Måned: juli 2019

Tilbakevendende depresjon – hvordan håndtere tilbakefall?

Tilbakevendende depresjon – hvordan håndtere tilbakefall?

Tilbakevendende depresjon er en nokså utbredt tilstand. Det anslås at omlag 3-8% av befolkningen opplever kortvarige depressive perioder i løpet av et år. Samtidig er det mange som opplever lengre perioder med depresjon, som går over i perioder, men som stadig kommer tilbake igjen. For det er nettopp det som menes med tilbakevendende depresjon. Det […]

Hyperventilering – hva er det og hvordan behandle det?

Hyperventilering – hva er det og hvordan behandle det?

Hyperventilering kan gi mange ulike symptomer. Samtidig kan det være flere årsaker til at det oppstår. Ofte er det forbundet med angst, men andre psykiske lidelser kan også opptre sammen med hyperventilasjon. Her kan du lese mer om hva dette egentlig er. Vi går i dybden på hvordan det vil oppleves, samtidig som du kan […]

Generalisert angst – hva er årsaker og symptomer?

Generalisert angst – hva er årsaker og symptomer?

Generalisert angst betegner angstlidelser som er til stede i kropp og sinn til alle tider.  Angsten er da ikke knyttet til spesifikke steder, mennesker eller situasjoner, men oppleves som uro for alt man foretar seg i hverdagen og livet. For at det skal betegnes som en diagnose, må symptomene og lidelsen ha vært til stede […]