Måned: mars 2022

Hvordan hjelpe barn av rusmisbrukere til et godt liv

Hvordan hjelpe barn av rusmisbrukere til et godt liv Hvordan hjelpe barn av rusmisbrukere til et godt liv

Det finnes mangfoldige historier i alle hus og bak dører i samfunnet rundt oss. Noen av hjemmene har en bedre historie å fortelle enn det ser ut som på utsiden, andre hjem skjuler vonde forhold for barn av rusmisbrukere og barn i dysfunksjonelle familier. Er barn av rusmisbrukere dømt til et liv i eget misbruk? […]

Hva er rusavhengighet og hvilke former tar det?

Hva er rusavhengighet og hvilke former tar det? Hva er rusavhengighet og hvilke former tar det?

Definisjonen på rusavhengighet lyder ifølge Store Medisinske Leksikon slik: “Rusmiddelavhengighet er rusmiddelbruk som gjentas gang på gang på tross av negative erfaringer og sanksjoner.” Det vil si at den rusmiddelavhengige opplever store utfordringer med å kontrollere bruken av eller slutte med rusmidler selv om de har sterkt ønske om det selv. Ofte forstår man selv […]