Behandling av pornoavhengighet – hvilke metoder brukes?

Behandling av pornoavhengighet – hvilke metoder brukes?

Pornoavhengighet er en lidelse som kan ta styringen over hverdagen. Det kan gå ut over familieliv, arbeidsliv, sosialt liv og daglige gjøremål. Dette må derfor behandles på lik linje med alle andre avhengigheter, men finnes det behandling av pornoavhengighet? Og hvordan foregår den?
Her skal vi se på behandlingsforløpet og hvilke metoder vi i Terapivakten bruker. Les videre for å finne ut mer.

Hva vil det si å behandle pornoavhengighet?

Under behandling av pornoavhengighet er det den avhengighetsskapende oppførselen og tankemønsteret som må behandles. Som med andre typer avhengigheter er det ikke nødvendigvis tvangshandlingene som er det avgjørende under behandlingen. Med det mener vi at det ofte er flere underliggende årsaker til at en avhengighet oppstår. Det vil si årsaker som påvirker livet i negativ forstand. Disse årsakene er det som fører til den tvangsmessige og avhengighetsskapende oppførselen. Ofte kan det være sår fra barndommen, lav selvtillit, angst, ensomhet eller depresjon som har ført til at den avhengige søker en flukt fra hverdagen.

Hvordan foregår behandling av pornoavhengighet?

Behandlingen av pornoavhengighet i Terapivakten er delt i fire faser. Dette er fire faser som gradvis tar deg gjennom dine egne handlings- og tankemønstre, oppbygging av vaner, samt familierelasjoner. Behandlingen av pornoavhengighet baseres på individuelle behov, livssituasjon og bakgrunn for avhengigheten. Før første fase begynner, starter vi med en kartleggingstest, kalt SAST-R . Det er en internasjonalt anerkjent test som skal hjelpe til med å skille mellom avhengig og ikke-avhengig atferd. Ved hjelp av den oppnår terapeuten et bedre grunnlag for å legge opp behandlingsforløpet.

Når terapeuten har kartlagt omfanget av avhengigheten, utarbeides en behandlingsplan. Les videre om de fire fasene i behandlingen.

Ta testen: Er du pornoavhengig?

Behandling av pornoavhengighet

Fase 1: Selvaksept
I den første fasen handler det om at du selv skal forstå din egen avhengighet. Det vil si at du aksepterer og forstår at dette er et reelt problem i livet. Samtidig legger vi vekt på å skape forståelse for de bakenforliggende årsakene til pornoavhengighet. Dette gjøres gjennom syv øvelser. Det er også i denne fasen viktig å skape et godt støtteapparat, gjerne støttegrupper eller selvhjelpsgrupper. Dette kan være et nyttig verktøy å ha med seg videre i behandlingen.

Fase 2: Etablere nye vaner
Fase 2 handler om å etablere nye, sunne vaner. Det er her vi sammen tar tak i det indre følelseslivet. Vi jobber mot å redusere skamfølelse og å bygge opp selvbildet og selvfølelsen. Her skal vi finne løsninger på utfordringer og lære å ta ansvar for seg selv og sitt eget handlingsmønster. I denne fasen er det seks øvelser som rettes mot ulike følelsesaspekter av avhengigheten.

Fase 3: Gjenopprette et strukturert liv
Denne fasen dreier seg i stor grad om å skape god livskvalitet i flere ledd av livet. Gjennom seks øvelser legger vi vekt på å etablere vaner for helse, kosthold, økonomi og å gjenoppta meningsfylt arbeid. Målet er å skape en balanse for din nye livsstil.

Fase 4: Inkludering av familien
Gjennom fasene beskrevet over, er det i hovedsak egen tilfriskning som er i fokus. I den fjerde og siste fasen involverer vi også familien og nære relasjoner i terapien. Her er fokuset rettet mot å løse konflikter i parforholdet eller med andre familiemedlemmer. Ved hjelp av tolv øvelser jobber vi sammen mot å oppnå suksess innen intimitet og å gjenopprette et sunt seksualliv.

Oppsøk hjelp for pornoavhengighet

Som beskrevet her er behandlingen av pornoavhengighet delt i fire faser. Slik vil tilfriskningen skje gradvis på en strukturert måte. På denne måten tar vi sammen tak i hver eneste viktige detalj for å komme nærmere målet om din tilfriskning. Samtidig er det viktig at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom prosessen. Ved å følge disse fire stegene er målet å oppnå nettopp det.

Behandlingen av pornoavhengighet kan være en krevende prosess i sin helhet. Derfor skal du vite at du ikke står alene i det. Vår støtte, samt støtte fra familie og selvhjelpsgrupper skal fungere som ditt sikkerhetsnett gjennom hele behandlingsforløpet. Ta kontakt i dag for å gjenopprette et sunt intimt forhold til deg selv og din partner.

Få behandling for pornoavhengighet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten