10 symptomer på dysfunksjonelle familier

Hyppige og store konflikter kan føre til dysfunksjonelle familier
Hopp til et tema i artikkelen:

10 symptomer på dysfunksjonelle familier

Det er blitt skrevet en god del om dysfunksjonelle familier tidligere. Noen ganger ser det ut til at alle familier har noe som ikke er friskt ved dem. Noen ganger vil familier oppleve dysfunksjon ved seg, men det behøver ikke bety at familien er syk. Du kan avsløre om din familie er dysfunksjonell ved å legge merke til visse karakterer og symptomer som er problematisk i familien. Her har vi laget en liste med 10 symptomer på at en familie er dysfunksjonell:

1. Fysisk eller seksuelt misbruk

Dette er det mest tydelige problemet som viser seg hos dysfunksjonelle familier. Misbruk indikerer her aktiv skade, slik som at en forelder utøver vold eller begår seksuelt overgrep på barn.

2. Emosjonelt misbruk og neglisjering

Forsømmelse er en inaktiv skade slik som for eksempel å ikke følge opp barnets grunnleggende behov for næring, vask og stell, samt det å forsømme barnets behov for kjærlighet og oppmerksomhet.

3. Benektelse, hemmeligheter og løgner

Avhengigheter eller besettelser hvor en eller begge foreldre er tankemessig opptatt av rus, alkohol, arbeid, sex, Internett, mat, sukker, telefon, shopping, fasade, makt og kontroll er utbredt i dysfunksjonelle familier.

4. I dysfunksjonelle familier kan man ikke vise følelser eller stole på noen

Å holde på familiehemmeligheter slik som at en av foreldrene er psykisk syk eller lider av avhengighet er vanlig i dysfunksjonelle familier. Man kan også holde seg borte fra utenforstående, slik at man slipper ubehagelige spørsmål.

Det å ikke snakke om våre problemer både med hverandre og til andre utenforstående er vanlig og foreldrene imøtekommer ofte ikke følelsene som individene i familien har til det som skjer. Det fører i sin tur til at familiemedlemmene ofte unngår å vise følelser.

Samtidig kan man heller ikke stole på noen, fordi man ikke har tillit til at man blir møtt med respekt og forståelse av egne foreldre og på egne følelser og meninger. Krenkelser, det å bli ydmyket og neglisjert leder til at man blir isolert og ikke tørr å vise eller snakke om følelser, samtidig som man ikke kan stole på noen.

5. Mangel på friske grenser

Mangelfull grensesetting og uforutsigbare grenser inkluderer alle de ovennevnte punktene. Det inkluderer også at det eldste barnet ofte tar på seg en foreldrerolle. Usunne foreldre svikter når det gjelder omsorg for deres yngre barn, og de eldre barna må trå til.

6. Nedlatende kritikk, krenkelser, konflikter og doble budskap

Å utsette et familiemedlem for krenkelser og latterliggjøring er ikke humor, men en form for misbruk gjennom mobbing. Dysfunksjonelle familier har også en tendens til å kritisere og komme med doble budskap som forvirrer. Med dette menes at de kan gi uttrykk for at de trenger deg i det ene øyeblikket og avviser deg i andre øyeblikket.

Med slike beskjeder blir det vanskelig for et familiemedlem å vite hva som er sant og hva som er usant og ikke minst hvordan de skal forholde seg til situasjonen og eventuelt reagere. En dag er forelderen kjærlighetsfull, og neste dag opplever man å ble latterliggjort og slått. Slike beskjeder er uforutsigbare og skaper mer konflikt i familien.

Bestill time for familieterapi

 Mangel på kommunikasjon, intimitet og empati kan føre til dysfunksjonelle familier

7. Mangel på kjærlighet, empati og intimitet

Dysfunksjonelle familier demonstrerer sjeldent sunn adferd som inkluderer oppmerksomhet og kjærlighet. Det finnes lite fellesskapsfølelse og nærhet, og kjærlighet blir ofte forvekslet med straff. Det behøver ikke være noe medfølelse i en slik familie i det hele tatt.

8. Lukket familiesystem

I en slik familie forsøker man å holde andre familier, venner, skole og religiøse systemer borte med en intensjon om å beholde hemmelighetene innad i familien. Når dette skjer, vil de andre familiemedlemmene i begrenset grad få mulighet til å samhandle med andre mennesker for å lære sunn oppførsel å søke hjelp fra andre. Dette holder familien i et rigid og lukket system.

9. Rigid perfeksjonisme

Perfeksjonisme er et annet skadelig trekk i dysfunksjonelle familier. Her forsøker familiemedlemmene å oppnå perfeksjonisme, noe de aldri helt vil klare. Perfeksjonisme er en usunn måte å få kontroll og mestring på. Fordi man aldri vil oppnå å være perfekt, vil betydelige problemer oppstå gjennom livet.

10. Benektelse av åndelig fokus

Det å hindre familiemedlemmer til å delta på åndelige aktiviteter er dypt skadelig. Dette inkluderer det å bli nektet å delta på religiøse/åndelige tjenester, kurs for mindfullness eller på andre måter å bli nektet å utforske egen tro.

Dette kan også inkludere aktiviteter slik som å nyte naturen, det å leke, være kreativ og spontan, lese åndelige bøker eller rett og slett det å prøve ut andre aktiviteter.

Som familie bør målet være å jobbe sammen for å skape et friskt å utviklende familiesystem, hvor alle medlemmer blir ivaretatt, sett og hørt. Om du ser deg selv og din familie som et produkt av familie-dysfunksjon, bør du se etter veier å utvikle deg selv og helsen til din familie. Dette kan ofte innebære familierådgivning eller foreldreveiledning.

Hvordan kan Terapivakten hjelpe?

Vi tilbyr individuell terapi for voksne og ungdommer, foreldreveiledning og parterapi i eget hjem eller via digitale videosamtaler.

Terapivakten har som fokus og målsetning om å hjelpe alle familiemedlemmer til å skape et friskere system, hvor hvert individ blir møtt på sine følelser og behov, og hvor kommunikasjon er ærlig og kjærlig. Gjennom terapien jobber vi sammen med dere, til å få til et bestemt resultat. Er dere motiverte til å gjøre en endring, så er vi klare til å hjelpe dere!

Kontakt oss