Familieterapi – hva er det og hvilke metoder finnes?

Hopp til et tema i artikkelen:

Familieterapi – hva er det og hvilke metoder finnes?

Familieterapi kan være en god hjelp for mange familier. Ved mange tilfeller kan dette være redningen fra at familien løses opp.

Det kan for eksempel være at dere er førstegangsforeldre og har behov for støtte og bistand i den første perioden. Eller at dere har både dine, mine og våre barn og ikke helt får kabalen til å gå opp. Eller at det kanskje er spesielle hensyn å ta som fører til at dynamikken i familien ikke alltid er på topp.

Det finnes flere ulike metoder som vanligvis benyttes i familieterapi. I denne artikkelen kan du lese mer om systemisk familieterapi og praksis, funksjonell familieterapi, strukturell familieterapi og emosjonsfokusert familieterapi. Nederst kan du også lese om hvordan familieterapi foregår hos oss.

Les videre for å finne ut hva dette er. Les også om hvordan familieterapi kan hjelpe dere mot et mer harmonisk familieliv.

Hva er familieterapi?

Familieterapi er enkelt sagt samtaler med en terapeut hvor hele eller deler av familien deltar. Det er ingen begrensninger for hvem som kan delta i samtalene. Ei heller for hvorfor dere skal søke familieterapi. Terapien kan være for dere som par, hele familien, utvalgte deler av familien eller andre grupper.

Som med all annen terapi er dette situasjonsbasert. Det gjelder da både omfang og hvordan man skal gå til verks. Ordet familieterapi er en samlebetegnelse for terapi hvor målet er å skape et bedre familieliv. Terapien går i dybden på enkeltrelasjonene i familien. Samtidig holder man også fokus på hvordan dette påvirker systemet som en helhet.

Gjennom veiledning fra terapeuten kan dere komme frem til løsninger som kan hjelpe dere mot et bedre familieliv.

Under slik terapi vil terapeuten lytte og kartlegge hva som er utfordringen. Deretter vil han eller hun komme med konkrete råd som angår deres situasjon og utfordring. Med denne formen for terapi får alle familiens medlemmer muligheten til å bli sett og hørt. Sammen med terapeuten vil dere kunne finne gode løsninger som fører til harmoni i familien. Slik kan dere forbedre dynamikken i familiesystemet.

Gjennom familieterapi får dere muligheten til å ta tak i roten av problemet. Dette kan være gjennom råd som fører til forbedring allerede med en gang. Men det kan også være en langsiktig plan dere kommer frem til sammen. Dette kommer helt an på hvilken utfordring dere har i familien deres. Les videre for å lese mer om hvilke metoder som brukes.

Metoder for familieterapi

Det finnes flere ulike metoder for familieterapi. Hvilken metode som benyttes ved de enkelte tilfellene, vil avhenge av situasjonen og utfordringen dere har. Her går vi inn på fire av disse, nemlig systemisk, funksjonell, strukturell og emosjonsfokusert familieterapi.

Systemisk terapi
Systemisk familieterapi tar utgangspunkt i at familien er et system av relasjoner. Alle problemer i systemet blir da sett i forhold til hvordan det påvirker relasjonene og individene. Systemisk familieterapi og praksis går da ut på at terapeuten lytter til alle medlemmene i systemet. Når terapeuten har kartlagt problemet og hvordan det påvirker alle, kan han eller hun finne mulige løsninger som gagner hele familien.

Funksjonell terapi
Denne metoden for familieterapi er et tilbud til familier hvor ungdommen viser bekymringsverdig atferd. Dette kan for eksempel være rusmisbruk, skolevegring eller andre problemer på skolen, dårlig innflytelse fra omgangskretsen, psykiske utfordringer eller annet. Funksjonell familieterapi går ut på at ungdommen og foreldrene deltar i samtaler med terapeuten. Målet er at ungdommen skal kunne bli boende hjemme. Samtidig handler det om å styrke båndet mellom foreldrene og ungdommen.

Strukturell terapi
I strukturell familieterapi ser man på strukturen i familien. For å få et bedre familieliv, må strukturen i relasjonene endres. Det som skal endres er relasjoner i familien som har en negativ effekt på enkeltindivider. Men det gjelder også hvordan dette påvirker familien som en helhet. Terapeuten ser da på både relasjonene mellom enkeltindividene, men også på  hvordan hele familien fungerer sammen. Deretter kan han eller hun komme med forslag til endring i samhandlingsmønsteret.

Emosjonsfokusert terapi
Emosjonsfokusert familieterapi dreier seg om at dere skal endre fastlåste følelser. I en dysfunksjonell familie kan følelsene være mange og vonde. Det kan også være mye dere ikke prater om, som burde vært pratet om. Terapeuten hjelper dere med å kartlegge, forstå og dermed endre disse vonde eller skjulte følelsene. Med denne metoden for familieterapi blir alles følelser ivaretatt.

Få et sunnere familieliv med familieterapi

Familieterapi - hva er det og hvilke metoder finnes?

Hvorfor benytte seg av dette tilbudet?

Hjemmet er stedet man oppholder seg mest. Samtidig er familien de som skal være dine nærmeste. Dessverre opplever mange familier problemer og utfordringer på daglig basis. Dette kan føre til at noen ikke føler seg spesielt knyttet til familien. Det kan også føre til et dårlig fungerende familiesystem. I verste fall kan det føre til kollaps av hele systemet.

Det kan være mange grunner til at nettopp du og din familie føler behov for familieterapi. Alle familier er ulike, og satt sammen av forskjellige mennesker. Enhver familie kan oppleve utfordringer eller vanskelige perioder. Dette kan dreie seg om de helt enkle tingene i hverdagen som å hente i barnehagen. Eller så kan det dreie seg om større og vanskeligere saker som alvorlig sykdom eller destruktiv atferd hos ungdom.

Mulige grunner til å oppsøke familieterapi:

 • Vansker med å løse tidsklemma
 • Rusmisbruk i familien
 • Vold i familien
 • Atferdsvansker hos barn og unge
 • Alkoholmisbruk
 • Foreldreveiledning
 • Dine, mine og våre barn
 • Nybakte foreldre med behov for råd og veiledning
 • Barn som slår
 • Psykiske problemer hos foreldrene, barna eller ungdommen
 • Spesielle behov hos et familiemedlem
 • Sorg etter å ha mistet et barn
 • Kommunikasjonssvikt
 • Veiledning for skilte eller separerte foreldre

Det kan også være mange andre grunner enn de du ser i listen her. Familieterapi kan fungere som en arena hvor alle kan snakke åpent. Terapeuten kommer utenfra og ser situasjonen i et nytt lys. Han eller hun vil kunne gi råd og veiledning for forbedring. Hvilken metode terapeuten bruker, vil stort sett avhenge av problemstillingen.

Familieterapi hos Terapivakten

Vi i Terapivakten bruker alle metodene nevnt over i vår terapi. Det kan være tilfeller hvor vi bruker en miks av alle. Men det kan også være tilfeller hvor det er mest hensiktsmessig å bruke bare én av disse. Alt er situasjonsbasert. I tillegg kommer det helt an på problemstillingen vi står overfor.

Uansett hvilke problemer dere skulle oppleve i din familie, er det viktig at dere oppsøker hjelp i tide.

Vi er her for å hjelpe dere. Og vårt mål er å hjelpe dere på best mulig måte. Derfor tilbyr vi hjemmebasert terapi – vi kommer enten hjem til dere, eller så kan vi prates via videosamtaler. Med hjemmeterapi håper vi at det er mer overkommelig å søke om hjelp, og at alle familiemedlemmer føler seg bekvemme.

Ta kontakt i dag for å sette i gang prosessen med å skape et sunt familieliv. Vi er klare til å komme hjem til dere og hjelpe dere med å overkomme deres problemer.

Få et sunnere familieliv med familieterapi