Generasjonstraume kan forklare din indre uro

Generasjonstraume kan føre til stress og angst
Hopp til et tema i artikkelen:

Generasjonstraume kan forklare din indre uro

Å være menneske er et spennende eksperiment. I løpet av vår livstid møter vi på ulike utfordringer og spennende situasjoner som endrer oss og former oss. Dette gjør at vi blir de vi er.

Men noen ganger oppleves vanskelige situasjoner som går under kategorien traume. Dette påvirker oss på en måte som er ødeleggende for vårt hverdagsliv dersom det forblir ubehandlet.

Slike situasjoner kan også oppleves før vår levetid, og overføres som generasjonstraume. Generasjonelle traumeoverføringer og arvelige traumer er vanligere enn du kanskje tror.

Ved å forstå hva arvelige traumer er og hvordan disse overføres, kan du forstå din familiehistorie og deg selv bedre. Hvem vet, kanskje er det du som bryter traumeoverføringen?

Hva er generasjonstraume?

Det er ikke bare, bare å leve sammen som mennesker. For generasjonstraume er akkurat som det høres ut: et traume som videreføres fra en generasjon til generasjonene etter.

Men det er ikke slik at et traume som føres videre i generasjoner kan sees eller høres av alle. Dette trenger ikke være noe tydelig som vises utad. Det er heller ikke sikkert at familien vet om det innad.

Generasjonstraume kan være udefinerbart, vises i ulike nyanser og være både skjult og stille hos den det angår. Det kan derfor være utfordrende for personer som lever i traume overført i generasjoner å oppdage vanskelighetene og få stoppet det.

Generasjonstraume er ikke bare et generelt konsept som kan tenkes at finnes. Forskning av overlevende etter Holocaust viste at deres barnebarn var overrepresentert i psykiatrien.

Din familie må ikke ha gjennomgått så sterke opplevelser i fortiden for å bære med seg generasjonelle traumer. En generasjonell familiehistorie med vold, misbruk og psykisk vold viser hvordan generasjonelle traumer kan komme til uttrykk.

Hvordan kan generasjonelt traume overføres?

Her spiller både gener og oppførsel viktige roller. Den mest fremtredende faktoren er oppførsel som går i negative baner. Måten du har blitt fysisk behandlet på som barn kan lett bli måten du selv behandler du ditt eget barn.

Dette kan skje både bevisst og ubevist. Noen foreldre kan for eksempel tviholde på en fysisk streng og ufin oppdragelsesform. Dette kan bety ris på rumpa eller andre hardhendte måter å håndtere barn på. Dette fører til generasjonelle traumer fordi de fysiske traumene overføres.

Bestill time for individuell behandling

Generasjonstraume kan komme fra opplevelser i barndommen

Men generasjonelt traume trenger ikke være så tydelig. Traumene kan vise seg på mer forsiktige og skjulte måter. Foreldre kan ha problemer med å knytte seg psykisk til sine barn på grunn av egne traumer i barndommen.

Mangel på psykisk tilknytning kan for eksempel vises igjennom:

  • Mangel på empati
  • Mangel på forståelse for barnets ståsted
  • Oppdragelse basert på foreldres behov

Generasjonell traume kan ligge i genene våre

Noen traumer overføres via gener. Dette kan høres utrolig ut, men det er faktisk helt sant! Epigenetikk er hvordan din genetiske kode uttrykker seg. Dette er nøkkelen til å forstå genetisk traumeoverføring.

Det har vist seg at visse livshendelser eller erfaringer kan ‘slå på’ eller ‘slå av’ ulike gener. Mors diett under graviditeten, et spesielt kosthold i livet, mye stress eller andre viktige hendelser kan aktivere eller deaktivere genene.

Dette kan ha stor betydning for forståelsen av generasjonelle traumer. For selv om du har hatt en harmonisk og fin barndom, kan traumene trigges. Dermed kommer de generasjonelle traumene til uttrykk selv i et ellers relativt stabilt individ.

Hvordan diagnostiseres generasjonstraumer?

Å ha et generasjonstraume er ikke noe som kan vises utenpå kroppen. Det er heller ikke en egen diagnose i psykiatrien. Likevel er dette konseptet akseptert av de fleste behandlere og terapeuter i Norge.

Generasjonstraumer kan komme til uttrykk på mange ulike måter. Stress, angst, alkoholisme og psykisk uhelse er noen få av mange uttrykksmåter. Det de har til felles er at kroppen og hjernen opplever verdenen rundt som utrygg.

En god terapeut eller behandler vil se hvert enkelt individ og sørge for at alle personlige traumer blir tatt på alvor. Men det burde alltid bli spurt om familiehistorikk og familierelasjoner.

Kan man få hjelp for arvelige traumer?

Det er alltid hjelp å få! Det første steget for å kunne få hjelp til å løse denne indre knuten, er å innse at noe ikke er rett. Det er først da man kan ta første steget selv for å kunne begynne reisen mot bedring både for seg selv og for fremtidige generasjoner.

Selv om hovedjobben mot bedring gjøres for å bedre ditt liv her og nå, er det flere som vil dra nytte av det. Eventuelle barn og barnebarn vil få det bedre ved at du tar ansvar for ditt eget liv.

Det å tørre å se traumer for det de er, er hardt. Men det er så verdt det! Og det er ikke noe du trenger å gjøre alene. Du kan alltid finne gode terapeuter som kan mye om generasjonstraumer.

Ved å få god hjelp og støtte kan du bearbeide traumene. Denne hjelpen kan gi deg et bedre liv, og stoppe de onde traumeoverføringene.

Bestill time for individuell behandling