Måned: oktober 2021

Hvordan oppdage emosjonell deprivasjon i barndommen?

Hvordan oppdage emosjonell deprivasjon i barndommen?

Emosjonell deprivasjon skjer når et barn helt eller delvis opplever mangel på følelsesmessig støtte og pleie under oppveksten. Det gjelder hovedsakelig emosjonell pleie fra hovedforsørgerne i barnets liv, som ignorerer barnets behov for trøst, glede og kjærlighet. Som regel vises symptomene på emosjonell deprivasjon først i voksen alder, men vi kan finne tegn allerede i […]

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Er bruk av pornografi en inngang til sexavhengighet?

Symptomene på sexavhengighet vil alltid være individuelt betinget. Samtidig er det visse kjennetegn som går igjen, og som er typiske trekk ved avhengigheten. Et av disse er overdreven bruk av pornografi. Men hva er sammenhengen mellom bruk av pornografi og sexavhengighet? Mange lurer kanskje på om bruk av porno er en inngang til sexavhengighet. Her […]

Konsekvenser av barndomstraumer – hva sier ACE-studien?

Konsekvenser av barndomstraumer – hva sier ACE-studien?

Vi har tidligere presentert ACE-studien, og forklart hvordan jo mer eksponert et barn er for traumatiske opplevelser, desto større risiko er det for å få psykiske utfordringer i voksen alder. Men hva betyr egentlig en slik studie for deg og meg? Traumer kommer i mange former og er et fellesbegrep på ulike hendelser. For å […]