Forstå ROP-lidelser: problematiske og sammensatte diagnoser

ROP-lidelser kan være svært vanskelig å oppdage. Førte rusproblemene til pyskiske lidelser eller ble rusmidler brukt som en flukt fra psykiske lidelser til å begynne med?
Hopp til et tema i artikkelen:

Forstå ROP-lidelser: problematiske og sammensatte diagnoser

Har en som sliter psykisk rusproblematikk, eller oppstår rusavhengigheten først? Hva kom først høna eller egget? Dette er ikke en problemstilling som enkelt kan svares på, men en tanke som kan vekke flere viktige spørsmål i oss.

ROP-lidelser er en samlebetegnelse for tilfeller der det både er rus og psykiske lidelser representert hos et menneske. Men alle ROP-lidelser har utfordringer knyttet til seg som gjør det vanskelig å fungere normalt i hverdagen.

For å forstå viktigheten av en sammenheng mellom rusmisbruk og psykiske lidelser må vi ta en nærmere titt på ROP-lidelser og symptomer. Vi må tørre å beskrive rusavhengighet og psykiske lidelser, og til sist finne en løsning ved å se på ROP-lidelser og behandling som er tilgjengelig.

ROP-lidelser forklarer sammenhengen mellom rusmisbruk og psykiske lidelser

ROP står for rus og psykiatri, og viser til sammenhengen mellom rusavhengighet og psykiske lidelser. Dette er et viktig uttrykk å ha med seg inn i omsorgsarbeidet. ROP-lidelser forteller oss at personer som sårt trenger hjelp og støtte ikke har fått dette.

ROP-behandling er viktig fordi psykisk uhelse og psykiske lidelser i kombinasjon med rusavhengighet er ekstremt ødeleggende. Det er både ødeleggende for personen som står i problematikken og pårørende rundt den rusavhengige.

Behandlingen av ROP-lidelser kan følge nasjonale retningslinjer

De nasjonale retningslinjene for behandling av ROP-lidelser er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. Innledningsvis står det et sitat av Goethe som forklarer mye av hva behandlingen skal frem til:

Det er ikke nok å vite, man må også bruke kunnskapen. Det er ikke nok å ville, man må også gjennomføre.

Retningslinjene er basert på forskning og tidligere erfaringer hentet fra kunnskap opparbeidet i feltet. Det er en stor og spennende plan.

En av de viktigste anbefalingene når det kommer til behandling av ROP-lidelser er å skape en individuell plan. Denne planen må brukeren må selv være med å utarbeide. Pårørende og personer nært knyttet til personen med ROP-lidelser bør også kartlegges og få tilbud om opplæring og informasjon.

De nasjonale retningslinjene anbefaler å utrede psykisk helse hos personer med rusproblemer. Dette må gjøres for å sikre god oppfølging etter kontakt med og behandling i helsevesenet.

Godt og åpent samarbeid er viktig ved behandling av ROP-lidelser. Hjemstedskommunen må kontaktes og et aktivt samarbeid må raskt startes opp slik at personen som mottar behandling får god oppfølging hjemme. Hvis personen ikke har et hjem, skal det iverksettes tiltak slik at personen får et sted å bo.

Noe av det aller viktigste som kommer frem i retningslinjene for behandlingen av ROP-lidelser er viktigheten av selvverd. Personen som får behandling, skal føle at han eller hun får frem sine egne ressurser og føle verdi som menneske.

Meld deg på gratiskurs i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

ROP-lidelser kan gi mange ulike symptomer og kan skjule mange alvorlige psykiske lidelser

Du kan se etter symptomer ved ROP-lidelser hos dine nære

ROP-lidelser er alvorlige og komplekse. Slike lidelser kan variere fra person til person. Det kan til og med virke som personene har havnet så langt utenfor samfunnet at det kan føles nytteløst å hjelpe. Tanken bak behandlingen av ROP-lidelser er at det er viktig å vite og ha kunnskap om pasientene for å kunne behandle dem.

Noen varseltegn du kan være oppmerksom på er:

  • Vold
  • Aggresjon
  • Depresjon
  • Lite kontakt med familie og nettverk

Som du ser, er det lite konkrete og ganske diffuse symptomer å forholde seg til når det gjelder ROP-lidelser. Dette faktum er kanskje noe av det som gjør det aller vanskeligst å få hjelpen ut til de som trenger det.

Å få avdekt lidelser og satt i gang tiltak hos personer med ROP-lidelser er ikke bare enkelt. For symptomer på psykiske utfordringer og lidelser som kommer fra et stort forbruk av rusmidler kan lett mistolkes. Kanskje kan det se ut som personen kun sliter med en psykisk lidelse, og at rusen ikke har vært med å bringe denne frem.

Noen av de psykiske lidelsene som knyttes med rusmisbruk er:

  • Schizofreni
  • Bipolar lidelse
  • Tvangslidelser
  • Angstsyndrom

Men hva er det viktigst å behandle først? Rusavhengigheten eller den psykiske lidelsen? Eller kan begge deler behandles parallelt? ROP-pasientene er en sammensatt gruppe der hvert individ har sine utfordringer.

Tør å strekk ut en hånd dersom dine bekymringer gjelder deg selv

Noe av det aller vanskeligste med å slite med vonde indre tanker, rusproblematikk og en selvødeleggende livsstil er å innse det selv. Kanskje har denne artikkelen truffet en streng i deg?

Det finnes ikke et uttalt behandlingsopplegg som fungerer for alle med ROP-lidelser. Behandling og terapi som tar sikte på å hjelpe pasienter med ROP-lidelser utarbeides spesielt for hvert enkelt tilfelle.

Det er også vanskelig å plassere en ROP-pasient. Skal pasienten inn i rusomsorgen eller psykiatrien? Vår største anbefaling er å tørre å oppsøke hjelp og støtte. Det er så mye god hjelp, og samtaleterapi og rusterapi kan være første steg på veien mot tilfriskning.

Kontakt oss