Antidepressiva – bør du bruke medisin mot depresjon?

Antidepressiva – bør du bruke medisin mot depresjon?

Antidepressiva er en betegnelse som brukes om ulike typer medisiner mot depresjon. Det kalles noen ganger for deprejsonsmedisin, men disse typene legemidler blir også brukt i behandling mot for eksempel tvangstanker- og handlinger, eller angst.

Det finnes flere typer antidepressiva, alle med ulik virkning. Virkningen fra antidepressiva vil også variere fra person til person, og langvarig bruk av denne typen medisiner kan for noen gi svært ubehagelig bivirknigner. Det finnes ingen typer antidepressiva som er uten bivirkninger, men ikke alle merker like mye til de.

I Norge er antidepressiva en nokså vanlig medisin mot depresjon, samtidig som det er svært omstridt. Forskerne er uenige om det virkelig har den virkningen man ønsker. Likevel brukte hele 6,3% av befolkningen en eller annen form for dette i 2016.

Men er det egentlig så lurt og har det den virkningen man ønsker? Her kan du lese mer om hvordan antidepressiva fungerer og hvordan det kan påvirke deg og din kropp.

Hvordan fungerer medisin mot depresjon?

Antidepressiva fungerer på en måte som gjør at stemningsleiet stabiliseres. Ved en alvorlig depressiv tilstand er du betydelig nedstemt. Da kan depresjonsmedisin bidra til få stemingsleiet opp på et «normalt» nivå. Merk deg at ordet normalt blir satt i anførselstegn, da det ikke finnes en norm for hva som er normalt.

Ingen går rundt og føler seg lik den andre, og heller ikke lik som man følte seg i går.

Det finnes flere ulike typer medisiner, blant annet selektive og anti-selektive reopptakshemmere. Felles for alle disse er at man begynner å merke en effekt etter ca. to ukers bruk. Etter om lag seks uker vil du merke full effekt av medisinene. Men hvor raskt medisinene virker vil i stor grad avhenge av hvilke typer medisiner du får.

Virkningen fra medikamentene er direkte rettet mot nevrotransmitterne i spesifikke deler av hjernen. Forskerne mener at konsentrasjonen av visse nevrotransmittere er betraktelig nedsatt ved depressive tilstander, og at det er dette som fører til at man er nedstemt. Det er da hovedsakelig snakk om serotonin og noradrenalin.

Antidepressiva virker ved at de øker konsentrasjonen av disse nevrotransmitterne. Det finnes da ulike grupper av medisiner mot depresjon som er tilpasset de forskjellige alvorlighetsgradene.

Få hjelp mot depresjon

Antidepressiva kan hjelpe ved alvorlige tilfeller av depresjon

Ulike typer antidepressiva gir forskjellig virkning

Som nevnt i forrige avsnitt finnes det ulike typer depresjonsmedisiner som passer for de forskjellige depresjonstypene. Det brukes for eksempel annen type medisin mot milde til moderate deresjoner enn mot alvorlige tilfeller.

De forskjellige typene medisiner gir også ulike grader av bivirkninger. Birvikningene vil samtidig variere fra person til person. Det finnes ikke antidepressiva uten bivirkninger, men noen vil kanskje ikke merke disse like mye som andre.

Derfor kan du aldri vite helt sikkert hvordan du vil reagere på en ny type medisin. Ved noen tilfeller kan også bivirkningene avta over tid, mens de ved andre tilfeller kan være merkbare hele tiden mens man bruker medisinene.

Samtidig som du aldri kan være sikker på hvordan du vil reagere på medisin mot depresjon i form av bivirkninger, kan du heller aldri være sikker på at de kommer til å virke.

Ikke alle føler at disse medisinene har en effekt mot deres tilstand. Ved slike tilfeller vil det ikke være nødvendig å gå på medisiner. Du skal dog gi det minst seks måneder før du drar en konklusjon, da medisinene trenger tid på å få en virkning i kroppen.

Bør du bruke medisin mot depresjon?

Terapi er uten tvil den aller mest effektive og virkningsfulle behandlingsformen. Det er da særlig kognitiv adferdsterapi som har vist best effekt. Men antidepressiv medisin kan, og bør ved alvorlige tilstander av depresjon, brukes i en tilfriskningsperiode. Det vil si i begynnelsen av behandlingen for å oppnå stabilitet i stemningsleiet.

Det er kun hos pasienter med meget synlig nedsatt stemningsleie at vi anbefaler å bruke medisin mot depresjon.

Ved andre tilfeller av depresjon, som ved milde til moderate tilfeller, enorm sorg, depresjon som en konsekvens av ensomhet, eller dersom man opplever vinterdepresjon, bør medisiner derimot ikke være førstevalget. I mange tilfeller er det mye man kan prøve på egenhånd som kan være til stor hjelp.

Oppsøk hjelp mot depresjon

Vi i Terapivakten kan hjelpe deg med å komme deg gjennom depresjonen. Gjennom samtaleterapi hjelper vi deg med å ta tak i de bakenforliggende årsakene til at depresjonen oppstod. Samtidig prøver vi, sammen med deg, å endre ditt tanke- og handlingsmønster, slik at du kommer deg ut av det destruktive tankemønsteret du har havnet i.

Hos oss kan du velge om du skal få en terapeut hjem til deg eller velge om du vil ta det over nett. Vi tilpasser terapien etter dine behov og ønsker. Ta kontakt i dag og begynn reisen mot å bli kvitt depresjon.

Få hjelp mot depresjon

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten