Måned: januar 2019

Traume – hva er definisjonen og hvilke symptomer gir det?

Traume – hva er definisjonen og hvilke symptomer gir det?

Ifølge Store medisinske leksikon er definisjonen på traume at det er en «fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader og belastninger som skyldes påvirkning utenfra». Det finnes altså både psykisk og fysisk traume. Egentlig kan man si at det er en skade enten på psyken eller på kroppen, eller på begge deler. Det finnes flere ulike […]

Hvordan få bedre selvtillit? Fem øvelser for bedre selvtillit

Hvordan få bedre selvtillit? Fem øvelser for bedre selvtillit

Hvordan få bedre selvtillit? Det finnes ikke kun ett enkelt svar på dette som i en fei kan gi deg bedre selvtillit. Selvtillit defineres som en persons tiltro til egne personlige evner til å prestere. Denne tiltroen kan ved hjelp av øvelser og endring av tankemønsteret trenes opp, slik at du kan få bedre selvtillit […]

Selvtillit og selvfølelse – hva er forskjellen på disse begrepene?

Selvtillit og selvfølelse – hva er forskjellen på disse begrepene?

For mange er det vanlig å tenke på selvtillit og selvfølelse som to ulike ord på samme sak. Det mange ikke vet er at disse ordene forklarer forskjellige deler av en persons bilde og oppfatning av seg selv. Selvfølelse og selvtillit har ikke nødvendigvis en sammenheng, men de kan i stor grad påvirke hverandre. Derfor […]