Måned: mars 2018

Hvordan oppnå bedre kommunikasjon i parforholdet?

Hvordan oppnå bedre kommunikasjon i parforholdet?

I 2019 var det nesten 10.000 par som skilte lag i Norge, et økende tall siden året før. Det finnes ingen en fasitløsning på hvordan man kan redde parforholdet. Likevel er det mulig å bygge en forståelse rundt hvilke behov som ligger dypt i oss mennesker, og hvilke faktorer som ofte leder til problemer i forholdet. […]

Studiemestring og studenters livskvalitet

Studiemestring og studenters livskvalitet Studiemestring og livskvalitet henger nøye sammen og kan oppleves som utfordrende for mange studenter

Studiemestring henger sammen med livskvalitet. Studenter oppgir å ha dårligere livskvalitet enn jevnaldrende som ikke studerer. Omtrent én av fem studenter opplever det som kan kalles alvorlige psykiske plager. Dette kommer frem i Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT, 2014). Det som går igjen er en følelse av ensomhet, angst og manglende følelse av å mestre […]

Giftig skam – påvirker den dine relasjoner?

Giftig skam – påvirker den dine relasjoner? Giftig skam kan være ødeleggende for selvfølelsen og føre til angst og depresjon

Har du gjort noe du vet er galt, har du kjent den ekle følelsen av skam. Skam kan være en følelse som forteller oss hvordan vi skal oppføre oss, men noen ganger tar skammen overhånd og preger hverdagen negativt. Slik “giftig” skam er årsak til mange tilfeller av selvdestruktiv atferd, dårlig selvfølelse og depresjon. Hvis […]

Skolevegring – en forståelse av lidelsen i barn

Skolevegring – en forståelse av lidelsen i barn

Undersøkelser viser at barn og ungdom skulker mindre i dag enn før og oppfører seg generelt mer pliktoppfyllende enn tidligere. Likevel opplever mange elever i Norge i dag skolevegring – en lidesle hvor barnet opplever en unormal frykt for å gå på skolen. Så, hva vet vi egentlig om skolevegring? Og hva kan vi gjøre […]

Hvordan forbedre forholdet om våren?

Hvordan forbedre forholdet om våren?

Hvordan forbedre forholdet om våren? Været blir varmt, fuglene kvitrer og dager blir lengre og lysere. Ja, det er sant: Våren har endelig sprunget frem! Men blomstrer ikke forholdet ditt i takt med naturen? Føler du at du bør gjøre noe for å forbedre forholdet ditt, men du vet ikke nøyaktig hva? Det er viktig å […]

Utbrenthet – symptomer og forebyggende tiltak

Utbrenthet – symptomer og forebyggende tiltak

Utbrenthet er en lidelse som rammer mange yrkesaktive i dag, og kjennetegnes av en rekke symptomer som påvirker oss både fysisk og psykisk. NHI beskriver utbrenthet som en normal stressreaksjon og ikke en egen diagnose. Siden depresjon, sesongavhengig stemningsforstyrrelse og utbrenthet deler så mange symptomer er det vanskelig å definere hvor mange som sliter med utbrenthet […]

Adferdsvansker hos barn og unge

Adferdsvansker hos barn og unge Få hjelp med å takle adferdsvansker hos barn og unger

Enkelte barn og unge kan ha adferdsvansker som er utfordrende å forholde seg til. Voldsomme sinneutbrudd, tvangshandlinger eller selvskading påvirker ikke bare den unge selv, men også hele familien. Det er lett å bli fortvilet og usikker når man ikke vet hvordan man skal håndtere negativ adferd. Uavhengig av om adferdsvanskene skjer i eller utenfor […]