Derfor tar vi ikke fra deg førerkortet under rusbehandling

Derfor tar vi ikke fra deg førerkortet under rusbehandling

Det er mange spørsmål knyttet til rusbehandling og førerkort. Hva skjer med førerkortet om du har et rusproblem og ønsker hjelp? Er det slik at du er nødt til å miste førerkortet for å få behandling?

Vi skal i denne artikkelen se litt på denne problemstillingen. I tillegg skal vi fremlegge hvordan vi i Terapivakten stiller oss til førerkort i rusbehandling.

Førerkortbeslag og rus – henger disse sammen?

helsedirektoratets hjemmeside  kan du lese hva loven sier om meldeplikten for helsepersonell. I tilfeller hvor de ser at en person ikke innfrir helsekrav på lang sikt så skal dette rapporteres til fylkesmann. Det heter at meldeplikten går foran taushetsplikten.

Målet med meldeplikten er at det skal bli tryggere i trafikken, og at færre kjører i ruspåvirket tilstand. Spørsmålet er da om loven har en faktisk virkning, eller om den fungerer mer som en straff for noe som potensielt kan skje, men i mange tilfeller ikke har skjedd.

Terskelen for å få rusbehandling

Hvis du sliter med rus og ønsker endring, er ofte første steg å akseptere at du har et problem. Neste steg er søke hjelp. Dette er ikke alltid like enkelt. Mange bruker tid på å akseptere både problemet og behovet for hjelp. Risikoen for å miste førerkortet på grunn av rusbehandling kan derfor gjøre terskelen for å søke hjelp enda høyere. Noen kan også velge å ikke søke hjelp på grunn av konsekvensene dette kan gi.

Mange er avhengig av bil for å jobbe og være sosiale. Andre er også avhengige av bil for å handle mat og forbruksvarer. Mister de muligheten til å komme på jobb kan de miste inntekt og dermed møte enda flere utfordringer.

Loven kan derfor virke mot sin hensikt, og ikke nødvendigvis bare skape tryggere veier. I stedet blir det flere sjåfører med rusproblemer som gjerne skulle hatt behandling, men som kvier seg for å måtte ofre såpass mye for å få hjelp.

Tap av førerkort i rusbehandling gir tryggere veier?

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk. I et leserbrev til Laagendalsposten, høsten 2020, skriver hun at personer som søker hjelp ikke bør straffes. Mange som sliter med rusproblematikk kjører aldri i ruspåvirket tilstand. Å miste førerkortet før behandlingen har startet kan oppleves nedverdigende.

Andre søker ikke hjelp og kjører til tross for promille, fordi frykten for å sitte uten førerkort er for stor. Dette støttes opp om i resultatet av en meta-analyse fra Oslo Universitetssykehus fra juni, 2020. Analysen ser på rusrelaterte dødsulykker i trafikken. Resultatet av den viser at 4 av 5 sjåfører som var involverte i dødsulykker i ruspåvirket tilstand mellom 2005 og 2018, var tidligere domfelte. Halvparten av disse var domfelt for å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Bestill time hos våre brukererfarne rusterapeuter

førerkort rusbehandling

Andre løsninger?

Det er kanskje på tide å se på andre løsninger. Fjellvang Kristoffersen viser til Finland og deres alkohollås til biler. Alkohollåsen vil ikke la deg starte bilen om du har for høy promille, og disse brukes i samarbeid med lege.

Selv om behovet for andre løsninger er stort, så er faktum i dag at det er en risiko for å miste førerkortet om du søker hjelp her i Norge. Det er også slik at du ikke får det tilbake med en gang du er rusfri heller. Dette gjør at mange sitter uten førerkort i en kritisk periode hvor mulighet til arbeid og å kunne flytte seg etter behov er viktig.

Førerkort i behandling hos Terapivakten

I Norge er det visse type fagpersoner som faller under meldeplikten som Helsedirektoratet beskriver. Dette gjelder leger, psykologer og optikere. I Terapivakten arbeider kvalifiserte psykoterapeuter som er spesialisert innen rusterapi, men som ikke faller under meldeplikten.

Straff og trusler er ikke alltid like effektivt. Straff for potensielle hendelser (slik inndragning av førerkort ved ønske om rusbehandling er) kan i noen tilfeller øke problemet, fremfor å redusere faren.

Oslo Universitetssykehus konkluderer til slutt i sin meta-analyse (2020):

«Trussel om fengselsstraff, store bøter, eller fradømming av førerkortet er ikke tilstrekkelig for å hindre at mange førere med rusproblemer, eller med risikoatferd av andre grunner, involveres i alvorlige trafikkulykker. Det må andre løsninger til, både tekniske løsninger, og andre tiltak som kan endre disse førernes atferd og holdninger.»

For mange er det å søke behandling for et rusproblem et stort steg å ta. Det er viktig at du da har muligheten til å ha trygghet i andre aspekter i livet. Når valget om å få hjelp er tatt, har du gjerne et ønske om å endre livet til det bedre. Ved å miste en viktig funksjon for frihet og mobilitet, som førerkortet gir, kan dette bli en unødvendig tung start på en allerede tung prosess.

Vi håper andre løsninger kommer etter hvert, for trafikksikkerhet må bli tatt på alvor. Vår mening er at løsningen ikke er å straffe sårbare mennesker som strekker ut en hånd for å få hjelp til et bedre liv.

Bestill veiledningstime til kun 495,-

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten