Manglende intimitet i parforholdet

Manglende intimitet i parforholdet

Intimitet blir ofte brukt i sammenheng med fysisk intimitet i et parforhold. Men for å kunne forstå hva manglende intimitet i parforholdet egentlig innebærer, er det viktig å ha en dypere forståelse av intimitet i seg selv. Definisjonen på intimitet som beskrevet av Store Norske Leksikon: “Intimitet, inderlighet, fortrolighet, fortrolig vennskap; handling, opptreden som man bare tillater seg overfor sine fortrolige.” Intimitet er derfor mye mer enn bare fysisk intimitet. Det innebærer hvordan vi på et dypere plan tilnærmer oss vår partner, og samspillet der imellom.

Med denne artikkelen ønsker vi å tilby innsikt inn i hvilke faktorer som sammen danner grunnlaget for intimitet i parforhold. Vi ønsker også å gi noen retningslinjer for hvordan manglende intimitet kan løses.

Er manglende intimitet et resultat av fortiden?

Mennesker utvikler personlige erfaringer og egenskaper basert på et mangfold faktorer inkludert oppvekst og nærmiljø. Dette er også tilfelle når vi snakker om hvordan vi opplever intimitet. Noen kan opplever derfor intimitetsproblemer på grunn av opplevelser fra oppveksten.

Ved å åpent snakke om tidligere familie- og venneforhold kan vi begynne å forstå grunnleggende trekk ved vår personlighet og hvordan dette spiller inn når vi nærmer oss andre mennesker. Mangel på intimitet er ikke nødvendigvis et resultat av fortiden alene, men fortiden gir oss et mye klarere bilde av mennesket som opplever mangelen på intimitet.

Hvilken rolle spiller intimitet i parforhold?

Intimitet handler ikke kun om det fysiske. Det er nemlig også handlingen som kobler to mennesker sammen på et dypt følelsesmessig plan gjennom kommunikasjon.

Ove Andre Remme, Gründer og Daglig leder for Terapivakten

Manglende intimitet i parforholdet er et tydelig tegn på mangel på kommunikasjon. At to parter skal føle seg trygge nok til å dele intime følelser og sensitiv informasjon er nødvendig for å skape et funksjonelt forhold. Intimitet er derfor nøkkelen til et fungerende forhold.

Bestill time for individuell behandling

Mangel på intimitet i parforholdet

Opplever menn og kvinner intimitet forskjellig?

Det er like mange opplevelser av intimitet som det finnes mennesker på jorden. Det er likevel et populært synspunkt at kvinner trenger trygghet på et følelsesmessig plan før de opplever friheten til trygghet på et fysisk nivå. Motsatte egenskaper påføres den mannlige rollen i forholdet, noe som igjen leder til en gjenkjennelig duell. Kan det stemme? Det kan ligge mye sannhet i antagelser og erfaringer. Likevel hindrer slike antagelser oss ofte fra å lære vår partner å kjenne på et personlig plan.

Det som er viktig å ta utgangspunkt i, er at vi alle er forskjellige. Derfor bør man gi rom for at partneren kan formidle sine faktiske opplevelser. Hvis partneren din kjenner seg igjen i det populære bildet på intimitetsforskjeller mellom menn og kvinner, så er det sannheten for dem. Vi er alle individuelle med helt personlige opplevelser av livet – også intimitet.

Hvorfor er det viktig å jobbe med intimitet i parforholdet?

Intimitet i et parforhold er viktig for begge individer, men hvordan kan det oppnås? Når vi tenker på intimitet, tenker vi gjerne på fysisk intimitet. Men intimitet blir på mange måter også til gjennom kommunikasjon.

Når begge klarer å ha en forståelse for hverandre, føle empati og være hengiven til hverandre, vil det skapes intimitet gjennom kommunikasjon. Om man i tillegg oppnår å vise sårbarhet i møte med hverandre vil det også bidra til å skape en dyp intimitet.

Likevel oppleves intimitet som vanskelig eller utfordrende for mange. Dette kan ha mange årsaker som blant annet ligger i oppvekst og historie. Det leder ofte til at intimitet blir et betent tema.

Det er derfor viktig å få riktig hjelp til å bearbeide historien. Deretter må man trene på både å kommunisere ens egne behov og følelser, og å lytte til sin partners følelser og behov. I samtaler med en terapeut kan dere enklere finne gode verktøy for å bedre kommunikasjonen i parforholdet.

Gjennom parterapi kan dere sammen komme frem hva dere kan gjøre for å oppnå større grad av intimitet i parforholdet.

Bestill time for individuell behandling

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten