Måned: oktober 2020

Fysisk aktivitet og psykisk helse – hva er sammenhengen?

Fysisk aktivitet og psykisk helse – hva er sammenhengen?

Fysisk aktivitet kan forbedre livskvaliteten og være med på å forebygge psykiske lidelser. Les videre for å finne ut hva sammenhengen er mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, og hvilken effekt det kan ha for deg og ditt liv.  Hvilken effekt har fysisk aktivitet på psykisk helse? Det finnes flere studier som har bevist hvilken […]

Hva er samværssabotasje, og hvorfor skjer dette?

Hva er samværssabotasje, og hvorfor skjer dette?

Hva er samværssabotasje? Vi ser på fakta rundt samværssabotasje, hva skjer når mor hindrer samvær, og hvordan dette skjer. Og kanskje viktigst av alt – hva de psykiske konsekvensene er for barnet. Farsrollen har fått en mer sentral rolle i form av permisjonsendringer. Men hva er fars rettigheter ved et samlivsbrudd? Det er viktig å […]

Hva er sexpress, hvor skjer det, og hva kan vi gjøre?

Hva er sexpress, hvor skjer det, og hva kan vi gjøre?

Sexpress kan være et vanskelig tema både og forstå og å forklare. Mange tror sexpress er noe som fører til voldtekt. I noen tilfeller er dette dessverre tilfelle, men det finnes også mye mer bak ordet sexpress. Det er derfor viktig å sette søkelys på disse gråsonene. Mange opplever sexpress på jobb og i sosiale […]