Hva er samværssabotasje, og hvorfor skjer dette?

Hva er samværssabotasje, og hvorfor skjer dette?

Hva er samværssabotasje? Vi ser på fakta rundt samværssabotasje, hva skjer når mor hindrer samvær, og hvordan dette skjer. Og kanskje viktigst av alt – hva de psykiske konsekvensene er for barnet.

Farsrollen har fått en mer sentral rolle i form av permisjonsendringer. Men hva er fars rettigheter ved et samlivsbrudd? Det er viktig å sette lys på farsrollen, og å sette spørsmålstegn ved gammel oppfatning som sier at kun mor knytter tette bånd med barnet. Derfor tar vi i denne artikkelen utgangspunkt i hvordan lovveret legger opp til at det kan være enkelt for mor å utføre samværssabotasje. Artikkelen retter seg mot saker hvor mistanke om vold og/eller misbruk IKKE er til stede.

Hva er samværsabotasje?

Ifølge jusinfo.no defineres samværssabotasje som det som skjer når en av foreldrene ikke møter opp til avtalt tid for deling av samvær. Ofte er det den med hovedansvar som unngår å møte til avtalt tid på grunn av personlig konflikt med den andre parten. Men det kan også bety aktiv sabotasje for å hindre den andre parten i å få tatt del i livet til barnet, og det kan gå så langt som å sabotere for den andre i rettslig sammenheng.

Et eksempel på dette har Camilla Fossum Pettersen skrevet om i sin bok «Samværssabotasje. Norske fedre deler sine historier», hvor flere fedre fortalte om sin opplevelse da mor hindret samvær. Mange hadde opplevd uriktige anmeldelser, besøksforbud og innblanding av retten. Psykiskhelse.no skriver at det tok et halvt år før den ene av fedrene fikk sett datteren sin jevnlig – dog kun to timer hver uke. Hvordan kan dette skje? 

Loven i dag er lagt opp slik at i noen tilfeller kan det lønne seg for mor å ha mest ansvar for barnet etter brudd med far. Den som har barnet minst, mottar nemlig høyest barnebidrag. På denne måten støtter staten opp om løsningen om at mor skal kjempe for å ha barnet mest, og i noen tilfeller finne det lønnsomt å sabotere samvær med far. Dette kan støttes av SSB som viser at barnet bor oftere fast hos mor jo færre timer mor arbeider (tall fra 2014).

I mange tilfeller er det flytting som skaper stor konflikt. Er det uenighet om hos hvem barnet skal bo, må retten gripe inn å avgjøre hvor barnet skal bo fast. Videre kan den parten som har barnet boende hos seg fast avgjøre hvor i landet de skal bo.

Ikke sikret mot samværssabotasje

Det far kan gjøre i en situasjon hvor det ikke blir enighet med mor, er å kalle inn til mekling på familievernkontoret. Hvis det ikke blir enighet her, eller det forekommer sabotasje fra den ene siden, så kan neste steg være å prøve spørsmålet om samvær i domstolen. Men det er også her det kan bli vanskelg for far hvis det er samværssabotasje inne i bildet.

Kort oppsummert har vi i dag et system som ikke er godt nok sikret for samværssabotasje. Mye av grunnen til dette kan ligge i en overbevisning om at barnet har det bedre med å være stabilt på ett sted, spesielt de første tre årene. Denne oppfatningen er også tatt med i rettsvesenet og i familie -og barnevern når det skal avgjøres hvor barnet skal bo, og hvordan fordelingen skal bli.

Dette blir satt i et kritisk lys i en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2016. Her fremlegges forskning som har ført til større endringer i USA, og som vektlegger at delt omsorg fra barna er helt små er viktig.

Forskning i Europa peker nå også i samme retning, og forskning i Danmark understreker at fars involvering er viktig. Dette ser vi går i riktig retning i Norge i form av endringer i farspermisjon, men det har ikke skjedd betydelig forbedring på området for far ved en skilsmisse. Det er enda en vei å gå for å gjøre det enklere for far å holde kontakten med barnet etter samværsbrudd.

Få hjelp til å håndtere samværssabotasje

når mor hindrer samvær, hva er fars rettigheter?

Hva med barnet selv?

Barnet skal være den viktigste faktoren i en slik situasjon, men ofte er det mye følelser for foreldrene relatert til samværsbruddet. Dette kan påvirke valg som blir tatt og som vil være med å forme barnet resten av livet. Barn som vokser opp uten å kjenne faren sin, kan kjenne på bitterhet overfor mor, og noen kjenne på sorg eller sinne knyttet til oppveksten.

Hvordan bosituasjonen ved samlivsbrudd bør være for barnet de første tre leveårene har blitt mye diskutert. Argumentet for å unngå delt omsorg de første årene er å skape stabilitet, og for å dempe eventuelle konflikter. Allikevel viser forskning at barn blir mer påvirket av å bli holdt borte fra en av foreldrene, enn å måtte veksle på bosted annen hver uke eller lignende.

Delt omsorg gir mer emosjonell og adferdsmessig tilpasning

Forskningen som førte til et såkalt paradigmeskifte i rettssystemet i USA, legger frem at delt omsorg gir mer emosjonell og adferdsmessig tilpasning. Psykologitidsskriftet.no fremlegger videre at delt omsorg vil føre til bedre selvfølelse, mindre depresjon og stress, bedre skoleresultater, bedre sosial tilpasning, og ikke minst: bedre tilpasning til familie og til skilsmissen.

Dette kan tolkes som at ifølge deres studier er barnet tilpasningsdyktig. Det har ikke samme emosjonelle bagasje knyttet til bruddet som foreldrene kanskje har, og har lettere for å akseptere et samværsbrudd mellom foreldre enn foreldrene har selv. Så lenge barnet fremdeles får tid med begge omsorgspersonene, vil barnet få nok stimuli, samt kjærligheten og tryggheten det trenger for en sunn kognitiv og emosjonell utvikling.

Det er allikevel ikke bare i utlandet at forskningen viser til dette. En studie gjort ved Universitet i Bergen hvor de fulgte studenter over ti år, viste at selve skilsmissen til foreldrene ikke hadde en stor innvirkning på deres mentale helse. I den gruppen som mistet kontakt med en forelder, derimot, fant de at mental helse kunne påvirkes.

Når det er riktig å hindre samvær

Selv om det kan virke utfordrende, er det helt avgjørende at vi ser situasjonen fra barnets perspektiv, og ikke trekke egne følelser inn i avgjørelsen. Det er nettopp det som ofte mangler i situasjoner hvor mor holder barna borte fra far. Det grunner mange ganger i personlige følelser fremfor rasjonell tankegang for barnets beste.

Allikevel er det viktig å understreke at i noen tilfeller er det riktig å hindre samvær med en av foreldrene. Hvis det er mistanke om misbruk eller vold – fysisk og/eller psykisk – så er det riktig å holde avstand. Denne artikkelen er tilegnet situasjoner hvor dette ikke er tilfelle.

Samværssabotasje

Mer fokus på samværssabotasje

I september i år stod Lotte frem og delte sin historie om hvordan hun aldri fikk mulighet til å treffe faren sin i barndommen. Moren mente far ikke passet inn i hennes nye liv etter bruddet. Dette har gjort at Lotte både mistet tiden med far, og i ettertid også tilliten og forholdet hun hadde til mor. Hun sier at det er viktig å tenke over konsekvensene for det man gjør, og at en slik handling som samværssabotasje kan slå tilbake på en i ettertid.

Mange barn som har vokst opp i en situasjon hvor samværssabotasje var tilfelle, kan slite med dette i voksen alder. Flere må også ha hjelp i form av terapi for å bearbeide følelser de sitter inne med knyttet til foreldrene. Forfatter Camilla Fossum Pettersen foreslår en endring i velferdsordningen for de som ikke kan forsørge seg selv, slik at det ikke vil lønne seg økonomisk å sabotere samværet med en av foreldrene. Videre anbefaler Dag Furuholmen, spesialist i psykiatri, at nyere forskning og kunnskap bli tatt i bruk av offentlige instanser i Norge. Han mener det enda er preget av gammel tradisjon og faglig prestisje i feltet, noe som ikke er ideelt i et samfunn hvor skilsmisser er mer vanlig.

Selv om terapi kan hjelpe i mange tilfeller, så kan problemene ofte unngås ved å sette barnets beste først fremfor personlig vinning og egne følelser. Men en endring må også skje i det offentlige, og mer fokus fremover må bli satt på fars rolle i barnets liv.

Få hjelp til å håndtere samværssabotasje

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten