Barns rettigheter og barnevernets rolle ved rusmisbruk i samlivsbrudd

Barnevernets rolle ved rusmisbruk i hjemmet ivaretar barnets beste interesser

Barns rettigheter og barnevernets rolle ved rusmisbruk i samlivsbrudd

Det er aldri godt når to personer som har elsket hverandre må gi opp kampen og gå hver sine veier. Ekstra vondt blir det hvis barn og rusmisbruk er inne i bildet. Ingen synes det er enkelt å begynne å nøste opp i disse trådene der barn av rusmisbrukere ser sine foreldre gå fra hverandre.

Men hva er barnevernets rolle i slike situasjoner? Og hvilke rettigheter har barna som er involvert? Vi ser på barnevernets rolle ved rusmisbruk, foreldre som ikke kan samarbeide og barns rettigheter og rolle i samlivsbrudd. Livet skal være best mulig for barn av rusmisbrukere.

Barnevernets oppbygging gir strukturen for mulig hjelp

For å kunne forstå barnevernets rolle, må vi først se på hvordan barnevernet er bygd opp. Denne oppbygningen forklarer hvordan barnevernet opptrer og hvilken del av barnevernet som trer inn i ulike situasjoner.

Det er barnevernsloven og alle forskriftene som er knyttet til denne som ligger til grunne for barnevernets jobb. Og deres jobb går ut på en eneste ting: de skal sørge for at barn og unge som ikke har det bra hjemme skal få den hjelpen, omsorgen og støtten de trenger og fortjener.

Barnevernet som er ute i ‘felten’ og har kontakt med barn i familier som potensielt sliter er kommunalt organisert. Det betyr at alle kommuner, store som små, har egne kontor og støtteapparat.

Barnevernet skal bistå med:

  • Veiledning og råd
  • Vedtak i akutte og vanskelige situasjoner
  • Stille med og følge opp fosterhjem
  • Følge opp barn som mottar barnevernets hjelp
  • Kartlegge og undersøke enkelte barns livssituasjon
  • Motta og følge opp bekymringsmeldinger

Kort oppsummert er det de lokale barnevernskontorene som driver den daglige, og veldig viktige driften. Det statlige barnevernet er en todelt instans. De to delene er BLD, som står for Barne- og Likestillingsdepartementet og Bufetat, som står for barne-, ungdoms- og familieetaten.

Der hvor de kommunale barnevernskontorene skal tre inn i saker, er det Bufetat som skal stå for offentlige institusjoner og tilgjengelige fosterhjem. De skal også kunne tilby de ulike kommunene hjelpetiltak som er spesialiserte for enkeltsaker.

Bestill veiledning til kun 495,-

Barnevernets rolle ved rusmisbruk i hjemmet er å sørge for støtte og omsorg for barnet

Barnevernets rolle ved rusmisbruk i hjemmet

Uansett hvor betent eller vanskelig en sak er, har barnevernet et håp: å klare å legge til rette for at barnet kan bo med egne foreldre. Det er mange måter dette kan gjøres på. Veiledning og støtteordninger kan fungere godt så lenge de involverte voksne kan ta imot hjelp.

Barnevernets rolle og plikt er å ta vare på barnet, og ikke de voksne i konflikten. Hva barnevernet mener er det rette for barnet kan være motstridende til det foreldrene selv mener eller synes.

Men barnevernet jobber etter «minste inngreps prinsipp». Dette betyr at de ikke skal benytte seg av unødvendige tiltak. Det er viktig at barnevernet ikke griper inn i situasjoner der det ikke er nødvendig.

Hvis barnet er fysisk eller psykisk utrygt, er det barnevernets rolle og plikt å gripe inn. Barnevernet skal sørge for at ingen barn har det vondt eller lever under utrygge forhold. Derfor blir barnevernets rolle ved rusmisbruk hos foreldre i samlivsbruddsaker å ta vare på barnet, og bare barnet.

Barnets stemme ved samlivsbrudd

En sak som består av både rusmisbruk og samlivsbrudd er alltid betent. Derfor er det viktig å holde fokuset på hva som er de involverte barnas beste. Barnekonvensjonen består av 42 artikler med rettigheter for alle barn under 18 år.

Her står det blant annet at alle barn har rett til beskyttelse og at de skal bli hørt og tatt hensyn til. Dette blir viktig i saker hvor barnets foreldre skal skilles og det er rusmisbruk involvert. Hvis et barn beskyttes i en slik sak kan den løses på en god måte dersom alle parter er lydhøre for hverandre.

Videre står det at barn har rett til både lek, hvile og fritid. I skilsmissesaker og i saker knyttet til rusmisbruk kan det finnes barn som opptrer mer voksent enn andre barn på samme alder. Dette kan være fordi de tar på seg et stort ansvar fordi foreldrene svikter.

Barna skal også ha rett til å si sin mening. Hvis et barn er trygt i en situasjon, og opplever rolige voksne som tar barnet på alvor, vil kanskje barnet tørre å ytre sin mening. Barnet skal kunne uttale seg fritt om skilsmissesituasjonen og rusproblematikk i hjemmet uten at det får konsekvenser for barnet.

Det viktigste er at barnets beste kommer i første rekke. Barnet eller barna er hovedfokuset i saker som involverer barnevernet, rus og foreldre. Det å være barn er en utsatt situasjon. Barnet har ingen mulighet til å forlate en vond situasjon og er helt avhengig av å bli sett, hørt og betrygget av voksne.

Få hjelp så fort som mulig

Hvis du lever i et forhold som er bristende og det er rusproblematikk, kan vi ikke få sagt det klart nok: tør å be om hjelp! Terapi, terapigrupper og andre ordninger som sørger for at du kan få noen å prate med kan være en veldig god start.

Husk å ta vare på deg selv. Men ta en ekstra runde for å sørge for at barna som er involvert i slike saker er trygge og har det bra. Ingen barn skal bli utsatt for vonde voksenkonflikter de ikke har noe med.

Bestill veiledning til kun 495

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten