen kan gjøre det vanskelig å slutte å bruke.
 • Helseproblemer – Langvarig bruk kan føre til alvorlige fysiske skader som hjertesykdom, lever- og nyreskade, og psykiske helseproblemer som depresjon og angst.
 • Juridiske konsekvenser – Eie, selge eller bruke kokain er ulovlig i de fleste land og kan få alvorlige juridiske konsekvenser.

Kunnskap om fakta om kokain kan hjelpe enkeltpersoner til å ta informerte beslutninger om bruken. Det første skrittet mot bedring begynner med forståelse.

Risiko og konsekvenser ved bruk av kokain

Årsaker til bruk og avhengighet

Når det gjelder avhengighet av rusmidler som kokain, er det viktig å forstå de underliggende årsakene. Alkohol spiller en ofte en sentral rolle i utviklingen av kokainbruk, spesielt i festmiljøer. Forståelsen av dette samspillet kan være nøkkelen til å håndtere og til slutt overvinne avhengigheten.

Sammenhengen mellom alkohol og kokainbruk

Alkohol og kokain interagerer på måter som kan forsterke rusens effekter og bidra til økt bruk av begge stoffene. Når disse substansene brukes sammen, skaper de et tredje stoff i leveren, kalt cocaethylene, som kan intensivere euforien fra kokainen og øke risikoen for plutselig død.

 • Biokjemisk tiltrekning: Alkohol kan redusere hemninger og øke risikotaking, noe som ofte fører til at individer prøver kokain.
 • Forsterket virkning: Cocaethylene gir lengre varighet av eufori enn kokain alene, noe som kan drive en syklus av samtidig bruk.
 • Sosiale situasjoner: Alkoholinntak i sosiale sammenkomster kan fungere som en gateway for kokainbruk blant de som ellers ikke ville vurdert å ta stoffet.

Hvordan alkohol kan påvirke bruken av kokain

 • Reduksjon i dømmekraft: Alkohol tåker bedømmelsen og gjør det vanskeligere for brukeren å motstå fristelsen til å bruke kokain.
 • Toleransebygging: Hyppig kombinasjon av alkohol og kokain kan føre til toleranse, noe som krever større doser for å oppnå samme effekt.
 • Avhengighetssyklus: Bruken av alkohol sammen med kokain kan skape en ond sirkel der behovet for en substans utløser behovet for den andre.

Vanlige situasjoner der alkohol og kokain konsumeres sammen

 • Festmiljøer: I festsettinger hvor alkoholen flyter fritt, blir ofte også kokainen mer tilgjengelig.
 • Stressutløsere: Stressende arbeidsmiljøer eller personlige livshendelser der alkoholen brukes som et coping-mekanisme kan lede til sekundær bruk av kokain.
 • Gruppepress: Sosialt press i miljøer der bruk av rusmidler er normalisert.

Forståelsen av disse faktorene er vital for dem som ønsker å slutte med kokain. Ved å anerkjenne hvordan alkoholforbruk trigger og potensielt eskalerer kokainavhengighet, kan strategier utarbeides for å endre atferdsmønstre og unngå miljøer hvor denne kombinasjonen er vanlig. Identifiseringen av disse triggere er et kritisk skritt mot bedring.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

Å gjøre noe med alkoholbruken for å slutte med kokain

For mange er alkoholen en utløsende faktor for kokainbruk, særlig i festmiljøer. Å adressere alkoholproblemer kan være avgjørende for å bryte avhengighets-sirkelen. Her er noen behandlingsalternativer som kan bidra til å håndtere alkoholproblemer:

 • Individuell terapi: En-til-en-samtaler med en psykolog eller terapeut spesialisert på rusmidler for å utforske de psykologiske og sosiale faktorene som bidrar til bruken.
 • Gruppeterapi: Deltakelse i grupper ledet av fagfolk hvor man kan dele erfaringer og få støtte fra andre som sliter med lignende problemer.
 • Avvenningsprogrammer: Intensive behandlingsopplegg som kan inkludere innleggelse for å bryte fysisk avhengighet og starte rehabilitering.
 • Selvhjelpsgrupper: Organisasjoner som Anonyme Alkoholikere (AA) tilbyr et fellesskap basert på gjensidig støtte.

Forståelsen av alkoholens innflytelse og nødvendigheten for behandling for alkoholproblemer er viktig. Det krever engasjement og ofte langvarig innsats, men det er mulig å skape endring. Ved å ta kontroll over alkoholbruken, tar man også et viktig skritt mot å slutte med kokain.

Veier til Å Slutte Med Kokain

Å slutte med kokain kan være vanskelig, men det finnes mange måter å komme seg på. Terapivakten er en av de mest effektive ressursene for å hjelpe deg på veien.

Terapivakten er en lavterskel-tjeneste for psykisk helse og rusproblemer. De har et team av  spesialiserte rusterapeuter med bred erfaring innen behandling av avhengighet og psykisk helse, og tilbyr både online og personlige terapi samtaler.

Hva er Terapivakten?

Terapivakten er en privat tjeneste som gir fleksible behandlingsalternativer. De tilbyr terapi der du er, noe som gjør det enklere for mange å delta i behandlingen. Du kan forvente å få tildelt en psykolog eller rusmiddelterapeut innen 48 timer etter at du har kontaktet dem.

De holder full diskresjon, og har ingen tilknytning til offentlig sektor. Dette betyr at klientene forblir anonyme overfor arbeidsgivere og det offentlige helsevesenet.

Hvordan Terapivakten kan hjelpe med kokainavhengighet

Terapivaktens terapeuter bruker forskningsbaserte behandlingsmetoder for å hjelpe deg med å overvinne kokainavhengighet. De fokuserer ikke bare på selve kokainmisbruket, men også på de underliggende problemene som kan ha ført til avhengigheten.

Rusterapeutene har egen erfaring med rusavhengighet og alkoholisme og vil jobbe med deg for å identifisere dine unike triggere og fristelser, og hjelpe deg med å utvikle effektive strategier for å håndtere dem. De vil også hjelpe deg med å bygge et støttesystem for varig tilfriskning.

Fordeler ved privat rusbehandling for Kokainavhengighet

Når du søker veier til å slutte med kokain, er privat rusbehandling en vei som kan gi mange fordeler. To sentrale aspekter ved privat rusbehandling for rusmisbrukere inkluderer:

Fleksibilitet i privat samtaleterapi:

 • Individuell tilpasning: Behandlingen tilpasses dine unike behov, historie og livssituasjon.
 • Tidsfleksibilitet: Avtaler kan ofte settes utenom vanlig arbeidstid, noe som gjør det lettere å integrere terapien i din daglige rutine.
 • Varierte behandlingsmetoder: Terapeuter kan benytte en rekke behandlingsformer som kognitiv atferdsterapi, Meta kognitiv atferdsterapi eller motiverende intervju, avhengig av hva som passer best for deg.
 • Fokus på personlig vekst: Privat samtaleterapi og rusbehandling legger vekt på langsiktig bedring og personlig utvikling, ikke bare avvenning fra kokain.

Konfidensialitetens betydning:

 • Diskresjon: All informasjon du deler er fortrolig og beskyttet.
 • Anonymitet: Du beholder full anonymitet overfor arbeidsgiver og offentlig helsevesen.
 • Trygghet i behandling: Det skapes et trygt rom hvor du kan utforske sensitive temaer uten frykt for stigmatisering eller konsekvenser.

Privat samtaleterapi for kokainavhengighet tar også hensyn til helheten i individets liv. Dette inkluderer selvhjelpstiltak for å slutte med kokain, samt støtte fra venner og familie. Den profesjonelle hjelpen og samtaleterapien som Terapivakten tilbyr, gir et solid fundament for varig bedring.

Gjennom denne formen for behandling får du verktøyene du trenger for å gjenoppbygge livet ditt uten kokain, steg for steg.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

Trinnvis veiledning for å slutte med kokain

Trinn 1: Forberedelse til å slutte med kokain

Identifiser motivasjonen for å slutte. Lag en konkret plan. Bestem en sluttdato. Informer venner og familie om beslutningen for å skape et ansvar.

Trinn 2: Identifisere triggere og fristelser

Gjør deg kjent med situasjoner, følelser og personer som utløser trangen til kokainbruk. Skriv ned disse triggerne. Unngå fristelser ved å endre vaner og omgivelser.

Trinn 3: Mestringsstrategier for å motstå bruk

Utvikle teknikker for å håndtere cravings/lyst/sug, som dyp pusting, fysisk aktivitet eller hobbyer. Øv på stressmestringsteknikker. Vurder profesjonell hjelp som kognitiv atferdsterapi.

Trinn 4: Bygge støttesystemer for varig tilfriskning

Etabler et nettverk av støtte gjennom venner, familie eller selvhjelpsgrupper. Vurder en sponsor eller mentor. Hold regelmessig kontakt med helsepersonell og personer i selvhjelpsgrupper.

Bruk disse trinnene som et rammeverk for din vei mot et liv uten kokain. Hvert skritt krever innsats og tålmodighet, men er avgjørende for en vellykket bedring.

Opprettholde et kokainfritt liv

For å opprettholde et rusfritt liv kreves kontinuerlig innsats og bevissthet rundt de valgene man tar. Forebygging av tilbakefall er en essensiell del av denne prosessen.

Vær oppmerksom på tilbakefalls-fare

 • Kjenne igjen varselsignaler: Identifiser fysiske, emosjonelle og psykologiske tegn som kan indikere en risiko for tilbakefall.
 • Utvikle handlingsplaner: Lag klare strategier for hvordan håndtere situasjoner som kan lede til trang eller bruk.

Implementere sunne rutiner og vaner

 • Fysisk aktivitet: Integrer regelmessig trening for å styrke både kropp og sinn.
 • Balansert kosthold: Fokuser på næringsrik mat som fremmer generell helse og velvære.
 • Søvnhygiene: Prioriter god søvn for å opprettholde energinivå og følelsesmessig stabilitet.

Søke profesjonell hjelp ved behov

 • Terapeutisk støtte: Fortsett med samtaleterapi eller supportgrupper for vedvarende mental helse.
 • Medisinsk oppfølging: Konsulter helsepersonell om du opplever utfordringer relatert til abstinens eller psykiske plager.
 • Livsstilsendringer: Arbeid med en rusterapeut eller rådgiver for å justere livsstilen din slik at den støtter et rusfritt liv.

Ved å være proaktiv i hverdagen og holde fokus på målet om et sunt, balansert liv, vil sjansen for et langvarig tilfriskningsforløp øke.

Her er min historie som aktiv rusmisbruker som jeg håper kan gi deg håp om at et rusfritt bra liv er mulig å få til:

Veien videre: Et liv uten kokain

Å slutte med kokain er en utfordrende prosess, men det er en reise verdt å ta. Det første skrittet mot bedring er ofte det vanskeligste, men også det viktigste.

Ta det første skrittet

Det krever mot å erkjenne at du har et problem og tar grep om situasjonen. Husk at du er ikke alene. Det finnes støttesystemer og fagfolk som kan hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Viktigheten av passende støtte

Å søke støtte fra fagfolk kan være avgjørende for din bedringsprosess. Enten det er snakk om Terapivakten, privat terapi, eller en støttegruppe, finn den hjelpen som passer best for deg og din situasjon.

Ditt liv uten kokain

Det å leve et liv uten kokain kan gi deg nye perspektiver og muligheter. Du vil kunne oppleve økt energi, bedre helse og mer stabilitet i livet ditt.

Vær stolt av deg selv for hvert skritt du tar på veien til bedring.

Husk at reisen til bedring er en personlig prosess, og alle har sin egen unike vei å gå. Hvert skritt fremover teller, uavhengig av hvor små de måtte være.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten