Måned: juni 2017

Symptomer på depresjon – er du eller noen du kjenner deprimert?

Symptomer på depresjon – er du eller noen du kjenner deprimert?

Depresjon er en svært utbredt tilstand, og hele 6-12% av den norske befolkningen er rammet av det. Det er faktisk en av helsetilstandene som leder til høyest sykefravær og uførhet på verdensbasis. Depresjon rammer mennesker i alle aldre og sosiale lag. Du er med andre ord ikke alene om å lide av depresjon. Men hvilke […]

Symptomer på angst, og hva er et angstanfall?

Symptomer på angst, og hva er et angstanfall?

Angst kan komme til uttrykk på ulike måter, og det finnes flere typer av angst. Noen har fått en angstdiagnose, mens andre er ikke klar over at de fysiske symptomene de opplever kan være relatert til angst. Hva er angst? Angst er en form for frykt. Frykt er en naturlig følelse, og den er livsnødvendig […]