Måned: november 2021

Tegn på emosjonell deprivasjon i voksen alder

Tegn på emosjonell deprivasjon i voksen alder

Mange voksne kan oppleve det som utfordrende å knytte tette bånd til andre. Dette kan ha mange årsaker, blant annet manglende forståelse av egne følelser som igjen kan gjøre det vanskelig å uttrykke egne følelser og gjøre seg forstått av andre. Årsaken til at noen føler det på denne måten kan være emosjonell deprivasjon. Emosjonell […]