Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Hopp til et tema i artikkelen:

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Symptomene på sexavhengighet vil alltid være individuelt betinget. Samtidig er det visse kjennetegn som går igjen, og som er typiske trekk ved avhengigheten. Et av disse er overdreven bruk av pornografi. Men hva er sammenhengen mellom bruk av pornografi og sexavhengighet? Mange lurer kanskje på om bruk av porno er en inngang til sexavhengighet.
Her skal vi se på hvorvidt dette stemmer og hvorfor det kan være viktig å se på lidelsen med et nyansert og fordomsfritt blikk.

Ingen tilfeller av sexavhengighet er like

Vi har tidligere skrevet om både årsaker og symptomer på sexavhengighet. Som det kommer frem i disse artiklene ser man at avhengigheten har flere forskjellige kjennetegn. Det vil likevel ikke si at hvert eneste kjennetegn vil gjelde for alle, og derfor er det viktig med nok kunnskap for å forstå hvor nyansert lidelsen som er sexavhengighet faktisk er.

Som regel er det bakenforliggende årsaker som fører til at noen utvikler sexavhengighet. Det kan for eksempel være seksuelt misbruk i barndommen som fører til traumer i voksen alder, eller psykiske lidelser som angst eller depresjon. For mange blir derfor sex en flukt fra vonde følelser man sliter med. 

Det samme gjelder for symptomene på sexavhengighet. Noen søker mer og mer ekstreme seksuelle opplevelser, mens andre kan bruke overdrevent mye penger på å kjøpe seksuelle tjenester. Bruk av porno er en del av avhengigheten og kan ta stor plass i hverdagen for veldig mange. Les videre for å finne ut mer om sammenhengen mellom pornografi og sexavhengighet.

Bruk av porno som symptom på sexavhengighet

Overdreven bruk av porno er mer et symptom på sexavhengighet enn det er en årsak. Når man er avhengig av sex, vil man hele tiden jakte nye seksuelle opplevelser eller planlegge neste seksuelle aktivitet. Bruk av pornografi kan være en del av disse planene, ofte i en slik grad at det går utover både sosiale relasjoner, jobb og familieliv. Å holde seg hjemme for å se porno fremfor å delta i familieselskap eller sosiale møter er eksempel på dette. 

For mange som lider av sexavhengighet kan derfor overdreven bruk av pornografi være en stor del av avhengigheten. Samtidig er det også flere som er avhengige av sex uten at de bruker pornografi for å oppnå seksuell stimuli.

Bruk av pornografi vil ikke være det eneste symptomet på sexavhengighet. Som regel er det mange andre aktiviteter og/eller symptomer som man også er like besatt av som pornografien. Eksempler på dette er kjøp av seksuelle tjenester, utroskap, hele tiden søke nye seksuelle opplevelser og/eller hele tiden ha sex med nye partnere. Bruk av pornografi og sexavhengighet er derfor ikke alltid forbundet med hverandre. Når man kun er avhengig av pornografi uten å være i fysisk kontakt med andre, kalles det en pornoavhengighet.

Ta testen: Er du pornoavhengig? Ta testen: Er du sexavhengig?

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Pornoavhengig uten å være avhengig av sex

Selv om avhengighet av pornografi og sex kan virke som en og samme sak, er det stor forskjell. Både for de som er rammet, pårørende og helsepersonell er det viktig å være oppmerksom på dette. 

Når man er avhengig av pornografi har man ikke nødvendigvis et behov for å ha samleie med en eller flere partnere. Mange som sliter med pornoavhengighet kan oppleve det som vanskelig å oppnå samme grad av opphisselse med en partner, selv om de synes de er attraktive, som de oppnår gjennom bruk av pornografi. 

Når man er avhengig av porno, er man ofte en person som liker å trekke seg tilbake. Motsatt er ofte sexavhengige svært sosiale mennesker. Derfor kan det samtidig hende de ikke engang ønsker å ha fysisk sex med andre, noe det kan være flere årsaker til. Som oftest er det i likhet med sexavhengighet traumer fra barndommen eller psykiske lidelser som er årsak til at noen utvikler pornoavhengighet i voksen alder.

En årsak kan også være at det krever mindre innsats å bruke pornografi for seksuell stimuli enn det er å forholde seg til en partner. Du kan enkelt finne det du søker med et raskt tastetrykk på nettet eller se en film. Det er heller ikke like mye risiko involvert i å bruke porno som det er å oppsøke potensielt farlige situasjoner for å oppnå seksuell tilfredsstillelse gjennom for eksempel kjøp av seksuelle tjenester. I tillegg kan bruk av porno føre til et urealistisk bilde av sex, noe som gjør at fysisk sex ikke vil oppleves som like tilfredsstillende

Er pornografi en inngang til sexavhengighet?

Som det kommer frem over, er sexavhengighet en kompleks lidelse. Det er flere ulike årsaker og symptomer på avhengigheten som det er viktig å skille mellom for å forstå lidelsen. Bruk av pornografi som en del av avhengigheten er mer et symptom på sexavhengighet enn det er en årsak. 

Som regel er det andre psykiske årsaker som fører til at noen utvikler sexavhengighet. Overdreven bruk av pornografi kan derfor være en flukt fra tanker og følelser man sliter med

Hvis pornografi har tatt overhånd i hverdagen, kan det være tegn på pornoavhengighet eller sexavhengighet. Hovedforskjellen mellom de to avhengighetene ligger i at fysisk sex er en del av sexavhengighet, mens det ikke er det når man lider av pornoavhengighet. 

Med nok kunnskap om lidelsen, kan man også finne rett behandling. Gjennom behandling kan man gjenopprette et sunt forhold til eget seksualliv.

Bestill time for å starte din behandling