Sexavhengighet – hvilken påvirkning har sex på hjernen?

Sexavhengighet – hvilken påvirkning har sex på hjernen?

Enhver avhengighet kan være utfordrende å komme seg ut av. Sexavhengighet er intet unntak. Selv om det påvirker livet i negativ forstand, vil mange kanskje spørre seg selv: “Hvorfor klarer jeg ikke slutte?”

Forklaringen er nok mer kompleks enn mange tror. For de som står på utsiden som venner, kollegaer eller pårørende til den avhengige, kan det være vanskelig å forstå. Vi skal derfor forklare hvilken påvirkning sex har på hjernen. Samtidig vil vi også forklare hvorfor det kan være så vanskelig å slutte.

Hjernen tilpasser seg konstant

En av de viktigste egenskapene som skiller mennesker fra dyr, er at hjernen vår konstant er i utvikling. Den tilpasser seg stadig nye miljøer og nye impulser. Hjernen er bygd opp slik at den mottar, prosesserer og tilpasser seg til ytre faktorer ved at den lærer ny kunnskap og dermed endrer tankesett. Videre fører det også til endret atferd.

Denne stadige tilpasningen kalles nevroplastisitet. Alle individer er født med et nervesystem, og dette er bygget opp likt hos alle. I kontakt med ytre omgivelser vil det samme nervesystemet utvikles basert på miljø, atferd og ytre faktorer. Hjernen er på den måten hele tiden i utvikling. Den justerer konstant koblingene mellom hjernecellene og nervene ut ifra hvilke impulser den mottar.

Endring kan forekomme ved å endre gamle måter å tenke, føle og gjøre ting på.

Ove Andre Remme, Faglig leder i Terapivakten AS

Denne funksjonen i nervesystemet er viktig for menneskets evne til å tilegne seg ny kunnskap. Det er spesielt under oppveksten og i ungdommen at plastiske egenskaper er i mest utvikling. Men de er også tilstede i voksen alder, slik at man hele tiden vil være i stand til å tilegne seg ny kunnskap. Disse plastiske forandringene kan også skje når man opplever sterk ytre stimuli. Det kan for eksempel komme fra rusmidler, sex eller andre nevrologisk intense impulser.

Sex og hjernen – slik påvirker det

Hjernen har et belønningssenter som aktiveres når man driver med nytelsesaktiviteter. Gjennom seksuell stimuli skiller hjernen blant annet ut dopamin, serotonin, oxytocin, endorfiner, adrenalin og andre signalstoffer. Disse stoffene fører til følelsen av nytelse. Det har samme effekt som å trene, spise sjokolade, være hjelpsom for noen eller annet som gir glede.

Når kroppen opplever nytelse gjennom en aktivitet, vil det føre til ønske om gjentakelse. Dette skyldes at belønningssenteret sender ut signaler til humøret, minnet og den delen av hjernen som tar avgjørelser om hvor stor nytelsen var, fra aktiviteten som ble utført. 

På mange måter er denne prosessen i hjernen livsnødvendig for å overleve. Samtidig kan ønsket om gjentakelse bunne i andre behov. Ved utførelse av seksuelle aktiviteter som får negative konsekvenser for andre deler av livet, kan ønsket om å oppnå nytelse komme fra et behov om å kamuflere andre følelser. Hvis deler av livet ikke er helt på topp eller når man sitter med sår fra fortiden, kan det hende man søker en tilflukt fra tanker og følelser. For mange blir sex flukten fra det vonde.

Ta testen: Er du sexavhengig?

Hvilken påvirkning har sex på hjernen?

Sex på hjernen – avhengighetsskapende effekt

Samtidig som belønningssenteret er nødvendig for å sikre overlevelse, kan det også manipuleres. Intens stimulerende oppførsel, som for eksempel bruk av pornografi, kjøp av seksuelle tjenester eller nettdating, kan føre til uvanlig høye nivåer av dopamin i hjernen. Systemet blir kunstig stimulert på samme måte som det blir når man inntar alkohol eller andre avhengighetsskapende rusmidler. 

Den gode følelsen man opplever kan føre til gjentakende destruktiv oppførsel på tross av negative konsekvenser det får i livet. I tillegg vil hjernen tilpasse seg mengden dopamin som skilles ut ved stimuli. Fordi hjernen er såpass tilpasningsdyktig, vil den hele tiden forsøke å justere mengden dopamin som skilles ut, fordi det vil være en ubalanse i hjernen. Det kan videre føre til at man søker enda mer ekstreme seksuelle opplevelser. Etter hvert kan selv de mest intense opplevelser mangle ønsket effekt. Når sex går fra å være noe man liker å gjøre til å være noe man føler man trenger for å fungere i hverdagen, kan avhengigheten være et faktum. 

Hjernen har på denne måten justert seg til å tenke på sex som noe man må ha. Man føler på den måten at seksuell stimuli blir noe man trenger på lik linje med mat. Derfor kan det for mange være svært utfordrende å slutte

Når sex på hjernen har ført til avhengighet

Hvis man bruker overdrevent mye tid på å tenke på- og planlegge nye seksuelle opplevelser, kan det være lurt å oppsøke hjelp. Som med all annen avhengighet, kan også sexavhengighet behandles gjennom terapi og gjennom å avstå fra seksuell stimuli over en periode. 

Repetisjon er hovedessensen i all læring og vedlikehold av tilfriskning. Vil du bryte et negativt mønster, må ny kunnskap repeteres over tid, for å oppnå et resultat

Ove Andre Remme, Faglig leder i Terapivakten AS

Hjernen vil på denne måten nullstilles og på nytt tilpasse seg de “nye omgivelsene”. Det vil si at man ved å endre tanke- og handlingsmønster ikke lenger vil ha like stort behov for seksuell stimuli og dermed kan gjenopprette et sunt forhold til egen seksualitet

Når man går gjennom behandling for sexavhengighet, er det viktig å ha tålmodighet og tiltro til metoden. Hjernen vil alltid gjøre sitt beste for å leges så raskt som mulig. På samme måte som den justerer ned mengden dopamin når den opplever intens seksuell stimuli i store mengder, vil den også justere opp mengden etter lengre opphold fra aktiviteten.

Bestill time for individuell behandling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten