Har du lagt merke til disse tegnene på kokainbruk?

Har du lagt merke til disse tegnene på kokainbruk?

Har du lagt merke til disse tegnene på kokainbruk?

Kokainbruk har økt vesentlig mye i Norge den siste tiden. Derfor er det viktig at du lærer å legge merke til tegnene på kokainbruk siden dette kan få alvorlige konsekvenser. Men før vi begynner…Kokain er en type narkotika som virker oppkvikkende på sentralnervesystemet. Det er kjent for å være svært avhengighetsskapende og kan ha alvorlige konsekvenser, inkludert dødsfall. Kokain utvinnes fra bladene på kokabusken som vokser i Sør-Amerika. Det har vært brukt både som medisin og som stimulerende middel i lang tid.

Det er viktig å kunne kjenne igjen tegnene på kokainbruk, da dette kan være første skritt mot å kunne hjelpe personen med intervensjon og behandling.

Bakgrunn om kokain

 • Utdrag fra Sør-Amerikanske koka-blader
 • Varierende renhet – ofte blandet med andre stoffer
 • Kortvarig rus – fører til gjentatt bruk over kort tid

Tegnene på kokainbruk

 • Fysisk: Økt puls, forstørrede pupiller, hyperaktivitet
 • Atferdsmessig: Endring i oppførsel, aggressivitet, eufori

Utviklingen av bruk av kokain

 • Kokainbruk har økt globalt
 • Beslag lagt av tollmyndigheter har steget med 10% fra 2018 til 2019
 • Brukes i ulike miljøer, ofte i kombinasjon med alkohol

Denne informasjonen gir innsikt i tegnene på kokainbruk og hva man skal se etter hos personer som kan være under påvirkning av eller sliter med avhengighet av kokain. Med økningen i bruk og misbruk er det essensielt for venner, familie og samfunnet å kunne gjenkjenne advarselssignaler for å kunne støtte de som trenger hjelp.

Hva er kokain?

Kokain er klassifisert som et sentralstimulerende rusmiddel og utvinnes fra bladene til koka-busken, som hovedsakelig dyrkes i Sør-Amerika. Dette hvite pulveret, ofte kalt “snø” eller “pudder”, har en rask og intens effekt på sentralnervesystemet. Det øker nivåene av dopamin i hjernen, noe som fører til intense følelser av energi og eufori.

Risikoen for alvorlige og potensielt dødelige konsekvenser ved bruk av kokain kan ikke understrekes nok:

 • Hjerteinfarkt: Plutselig innsnevring av koronararteriene kan føre til hjerteinfarkt, selv hos unge uten kjent hjertesykdom.
 • Hjerneblødning: Økt blodtrykk kan resultere i ruptur av cerebrale blodkar.
 • Respirasjonssvikt: Ved inntak via røyking kan lungeskader oppstå raskt.
 • Hypertermi: Ekstrem kroppstemperatur kan føre til organsvikt.

Avhengighet er en annen alvorlig bekymring knyttet til bruk av kokain. Potensialet for å bli avhengig ligger i rusmiddelets evne til å påvirke hjernens belønningssenter sterkt og raskt. Noen risikofaktorer for å utvikle avhengighet inkluderer:

 • Genetisk disposisjon: En familiehistorie med rusmiddelavhengighet kan øke risikoen.
 • Psykologiske faktorer: Forhold som angst, depresjon eller personlighetsforstyrrelser.
 • Sosiale faktorer: Press fra venner eller et miljø der stoffbruk er vanlig.

Brukere søker ofte behandling for kokain avhengigheten sin, men veien mot å bli frisk krever mye støtte og profesjonell intervensjon. Å kunne gjenkjenne de tidlige tegnene på kokainbruk er avgjørende for å forebygge langvarige helseskader.

Hva er kokain?

Utbredelse, navn og inntaksmetoder ved tegn på kokainbruk

Kokainbruk er utbredt i mange samfunnslag og har flere gatebetegnelser som reflekterer stoffets popularitet og tilgjengelighet. Navn for kokain varierer, men de mest kjente inkluderer:

 • “Cola”
 • “Charlie”
 • “Blow”
 • “Snø”
 • “Pudder”

Disse navnene er ofte brukt i dagligtale for å referere til stoffet uten å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet.

Når det gjelder inntak av kokain, finnes det flere metoder som brukerne foretrekker basert på tilgang, ønsket effekt og sosial sammenheng. De vanligste metodene inkluderer:

 • Sniffing: Kokainpulveret inhaleres gjennom nesen og absorberes gjennom neseslimhinnen.
 • Injisering: En løsning av kokain injiseres direkte inn i blodstrømmen for en raskere og mer intens effekt.
 • Gni på tannkjøttet: Kokainpulveret gnis mot tannkjøttet for lokalbedøvende effekt og sakte opptak i blodstrømmen.

Hver inntaksmetode har sin egen risiko og konsekvenser, noe som kan føre til ulike helseutfordringer. Brukere velger ofte en metode basert på hvor hurtig de ønsker at rusmiddelet skal virke, samt den sosiale konteksten rundt bruken.

Tegn og symptomer på kokainbruk

Identifisering av tegnene på kokainbruk er viktig for å kunne gripe inn tidlig og gi støtte. Brukerens oppførsel kan variere, men visse fysiske og atferdsmessige endringer kan tyde på misbruk.

 • Gjentatt bruk: Kokain virker bare i kort tid, noe som ofte fører til gjentatt bruk over en kort periode for å opprettholde rusen. Dette mønsteret kan være tydeligere i perioder med rus der brukeren tar større mengder over flere dager.
 • Fysiske tegn på kokainbruk:
 • Rask puls: Etter å ha tatt kokain, øker hjertefrekvensen betydelig på grunn av stoffets stimulerende effekt på kroppens sentralnervesystem.
 • Økt kroppstemperatur: Brukere kan føle hetetokter eller unormal svetting som følge av kokainets termogene egenskaper.
 • Utvidede pupiller: En av de mest synlige tegnene er store pupiller, også kjent som mydriasis, selv i normalt lys.

Det er viktig å nøye observere disse tegnene. Hvis du mistenker at noen bruker kokain, er det viktig å handle raskt for å unngå helsemessige og sosiale konsekvenser. Å legge merke til slike tegn på rusmisbruk kan åpne opp for samtaler om behandlingsalternativer og støtte.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

Psykiske tegn og symptomer på kokainbruk

Kokainbruk fører til en rekke psykiske tegn og symptomer. Lykkerus er en av de mest kjente psykiske effektene av kokain. Det sentralstimulerende rusmiddelet øker dopaminnivået i hjernen, noe som resulterer i intens følelse av lykke og eufori.

 • Følelse av ekstrem lykke og energi
 • Overdreven selvtillit
 • Økt våkenhet

Denne lykkerusen er kortvarig og mange brukere forbruker derfor mer kokain i et forsøk på å gjenoppleve den intense glede følelsen.

Redusert dømmekraft og impulskontroll er andre markante psykiske symptomer ved kokainbruk. Kokainbrukere tar ofte risikofylte beslutninger de ellers ikke ville tatt. Deres evne til å vurdere konsekvensene av handlingene deres blir betydelig redusert, noe som kan føre til farlige situasjoner.

 • Redusert evne til å vurdere risiko
 • Impulsiv adferd
 • Dårlig dømmekraft

Det er viktig å være oppmerksom på disse psykiske symptomene, da de kan indikere et alvorlig problem med rusmisbruk. Hvis du eller noen du kjenner opplever disse symptomene, er det viktig å søke profesjonell hjelp så snart som mulig.

De alvorlige tegnene, langvarige effektene og konsekvensene fra kokainbruk

Bruk av kokain kan føre til alvorlige mentale og fysiske helseproblemer. Når rusen tar over, oppstår det ofte symptomer som ikke må overses:

 • Hallusinasjoner – Visuelle eller auditive forstyrrelser, som kan være forvirrende og skremmende for brukeren.
 • Paranoia – En urimelig og vedvarende mistanke som kan føre til angst og isolasjon.
 • Panikkangst – Plutselige anfall av intens frykt eller ubehag som kan føre til hjertebank, svette, skjelving eller kortpustethet.
 • Psykose – En alvorlig psykisk tilstand hvor det oppstår en tap av kontakt med virkeligheten, ofte preget av vrangforestillinger og desorientering.

Fysiske helsekomplikasjoner kan også utvikle seg over tid:

 • Krampeanfall – Ukontrollerte muskelbevegelser som kan være et tegn på nevrologiske skader.
 • Hjertearytmier – Uregelmessig hjerteslag som øker risikoen for hjerteinfarkt eller slag.
 • Hjerneblødning – Blødninger i hjernen som kan føre til varig skade eller død.
 • Hypertermi – En farlig økning i kroppstemperaturen som kan resultere i organsvikt.

Kokainens vanedannende egenskaper gjør at brukeren raskt kan utvikle en avhengighet. Dette fører ikke bare til helseproblemer, men også økonomiske konsekvenser:

 • Finansiell ruin – Høye kostnader knyttet til kontinuerlig kjøp av stoffet.
 • Jobbtap og karriereskader – Redusert produktivitet og fravær fra arbeidsplassen på grunn av rusbruk.

Bruken av kokain er en alvorlig trussel mot både psykisk og fysisk helse. Det er essensielt å gjenkjenne disse tegnene tidlig for å søke nødvendig hjelp.

Dette er min egen historie fra aktiv rusmisbruker til rusfrihet fra både kokain og andre kjemiske substanser som kanskje kan gi deg et håp om at med riktig hjelp til riktig tid, så er det mulig å oppnå langvarig rusfrihet.

Behandling og hjelp ved kokainavhengighet

Begrepet behandling er ikke bare begrenset til medisinsk intervensjon. Det omfatter også psykologisk støtte, rådgivning og rehabiliteringstjenester. Ved problematisk bruk av kokain, er det viktig å søke profesjonell hjelp.

For de som sliter med kokainavhengighet, kan det være til stor nytte å benytte seg av tjenester som Terapivakten. Terapivakten er en lavterskel tjeneste for mental helse og rusmiddelmisbruk. Her kan du få hjelp til å håndtere utfordringene som følger med kokainavhengighet. Med behandling fra bruker-erfarne rusterapeuter – enten det er online eller ved hjemmebesøk – kan du få den støtten du trenger for å komme ut av avhengigheten.

Husk på at selv om du kanskje føler deg alene i din kamp mot kokainavhengighet, er det mange ressurser tilgjengelig for deg. Det finnes en rekke behandlingsalternativer – både gratis og betalte tjenester – som kan hjelpe deg på veien mot bedring.

Å takle en rusavhengighet kan være en utfordrende prosess. Men med riktig støtte og behandling, er det absolutt mulig å overkomme avhengigheten. Så ikke nøl med å ta det første skrittet mot et liv uten rus.

Start med en GRATIS “bli kjent” samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten