4 måter sexavhengighet kan ødelegge parforholdet

4 måter sexavhengighet kan ødelegge parforholdet

Sexavhengighet er en lidelse som kan komme til uttrykk på mange ulike måter. Det kan for eksempel være gjennom overdreven bruk av pornografi, forsømmelse av partneren og familien, eller utroskap. Uansett hvilken måte det kommer til uttrykk på, kan det gjøre store skader i et parforhold.

Her skal vi se på måter sexavhengighet kan påvirke parforholdet negativt. Samtidig skal vi se på hvordan det kan påvirke partneren følelsesmessig. Vi ser også på hvordan terapi kan hjelpe med å behandle sexavhengighet, samt hvordan forholdet kan gjenopprettes gjennom parterapi.

Når forholdet slår sprekker

I et forhold er tillit ofte en av de viktigste verdiene som ligger til grunn for et godt samliv. Sexavhengighet kan ofte ha store konsekvenser for tilliten mellom partnerne i et parforhold. Atferden hos en sexavhengig kjæreste kan innebære hemmelighold og løgner. Samtidig ser vi ofte at partneren får en følelse av ikke å strekke til.

Sexavhengighet er en lidelse som kjennetegnes ved et vedvarende mønster med manglende kontroll med intense seksuelle impulser eller lyster. Naturlig nok kan sexavhengighet gå utover parforholdet. Sex er for mange en viktig del av et partnerskap. Når det for en av partene er noe som skurrer på denne fronten, kan det påvirke andre deler av forholdet. Det finnes flere symptomer på sexavhengighet som vil ha en negativ innvirkning på samlivet. Under kan du lese om 4 måter sexavhengighet kan ødelegge parforholdet.

1. Utroskap som del av sexavhengighet i parforhold
Ofte er det bakenforliggende årsaker til utroskap. Det kan være et tegn på at det er mangel på kommunikasjon og intimitet i parforholdet. Mange er utro uten at de har en diagnose som sexavhengig. Derfor er det viktig å skille utroskap fra sexavhengighet.

Hva man regner som utroskap er individuelt. Noen mener flørting er utroskap, mens andre begrenser det til å være en seksuell handling. Fordi man som sexavhengig er overdrevent opptatt av sex, kan mange søke nye seksuelle opplevelser. Noen har et behov for å være med mange partnere, mens andre kan søke etter visse typer seksuelle opplevelser. Kjøp eller salg av seksuelle tjenester er også et symptom på sexavhengighet.

Utroskap kan oppleves som et stort tillitsbrudd uansett hva som ligger bak. Èn ting er at partneren velger å søke tilfredsstillelse hos en annen, men ofte innebærer det også hemmelighold og løgner.

Hemmeligheter vokser seg store i mørket, men dør i lyset

Ove Andre Remme, gründer og styreleder i Terapivakten

2. Overdreven bruk av pornografi
Et annet symptom på sexavhengighet er overdreven bruk av pornografi. Det kan gi store utfordringer i et parforhold. På samme måte som utroskap kan det få partneren til å føle seg utilstrekkelig og ikke bra nok. Samtidig kan det føles som svært ubehagelig å vite at din partner bruker mye tid på pornografi.

Overdreven pornobruk kan også føre til at man ikke føler like stort behov for å ha fysisk sex eller intimitet med sin partner. Dette kan skape en stor utfordring for partneren, særlig fordi det gir en opplevelse av ikke lenger å være attraktiv. Over tid kan en svært viktig del av forholdet “dø ut” og påvirke flere deler av samlivet.

Ta testen: Er du sexavhengig?

Sexavhengighet og parforhold

3. Forsømmelse av parforholdet
En sexavhengig vil bruke mesteparten av tiden på å tenke på, eller planlegge seksuelle møter og opplevelser. Dette vil nødvendigvis føre til at andre deler av livet blir nedprioritert, noe som ofte vil gå utover partneren. Avhengigheten kan også føre til at man lever et dobbeltliv. På den måten kan det ta tid før det blir oppdaget.

I tillegg til å ta mye tid, kan det å kjøpe seksuelle tjenester også få store økonomiske konsekvenser. Seksuelle tjenester kjøpes enten fysisk eller over Internett, og begge alternativene innebærer store kostnader. Pengebruken kan holdes skjult en periode, men vil til syvende og sist bli oppdaget.

4. Partnerens følelser, sexavhengighet og parforhold
Parforholdet kan også påvirkes på andre måter enn forsømmelse og utroskap. Som sexavhengig kan man ha visse seksuelle preferanser eller ønske store mengder sex. Det kan føre til ubehag for partneren på flere måter:

  • Å måtte utføre seksuelle handlinger man egentlig ikke ønsker
  • Følelse av svik og mistillit
  • Opplevelse av press om å ha sex
  • Tap av private grenser grunnet manipulativ oppførsel
  • Opplevelse av sårbarhet og usikkerhet

Det er helt normalt å reagere følelsesmessig når man lever med en partner som er sexavhengig. Hvordan man takler disse reaksjonene vil være avgjørende for videre samliv. Det kan for eksempel være svært nyttig å sette tydelige grenser.

Å leve med sexavhengighet i parforhold

Gjennom kunnskap om lidelsen kan man oppnå gjensidig forståelse, og på den måten gjenopprette et sunt forhold til sex. Nøkkelordene her er kommunikasjon og tillit mellom begge. For en person som lider av sexavhengighet, kan det være utfordrende å snakke om lidelsen. Ofte føler personen skam over tankene og handlingene som utføres. I tillegg kan det ta tid før personen evner å bearbeide følelsene som ligger til grunn for avhengigheten.

Det er viktig å vite at sexavhengighet ikke handler om selve forholdet og heller ikke om partneren. Det er ingenting partneren til en sexavhengig har gjort eller gjør som har ført til avhengigheten. Ofte er det bakenforliggende årsaker som fører til at noen utvikler denne lidelsen. Sex og seksuelle aktiviteter kan for noen være en måte å flykte fra vonde følelser på. Det er en lidelse som ofte har røtter i barndommen, og kan komme fra seksuelt, fysisk eller psykisk misbruk i oppveksten.

Derfor kan det være lurt å oppsøke hjelp når man tar tak i utfordringene det skaper. Gjennom behandling for sexavhengighet, kan man gjenopprette et sunt forhold til sex og egen seksualitet. Samtidig får man muligheten til å bearbeide vonde følelser man sitter med.

Parterapi som en del av behandlingsforløpet kan også være med på å involvere partneren gjennom prosessen. Slik kan dere sammen bygge opp tillit og god kommunikasjon i parforholdet. I tillegg får dere begge muligheten til å tilfriskne fra sexavhengighet i parforholdet. Intimiteten som kanskje er kommet i skyggen av avhengigheten kan igjen få sin naturlige plass i forholdet.

Bestill time for å få hjelp

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten