Finnes det behandling for sexavhengighet? Er det skreddersydde metoder som passer denne type avhengighet? Vi skal i denne artikkelen se på hvordan sexavhengighet kan behandles. I tilllegg går vi gjennom hvilke metoder vi bruker i behandling hos Terapivakten.

Er du usikker på hva sexavhengighet er, eller hva symptomene er? Les våre tidligere artikler om temaet HER og HER.

Kan sexavhengighet behandles?

Sexavhengighet blir nå inkludert som en diagnose i den nyeste utgaven til Verdens Helseorganisasjons klassifiseringssystem. Dette systemet er kalt The International Statistical Classification of Diseases (ICD-11). Diagnosen kalles Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD). Den kan beskrives som et mønster hvor man sliter med å kontrollere intense og repetetive seksuelle behov. Videre beskrives det at dette er noe som oppleves i minst seks måneder sammenhengende for å kunne kategoriseres som CSBD. De intense seksuelle behovene blir tvangsmessige, og kan dermed påvirke livet til personen negativt. Både sosialt, personlig, i arbeidslivet og andre vitkige deler av livet.

Sexavhengighet er en tilstand som ofte grunner i vårt indre følelses- og tankeliv. Personer som sliter med sexavhengighet kan bli påvirket (trigget) av ulike ting. Dette betyr at noen situasjoner, mennesker eller opplevelser kan gjøre at vonde følelser kommer frem. Videre kan det føre til et behov for å få bort eller dempe de vonde følelsene med sex eller seksuelle aktiviteter. Dette gjør at det også kan trekkes paralleller med andre avhengigheter. I noen tilfeller kan en sexavhengig derfor være avhengig av andre substanser i tillegg.

For å behandle sexavhengighet må vi derfor gå dypere enn kun den seksuelle adferden, og se hva som er de underliggende årsakene.

 

sexavhengighet behandling

Behandling for sexavhengighet i terapi

Vi i Terapivakten ønsker at personer som kommer til oss for hjelp med sin sexavhengighet skal få et solid og strukturert program. Dette vil fungere som en grunnmur i behandlingen. Behandlingen er delt opp i 4 faser, hvor hver fase er lagt opp med flere øvelser. På den måten er det mulig å jobbe seg gjennom det som er vanskelig for den enkelte, og å identifisere individuelle utfordringer. Med solid støtte av våre fagfolk, er det derfor fullt mulig å få god behandling for sexavhengighet.

Vårt behandlingsprogram består av fire faser:

  1. 1. Starten på seksuell -og relasjonsmessig tilfriskning
  2. 2. Etablering av endringer som varer: De indre øvelsene
  3. 3. Å oppnå balanse i livet ditt: De utenforliggende øvelsene
  4. 4. Tilfriskning av familiesonen

 

Les videre for mer informasjon om hver enkelt fase.

Hjelp for sexavhengighet – hvordan fungerer det?

I starten av behandlingen er det viktig å utføre en kartlegging. Dette er for å kunne gi så riktig behandling som mulig ut ifra omfang, historie, situasjon og andre individuelle forskjeller. Det utarbeides stadig nye og bedre kartleggingsskjemaer som skal være i tråd med diagnosens beskrivelse. Terapivakten oppdaterer seg stadig på hva som er anbefalt på verdensbasis.

Vi bruker idag Kartleggingstesten for Seksuell Adferd (SAST-R). Det er en metode utarbeidet av både sykehus, private terapeuter, behandlingsprogrammer og samfunnsgrupper. Denne metoden har jevnlig blitt oppdatert. Siste versjon vektlegger spesielt individuelle forskjeller, og er tilpasset flere ulike samfunnsgrupper. Dette gjør den mer nøyaktig og beskrivende. Her vil det derfor være mulig å identifisere tegn på et avhengighetsmønster i ulike typer adferd. To personer med en sexavhengighet kan ha veldig ulike mønstre og historie. Det er derfor viktig å få et tydelig bilde av hver enkelt klient.

Når du mottar skjemaet er det flere spørsmål, hvor din oppgave er å sette strek eller ring rundt JA eller NEI som ditt svar. Kartleggingen blir utført sammen med en terapeut online. Videre starter en 4 fasers behandling.

Sexavhengighet behandling

Fase 1: Møte sin egen “skygge”: Starten på seksuell -og relasjonsmessig tilfriskning.

Her blir du møtt med syv ulike øvelser. Disse tar utgangspunkt i aksept og forståelse. Vi ønsker at du som klient skal bryte ut av fornektelse, og ikke minst, forstå naturen bak avhengigheten. Vi oppfordrer også til å bli del av en støttekultur hvor du kan møte andre i samme situasjon. Dette kan være støttegrupper eller selvhjelpsgrupper hvor du kan oppleve at du ikke er alene.

Fase 2: Tilfriskningssonen: Etablering av endringer som varer

I denne fasen er det seks øvelser som skal støtte opp om varig endring. Her gjøres viktig arbeid med det indre følelseslivet. Det kan være å redusere skamfølelse, sørge over tap, eller å anerkjenne misbrukersykluser. I tillegg skal du jobbe med å restrukturere forholdet til deg selv. Målet er å ta ansvar for eget liv og valgene du tar fremover. Du og din terapeut kan sammen finne løsninger og verktøy for å opprettholde resultatene som blir oppnådd i denne fasen.

Fase 3: Tilfriskningssonen: Å oppnå balanse i livet ditt – De utenforliggende øvelsene

Denne delen av tilfriskningssonen tar deg gjennom seks øvelser som skal hjelpe deg å få orden på eksterne forhold. I forrige fase var det viktig å rydde opp i tanker og følelser, samt forholdet du har til deg selv. Når indre følelsesliv ikke oppleves like kaotisk, vil det føles lettere å ta tak i ting som økonomi og meningsfylt arbeid. I tillegg er det mer rom for å utvikle meningsfulle relasjoner, samt utvikle en god livsstil med trening og sunt kosthold.

Fase 4: Familiesonen: Tilfriskning av familien

Målet i fase 4 er at du skal stå stødig i deg selv og forstå situasjonen du har vært i og er i. I tillegg skal du ha en klar plan for hvordan du skal utvikle deg videre. Målet er at du skal fortsette å ta vare på deg selv og jobbe videre med egen tilfriskning. Her kan du oppleve at du er klar for å ta tak i utfordringer knyttet til familie. 12 øvelser er lagt opp for å hjelpe deg gjennom det som føles vanskelig. Du vil få veiledning i å løse opp i konflikter og sår med familien, og/eller gjøre en endring i dysfunksjonelle familieforhold.

Det er også her du får muligheten til å jobbe med å gjenopprette en sunn seksualitet. I tillegg legger vi vekt på å utvikle evnen til å forplikte deg til romantiske forhold. Videre er målet at du skal oppleve suksess rundt intimitet. Du vil også få muligheten til å involvere familien i terapien og å jobbe med forpliktelse til ulike familiemedlemmer.

Sexavhengighet – behandling kan hjelpe

I avhengighetsproblematikk er det ofte bakgrunnen for avhengighetsmønstre som er hovedfokus. Det er ikke først og fremst hva du er avhengig av. På den måten har du muligheten til å utvikle verktøy som kan brukes når du er i vonde situasjoner. Det vil være situasjoner som øker trangen til å utføre tvangsmessige handlinger. Verktøyene kan hjelpe deg med å bryte destruktive mønstre, og videre hjelpe med tilfriskningsprosessen.

Når de underliggende årsakene ikke blir anerkjent og bearbeidet, kan de påvirke deg ubevisst videre. Derfor går vi nøye gjennom hver fase under behandlingen, slik at vi ikke overser viktige faktorer for deg som enkeltindivid.

En slik behandlingsreise kan være både vond og skremmende i starten, men du har hele tiden en dyktig terapeut i ryggen. Og gjør du jobben – i ditt eget tempo og med støtten du trenger – vil du komme ut av det som en sterkere utgave av deg selv.

 

Relaterte artikler