Måned: april 2018

Å lære leve med kronisk sykdom

Å lære leve med kronisk sykdom

Med et stadig bedre helsevesen har vi opplevd en økende levetid i Norge. Samtidig dokumenteres en økning av kroniske sykdommer som autoimmune sykdommer; revmatisme, hashimotos og MS og muskel-og-skjelett lidelser som fibromyalgi. Mange opplever også mange vage symptomer uten en klar diagnose. Fra fastlegen får du informasjon om det somatiske, men kanskje ikke så mye […]

Lykke – hvordan sollyset påvirker oss

Lykke – hvordan sollyset påvirker oss

Kan sollys skape lykke? Lyset påvirker våre indre rytmer, og en mangel på lys over lengre perioder kan lede til sesongbaserte stemningsforstyrrelser som vinterdepresjon. Effekten av lysterapi har vist positive resultater i pasienter som lider av blant annet depresjon og andre stemningsforstyrrelser, og kortet ned behandlingstiden for samtlige pasienter med fysiske plager. Men hvorfor har […]

Skolevegring i ungdom – en forståelse av lidelsen

Skolevegring i ungdom – en forståelse av lidelsen

Skolevegring i ungdom innebærer en rekke andre problematikker enn forståelsen av skolevegring i barn. Selv om lidelsen i seg selv betegner en unormal redsel for å gå på skolen, er det ytre faktorer som skaper grunnlaget for lidelsen. Med denne artikkelen ønsker vi å gjøre oppmerksom på skolevegring hos ungdom som en egen forståelse for […]

Manglende intimitet i parforholdet

Manglende intimitet i parforholdet

Intimitet blir ofte brukt i sammenheng med fysisk intimitet i et parforhold. Men for å kunne forstå hva manglende intimitet i parforholdet egentlig innebærer, er det viktig å ha en dypere forståelse av intimitet i seg selv. Definisjonen på intimitet som beskrevet av Store Norske Leksikon: “Intimitet, inderlighet, fortrolighet, fortrolig vennskap; handling, opptreden som man […]