Hva er rusbehandling?

Hva er rusbehandling? Terapi er en del av behandlingen for å behandle de bakenforliggende årsakene til rusavhengighet.

Hva er rusbehandling?

En avhengighet kan ikke alltid ses på utsiden. Uavhengig av jobb, sivil status, familiesituasjon eller andre faktorer som fra utsiden virker bra, kan en person slite med vond og ødeleggende avhengighet.

Behandling av rusavhengighet er veien å gå for å bli kvitt avhengigheten. Men hva er rusbehandling? Vi ser nærmere på alternativer til behandling av rusmisbruk og hva som ligger i begrepet rusbehandling i denne artikkelen.

For både offentlig behandling, privat rusbehandling og terapigrupper er tilbud som kan benyttes for å komme seg ut av avhengighet. Hvordan kan den som sliter oppsøke rusbehandling privat eller offentlig?

Hva er rusavhengighet?

Det å være avhengig av rus kan beskrives som en kronisk trang etter rus som er ukontrollerbar for individet som opplever det.

Rusavhengighet betegnes som en sykdom og har alvorlige og irreversible konsekvenser. Et eksempel på slike irreversible skader er ødeleggelse av hjernen.

Det finnes mange ulike former for rusmidler som kan gjøre en person rusavhenging. Noen eksempler på stoffer som en person kan være avhengig av er alkohol, marihuana, heroin og reseptbelagte medikamenter.

Avhengighet til rusmidler fører ofte til en opparbeidet toleranse for stoffet eller stoffene som personen er avhengig av. Dette betyr at den rusavhengige stadig må øke sitt inntak av sitt valgte stoff eller stoffer for å oppnå en følelse av rus.

Det er ofte vanskelig å vite hvordan eller hvorfor rusavhengighet oppstår. Men trauma tidligere i livet og en indre uro kan være bakenforliggende faktorer som utløser en lyst til å ruse seg. Andre uoppdagede psykiske lidelser kan også være med å skape dette.

Viktigheten av behandling av rusavhengighet

Det er ikke lett å behandle avhengighet til rusmidler. Men det er absolutt mulig å gjøre. Det kreves hjelp og støtte, og en form for behandling eller terapi for å kunne bli rusfri.

Avhengighet av rusmidler regnes som en kronisk sykdom. Avhengigheten er ikke noe man bare kan legge bort fra en dag til en annen.

Det finnes ulike former for behandling som passer for ulike personer med forskjellige avhengigheter. Her er det viktig at den som skal behandles og den som skal behandle ser på hva den enkelte personen trenger.

Rusbehandling kan bestå av både terapi og medikamentell behandling. En kombinasjon av dette kan være det mest effektive for å oppnå langtidseffekt og varig rusfrihet. Det er også viktig at den som skal behandles får tilbud om behandling over en lang nok tidsperiode.

For å komme frem til en rusbehandling som passer for hver enkelt, må man se på hele pasienten. En holistisk tilnærming gir bedre vilkår for god og varig rusbehandling.

En holistisk tilnærming vil si at behandleren ser på alle behov og vansker pasienten har. Ved å kun fokusere på eliminering av rusmidlene, vil det ofte være vanskelig å ikke få tilbakefall.

Meld deg på gratiskurs i 5 vanlige tegn på rusmisbruk

Hva er rusbehandling?

Hva er rusbehandling som ikke fungerer?

Vi skal forsøke å gi et eksempel på ineffektiv behandling av rus. En mann ved navn Johannes søker behandling for sin rusavhengighet. Han er gift og har to barn. Han har slitt i årevis med en avhengighet til alkohol. Det har blitt verre se seneste årene.

Han kommer inn på en klinikk og blir kvitt selve avhengigheten til rusmidlene. Dessverre har Johannes hatt en trøblete og dysfunksjonell barndom som har satt sine spor.

Han fremstår som en velfungerende og suksessfull mann. Han har aldri fått hjelp og terapi for å takle sine følelser og tanker som sitter igjen fra barndommen.

Etter behandlingen kommer Johannes hjem igjen. Han drikker ikke lenger, men føler fremdeles en trang til å flykte fra noe. Dette kan føre til et tilbakefall eller en ny avhengighet.

Hvis Johannes hadde blitt tilbudt langvarig terapi, kunne det vært mulighet for å kunne hjelpe han med de underliggende følelsene. Når dette ikke kommer til overflaten, er skaden fortsatt til stede. Dette blir som å sette et bittelite plaster på et blødende og infektert sår.

Det offentlige tilbyr rusbehandling, som ofte kan ha lange ventelister. Årsaken til mye ventetid når du går gjennom det offentlige systemet for å få hjelp, er at du må gå via fastlegen din for å få henvisning til offentlig rusbehandling.

I en slik venteperiode vet vi av erfaring at mange mister motivasjon eller avhengigheten får utvikle seg.

Det finnes en annen mulighet gjennom å oppsøke privat rusbehandling. Her kan du få hjelp på dagen, men behandlingen må dekkes av klientene selv. I tillegg kjøper ofte offentlig sektor inn tjenester fra private behandlingstjenester.

Hvordan gjennomføres denne behandlingen?

Behandling av rusavhengighet kan gjennomføres på mange måter. Akutt rusbehandling er ofte første steg i behandling av rusmisbruk. Her er det snakk om å klare å holde seg unna rusmiddelet og forsøke å komme seg over de verste abstinensene.

Tilbud fra helsearbeidere eller psykologer i kommunen kan være første møtet med behandling av rusavhengighet for de fleste. Fra fastlegen eller andre offentlige institusjoner kan man sendes videre til ruspoliklinikker for videre hjelp.

Avrusning i døgnbemannet institusjon kan føles drastisk for noen. Men her er det kvalifiserte helsearbeidere som kan hjelpe personen med rusavhengighet. Den fysiske avhengigheten er det som skal bekjempes her.

Etter at den fysiske avhengigheten har blitt behandlet skal veien videre bestemmes. Personen selv må ta et valg. Enten reise til en annen institusjon for videre behandling eller reise hjem for å forsøke å stable en ny hverdag på bena.

Det viktigste med denne behandlingsformen er at den er tilpasset personen som skal få behandlingen. I tillegg bør hele nettverket rundt personen med rusavhengighet også få tilbud om hjelp.

Rusbehandling er ikke en rask pakkeløsning som man kan kaste seg på og bli frisk i en fei. Å ta tak i selve avhengigheten er første steg på veien til et liv uten rus.

Kontakt oss

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten