Hvordan leve i et parforhold med sexavhengighet?

Hopp til et tema i artikkelen:

Hvordan leve i et parforhold med sexavhengighet?

Som med all annen avhengighet, kan et parforhold med sexavhengighet by på en del utfordringer. Sexavhengighet kan blant annet føre med seg løgner, manipulasjon, utroskap, uansvarlig bruk av penger og/eller overdreven bruk av pornografi.

For partneren til den sexavhengige kan det være utfordrende å finne måter å takle det på. Samtidig kan prosessen mot tilfriskning for den avhengige være en tung prosess. Derfor har vi her laget en liste med fem innspill til hvordan dere som par kan håndtere situasjonen. Dette kan være en hjelp på veien mot tilfriskning fra sexavhengighet, og samtidig beholde relasjonen. 

1. Praktiser åpen kommunikasjon

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess i de aller fleste forhold. Gjennom åpen kommunikasjon kan dere skape forståelse og tillit til hverandre. For å oppnå god kommunikasjon, er det viktig at dere begge har et åpent sinn og virkelig lytter når den andre prater. Dersom dere er mer opptatt av å få sagt det dere har på hjertet enn å lytte, vil det ikke løse noen ting. Samtidig er det viktig å stille spørsmål om hvordan dere begge kan være til hjelp for hverandre.

Det er kun dere selv som kan svare på hvordan dere helst ser at den andre kan være til hjelp og støtte. Da er det også viktig å sette det dere blir enig om ut i praksis og vise gjennom handlinger at dere mener det dere er blitt enig om. Dette vil bidra til å skape god flyt i kommunikasjonen.

2. Bruk tid på å lære om sexavhengighet

Kunnskap om sexavhengighet er noe av det viktigste dere trenger for å kunne oppnå et godt samliv. Kunnskap bidrar til økt forståelse både overfor den som lider av sexavhengighet, og overfor partneren. Partneren til en som er sexavhengig kan ofte klandre seg selv for avhengigheten. Gjennom kunnskap om emnet, vil dere begge få bedre forståelse av hvorfor avhengigheten har oppstått, og hvilke følelser dere begge sitter med. 

3. Vær ærlige om situasjonen

Å finne ut at man lever i et parforhold med sexavhengighet kan være nokså vanskelig for begge parter. Noe av det verste kan være alle løgnene det medfører. For noen kan det virke som om man lever et dobbeltliv. Men når man er i situasjonen og jobber sammen mot et godt samliv, er det også viktig at dere begge er ærlige om hvordan det påvirker dere og hvilke følelser som er i sving. Den eneste måten å jobbe seg gjennom det på og forbedre forholdet, er ved å være ærlige og sårbare overfor hverandre. Da er det viktig at man også er ærlig overfor seg selv som partner til en sexavhengig.

Ta testen: Er du sexavhengig?

Hvordan leve i et parforhold med sexavhengighet?

4. Toveis støtte i parforhold med sexavhengighet

Når man jobber mot tilfriskning fra sexavhengighet, er det viktig at dere begge støtter hverandre og det dere går gjennom. Det betyr det dere går gjennom sammen som et par i prosessen mot et bedre samliv, og det hver av dere opplever på innsiden. For partneren kan det være utfordrende å vise støtte overfor en man føler man har blitt bedratt av. Da er det viktig å huske at den som lider av sexavhengighet også går gjennom en prosess for å  komme seg ut av avhengigheten.

For å få forholdet til å fungere, handler det på mange måter om å være rause med hverandre. Forsøk å være tilstede her og nå, og fokuser på måter dere kan gjenopprette et sunt og trygt parforhold. 

5. Vær tålmodige med hverandre

Tålmodighet er et svært viktig verktøy når dere er på vei mot tilfriskning, og det må gå begge veier. Som nærmeste pårørende til en sexavhengig er det viktig å oppleve tålmodighet fra sin partner, men dette gjelder også den andre veien. Tålmodighet vil si at man gir partneren tiden de trenger for å komme seg ut av avhengigheten. Dette kan være en langvarig prosess fordi det kan ligge mange følelser og opplevelser til grunn som trenger riktig type behandling. Samtidig er også hverdagslige kjærtegn og godhet mot hverandre en del av å være tålmodige med hverandre. Det bidrar til å vise at man forplikter seg til å få dette til å fungere.

Parterapi som en del av tilfriskningen

For mange kan det være viktig og nødvendig å oppsøke hjelp for å komme seg ut av sexavhengighet. Gjennom behandling for sexavhengighet får man hjelp og støtte på veien mot å forstå hva årsaken til avhengigheten er, og dermed hvordan man kan jobbe mot tilfriskning. Under behandlingen kan det også være nyttig å involvere partneren gjennom parterapi. 

En terapeut kan se situasjonen dere står i fra et nøytralt og nytt synspunkt. Terapeuten har også nødvendig kunnskap og erfaring og kan derfor være en god hjelp på veien mot tilfriskning. Slik kan dere jobbe med å forbedre kommunikasjonen og gjenopprette et sunt seksualliv i parforholdet. Det kan samtidig være en god måte å få hjelp med å sette grenser på. 

Parterapi som en del av behandlingen for sexavhengighet kan være nyttig for både samliv, og dere som enkeltindivider. Da blir begge parters følelser ivaretatt, samtidig som man jobber sammen for å forbedre parforholdet.

Start parterapien her