Måned: november 2018

Hvordan bli kvitt tvangstanker og tvangshandlinger med behandling

Hvordan bli kvitt tvangstanker og tvangshandlinger med behandling

Det hører ikke til sjeldenheten å slite med en tvangslidelse, men det er likevel mange som føler seg svært alene om det. En del føler seg flaue for tankene og handlingene sine, og vil aller helst ikke nevne det høyt. Andre er urolige for hvordan det vil utvikle seg og kanskje bli enda verre. Dersom […]

Sliter du med vonde tvangstanker om å skade andre?

Sliter du med vonde tvangstanker om å skade andre?

Mange av oss har en eller annen gang i livet opplevd å ha vonde tvangstanker eller utføre tvangshandlinger. For de fleste med en mild grad av tvangslidelse vil ikke dette ha en alt for stor effekt på hverdagen. For andre blir det en stor påkjenning. Det gjelder spesielt dersom tankene og handlingene ikke er trivielle, […]

Hvordan hjelper du et barn med tvangstanker, og finnes behandling?

Hvordan hjelper du et barn med tvangstanker, og finnes behandling?

Noe som sjelden blir nevnt i media og i det sosiale rom er tvangstanker hos barn. Det anslås at omkring 1% av barn har en form for tvangslidelse. Fordi barn har en annen måte å uttrykke seg på er det ikke alltid at en tvangslidelse avdekkes før det har gått lang tid. I vår serie […]